Jen ať je hůře, pokud možno co nejhůře

Tak tímto heslem se řídí (jediný) redaktor  elektronických novin „Náš Liberec“ Jaroslav Tauchman, časopisu vydávaného společností Čmelák – Společnost přátel přírody, o.s. Jinak si nelze vysvětlit napadení Dr. Michala Hrona pracovníka firmy KODAP s.r.o.  v článku „Firma, v níž figuruje liberecký politik, zastupuje město bez výběrového řízení“.

Finanční úřad pravomocně (tzn. po odvolání) rozhodnul, že má Liberec vrátit z jedné dotační akce 200 mil. Kč + 200 mil. Kč penále.  Jediná šance, aby nedošlo v dané věci ke katastrofě je, že Liberec dosáhne tzv. milosti, kdy dokáže natolik kvalitně argumentovat, že Ministerstvo financí penále a co nejpodstatnější část vratky dotace odpustí. Vůbec se nedivím Statutárnímu městu Liberec, že se v tuto kritickou chvíli obrátilo na formu KODAP s.r.o., neboť právě tato firma je proslulá tím, že pomohla při žádostech o tzv. milost v nepřeberné řadě měst na celém území kraje  v průběhu řady let. Snaha pana redaktora dehonestovat  tuto firmu skrz to,  že byla vybrána bez výběrového řízení je až neuvěřitelná. Nebylo to vzhledem k velikosti zakázky (myšleno tím smluvní odměnu pro firmu, která bude usilovat o „milost“) nic protizákonného, ale zato vzhledem k závažnosti případu (žádost o „milost“ musí být mimořádně kvalitně odůvodněná, aby měla šanci na úspěch, navíc od doby pravomocného rozhodnutí je město dlužníkem, byť zřejmě s odloženými splátkami, s patřičnými důsledky) zřejmě jedinou šancí,  jak včas a co nejdříve zareagovat a dosáhnout co nejpodstatnější „milosti“ ze 400 milionové pravomocné vratky + penále, pokud lze vůbec nějaké „milosti“ dosáhnout.   

Vůbec bych se o dané záležitosti nezmiňoval a nijak do ní nevstupoval, kdyby mě v dané souvislosti redaktor Jaroslav Tauchman neobtěžoval a pak se nesnažil mé odpovědi veřejně  zesměšnit ve svém článku v přidaných souvislostech. Proč ode mne žadoní můj právní názor, a následně se mu veřejně vysmívá jako názoru amatérskému, ví jen on sám (pro srovnání jaký názor má na mé amatérské právní počínání – případů bez pomoci právníka – Ústavní soud, si může přečíst na Pl. ÚS 41/08, Pl. ÚS 9/10Pl. ÚS 29/10). Snad mě již nikdy příště takto obtěžovat nebude a bude se vyptávat třeba JUDr. Tomáše Sokola a mě dá pokoj.   

Takže ještě jednou takto veřejně pro pana Tauchmana: Členství v politické straně či v politickém hnutí jakéhokoli pracovníka jakékoli firmy je jeho občanským právem a jeho firma tím nesmí být jakkoli ani diskriminována ani protěžována. Takže po tom, že je Dr. Michal Hron členem nějakého politického hnutí, musí být zadavateli (jehož členem není Dr. Hron ani v zastupitelstvu ani v jakémkoli jiném orgánu) „houby“.

Co se týče možnosti výběru bez výběrového řízení, je bezesporné, že v daném případě to bylo možné dle zákona. Zda to nezužovala směrnice rady natolik, že by neumožňovala výjimku, to jsem nevěděl, směrnici rady jsem neznal, to bylo vše, co jsem k samotné neexistenci výběrového řízení odpověděl. Je však patrné z logiky práva, kdy se rada může pohybovat v rámci zákona a kdyby snad její směrnice dostatečná nebyla (dle mých dodatečných znalostí a informací ovšem byla), mohla by jí v mantinelech zákona změnit.

Co může být výsledkem jedovatého plivnutí pana redaktora?  Snad nic, snad ho bude firma KODAP s.r.o. ignorovat.  Vůbec bych se však nedivil, kdyby v zájmu uchránit své jméno před špiněním, firma KODAP s.r.o. v rozeběhnutém jednání o „milost“ odstoupila od smlouvy. Pan redaktor by pak možná dosáhnul svého. Nic by se neodpouštělo, ani penále ani vratka. Liberec by byl o 400 mil. chudší a pan redaktor, domnívám se,  spokojenější. 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dne 21. března 2013 vydal OVÚS MěÚ Chrastava (dále jen „prvoinstanční orgán“) v přenesené působnosti rozhodnutí, kde nařídil majitelce odstranění závad její závažně poškozené
TRANSPARENCY INTERNACIONAL hodnotila transparentnost financování senátní volební kampaně mj.v senátním obvodě Liberec s těmito výsledky (školní známky 1=výborná, 5=nedostatečná):
Dosavadní praxe životnosti hejtmanů v Libereckém kraji připomíná spíše prostředky na jedno použití. Hejtman posloužil, hejtman může (musí) jít.  Nelze říci, že dosud nikdy
V naší republice vznikly kdysi logické správní části zvané okresy tvořené zpravidla větším městem a menšími městy a obcemi, které se k němu logicky