Co slibují politické strany před volbami a co ukazují po volbách

 Ve čtvrtek 26. září probíhaly v Liberci dvě politické akce, ze kterých se voliči mohli velmi poučit. Na ČT byla vysílána debata kandidátů vybraných stran do parlamentních voleb. Zatímco z kandidátů z převážně „zavedených“ stran kapaly sliby, jak nám zařídí fungující ekonomiku a demokratický stát, zlepší životní podmínky všech věkových a sociálních skupin a hlavně jak budou dbát na názory občanů a vší silou rozvíjet veřejné blaho, jejich straničtí kolegové na zasedání zastupitelstva města Liberce v reálu občanům předváděli, jak po volbách dovedou s obyčejnými občany elegantně vyběhnout.  

Téměř dvě a půl hodiny se projednával bod „Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu rozhodnutí o námitkách Územního plánu města Liberce“.  Šlo o to, že určený zastupitel náměstek Rutkovský předložil zastupitelům ke schválení materiál, který ve zveřejněné formě obsahoval pouze soupis spisových značek a vedle doporučení, že zastupitelé materiál schvalují.

Ačkoliv je jednání zastupitelstva ze zákona veřejné a občané mají právo se seznámit s projednávanými materiály, tento se projednával utajeně. Marně se občané, kteří se na schvalování postupu Územního plánu dostavili, ptali na záměry s plochami a územími, ke kterým podali námitky v prvním kole, a které byly zastupitelstvem v tomto kole schváleny k zapracování. Ve druhém kole se totiž logicky dá očekávat, že spekulanti, kteří lacino skoupili ornou půdu a pastviny, se lehce nevzdají, a podají námitky, aby jejich investice byla územním plánem zhodnocena na stavební pozemky a průmyslové zóny. Proto se dostavili občané z Machnína, Ostašova, z Budovcovy ulice, Svojsíkovy ulice i já za občany Lidových sadů a ptali jsme se, avšak zcela marně.

Předsedkyně výboru pro územní plán Ing. Karolína Hrbková ze Změny pro Liberec marně bojovala za stažení bodu z programu a jeho přepracování, občanů se zastávali jen a pouze zastupitelé Změny a ostatní v čele s Rutkovským a Rosenbergovou ukazovali občanům pohrdání, nebo ani nesledovali jednání, chodili se občerstvovat nebo googlovali. Evidentně jsme je zdržovali, takže když konečně kandidátka do parlamentu Rosenbergová k úlevě všech z tradičních a zavedených stran zahlásila konec diskuze a mohli zmáčknout tlačítko, oddechli si a dodali 23 hlasů. Vsadím se, že většina z nich ani nevěděla, pro jaké námitky hlasují a bylo jim to úplně jedno. 

Občané pamatujte na takové jednání před parlamentními volbami, takhle s námi v Liberci zacházejí ČSSD s kandidátkou Rosenbergovou, KSČM, ODS, lidi, kteří se momentálně převlékli za Starosty a s nimi horují pro TOP09 i kandidát křesťanů Kamil Jan Svoboda, který nestihl hlasovat jen proto, že odešel vyrábět sliby na besedu do ČT.

Občané voliči, přemýšlejte o tom, než někomu dáte hlas a najděte si informace o tom, jak ti kandidáti a jejich strany plní sliby. Pokud to neuděláte, tak se opravdu nedivte, když tam navěky budou ty samé a profláknuté persony, nedivte se, až vám za domem vyroste hlučná a prašná fabrika, bytový megadům, který vám zastíní zahradu i okna, nebo kapacitní komunikace, přes kterou nebudou moci projít vaše děti do školy. 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
ZŠ Lesní v Liberci bude ve školním roce 2016-2017 otevírat 2 třídy pro celkem 56 dětí. K zápisu jich ale přišlo 92, z toho „spádových“ bylo 82. Počet dětí, které
Tak nám silné ročníky dětí z mateřských škol začínají přicházet k zápisům do prvních tříd základních škol a s tím se rozbujel nešvar známý jako „spádová
Tak jsme se dozvěděli, že naši bývalí liberečtí politici Kittner, Krenk a Zeronik jsou nevinní, a jejich úmysly při správě města byly čisté jako
Komunisté v rámci volebního boje rozpoutali podivnou volební kampaň svého lídra soudruha Mackovíka, který je díky dohodám komunistů s bývalou krajskou vládou ředitelem záchranky