Plagiátem proti korupci aneb jak se chlubit cizím peřím

Liberecký kraj pod vedením hejtmana Martina Půty se snaží být pro občana co nejotevřenějším. V rámci tohoto se neuvolnění zastupitelé vládnoucí koalice Starostové pro Liberecký kraj a Změna pro Liberecký kraj dobrovolně sami zavázali ke zveřejňování majetkových přiznání v rozsahu, který stanovuje zákon pro zastupitele uvolněné. A to přímo  v programovém prohlášení koalice. S výjimkou předsedy protikorupční komise Jana Korytáře, který je taktéž i předsedou Změny, tak také všichni v zákonem stanoveném termínu do 30. 6. 2013 učinili.

Přes toto zveřejnění se záhy objevila především ze strany médií kritika, že zveřejněná přiznání za rok 2012 jsou sice přesně podle zákona, ale přesto nevypovídající, neboť jednak nezahrnují celý rok  2012, ale pouze posledních pět týdnů po zvolení do funkcí (27.11 až 31.12), a jednak – a to především – neumožní v budoucnu porovnat majetek získaný ve funkci s majetkem vlastněným před nástupem do této funkce.

Na tuto oprávněnou kritiku bezprostředně zareagoval přímo pan hejtman a pověřil manažerku  klubu Starostů (povoláním právničku) přípravou návrhu na doplnění textu majetkového přiznání.

Tak se i stalo a v polovině srpna manažerka Starostů připravila pro hejtmana následující návrh doplnění: 
– soupis nemovitého majetku dle katastru nemovitostí (tedy nikoliv majetek nabytý v průběhu
období 27.11. – 31.12.2012, ale ten, který zastupitel má k 27.11.2012, poté by se vždy po roce
viděl „nárůst či úbytek“)
– peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody, zejména dary, s výjimkou darů uvedených v oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce podle části III., odměny, příjmy z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, dividendy nebo jiné příjmy z účasti nebo činnosti v právnických osobách provozujících podnikatelskou činnost, jejichž souhrnná výše přesáhla v kalendářním roce 100 000 Kč…… a to za rok 2012
– členství v politické straně, členství v občanském sdružení (spolku)
     
Pan hejtman následně konzultoval text se zastupitelem Změny panem zastupitelem Opatrným, kterému text ještě v srpnu odeslal k připomínkování (a v kopii pro info též všem členům rady LK).

Dne 10. září zasedala protikorupční komise a schválila v dané věci na návrh svého předsedy návrh doplnění následujícího znění (předpokládám, že její členové neměli ani tušení o tom, že jim jejich  předseda předložil ke schvalování prakticky 100% plagiát):
– soupis nemovitého majetku dle katastru nemovitostí (nikoli majetek nabytý v průběhu  období 27.11. – 31.12.2012, ale ten, který zastupitel má k 27.11.2012, poté by se vždy po roce viděl „nárůst či úbytek“)
– peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody, zejména dary, s výjimkou darů uvedených v oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce podle části III., odměny, příjmy z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, dividendy nebo jiné příjmy z účasti nebo činnosti v právnických osobách provozujících podnikatelskou činnost, jejichž souhrnná výše přesáhla v kalendářním roce 100 000 Kč…a to za rok 2012
– členství v politické straně, členství v občanském sdružení (spolku)
     

Dle článku redaktora Adama Pluhaře v  MF DNES a iDNES ze dne 25. září se pan předseda protikorupční komise pochlubil její prací (od doby jejího vzniku) doslova takto: „Připravili jsme už dva materiály. Jeden je návrh na etický kodex pro krajské zastupitele a druhý se týká rozšíření majetkových přiznání zastupitelů,“   

Nevím jak je to s etickým kodexem, jako krajský zastupitel jsem dosud nic neviděl. Co se  však týče materiálu protikorupční komise ve věci rozšíření majetkových přiznání zastupitelů, nemám na chlubení se cizím peřím a nestydatým opisováním ze strany předsedy této komise  slušných slov. 

Osobně jsem vyzval Jana Korytáře, aby se za své plagiátorství a za svou lež uvedenou v MF DNES a iDNES, přímo v těchto médiích omluvil.  Bohužel se tak, soudě dle nulové odezvy v uvedených médiích, dosud  nestalo.   

Pro úplnost nutno dodat, že pan hejtman osobně rozeslal zastupitelům koalice za Starosty a Změny příslušné tiskopisy s doplňujícím přiznáním a ty se vyplněné již v těchto dnech objevují na krajském webu u jednotlivých koaličních zastupitelů.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dne 21. března 2013 vydal OVÚS MěÚ Chrastava (dále jen „prvoinstanční orgán“) v přenesené působnosti rozhodnutí, kde nařídil majitelce odstranění závad její závažně poškozené
TRANSPARENCY INTERNACIONAL hodnotila transparentnost financování senátní volební kampaně mj.v senátním obvodě Liberec s těmito výsledky (školní známky 1=výborná, 5=nedostatečná):
Dosavadní praxe životnosti hejtmanů v Libereckém kraji připomíná spíše prostředky na jedno použití. Hejtman posloužil, hejtman může (musí) jít.  Nelze říci, že dosud nikdy
V naší republice vznikly kdysi logické správní části zvané okresy tvořené zpravidla větším městem a menšími městy a obcemi, které se k němu logicky