12. Říjen, 2013

Pozorně jsem četl a snažil se dobře pochopit argumenty zastánců referenda a nebylo možné přehlédnout, že jak z hlasu lidu tak od představitelů Změny zněl jeden z nich nejvýrazněji. Totiž, že zastupitelé, kteří dnes rozhodují, jsou lumpové (to je ta expresivnější formulace) nebo nejsou důvěryhodní (to je umírněnější formulace téhož), a proto je nutno…

12. Říjen, 2013

Číslo Titul Jméno Příjmení Postoj k RS 1.   Jana Hnyková 2.   Lukáš Sagan 3.   Zdeněk Vohnout 4.   Miluše Váňová 5.   Stanislav Nožička 6.   Štefan Kušnierik 7.   Hana Vodičková 8.   Milan Jebavý 9.   Růžena Joštová 10.   Josef Šikola 11.   Eduard Seibert 12.   Viera…

12. Říjen, 2013

Číslo Titul Jméno Příjmení Postoj k RS 1. PhDr. Miroslav Hudec 2.   Martina Pokorná 3.   Milan Přívratský 4.   Ivana Jablonovská 5.   Vladimír Jiříček 6.   Jarmila Skopová 7.   Patrik Fikera 8.   Emilie Horáčková 9.   Milan Kubát 10.   Vladimíra Šumová 11.   Josef Jadrný 12.   Petr…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.