13. Říjen, 2013

Číslo Titul Jméno Příjmení Postoj k RS 1.   Jiří Jirman 2.   Petr Ceé 3.   Věra Strnadová 4.   Josef Kakrda 5.   Jan Kopal 6.   Miroslava Kubínová 7.   Jindřich Jirotka 8.   Michal Vencovský 9.   Ivona Fidrantová 10.   Michal Maršálek 11.   Jan Adam Pešek 12.  …
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.