První tři zákony z programu Rekonstrukce státu budou předloženy

První schůze nově zvolené sněmovny proběhne 25. listopadu a Rekonstrukce státu bude mít v programu své zastoupení. První tři návrhy zákonů, které budou předloženy se budou týkat právě bodů Rekonstrukce státu.

Jan Farský (TOP09) předloží návrh zákona o zveřejňování smluv na internetu. Stanislav Polčák (TOP09) předloží návrh zákona o rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu a klub ANO předloží návrh zákona zamezujícího přílepkům k zákonům.

Návrh zákona o Registru smluv ve sněmovně už byl, ale kvůli rozpuštění (a také blokaci poslanců za ODS a ČSSD) se nestihl projednat ve všech třech čteních. Protože se k jeho podpoře v rámci iniciativy Rekonstrukce státu zavázalo 140 poslanců, Jan Farský (TOP09) doufá, že cesta novou sněmovnou bude rychlejší.

„Cesta tohoto zákona předchozí sněmovnou byla dlouhá. Doufám, že této sněmovně se podaří zákon rychle schválit. Už proto, že to není ani pravicový, ani levicový, ale prostě potřebný návrh.“

Registr smluv – jednoduchý zákon o 11 paragrafech

Nejkrásnější zákon by veřejnou správu přiměl ke zveřejňování faktur, objednávek a smluv na internetu a umožnil tak veřejnosti kontrolovat její hospodaření.

„Zjednodušeně řečeno zákon říká, že tam, kde jsou utráceny veřejné peníze, se tak má dít veřejně. Každá smlouva, kterou uzavírá stát, kraj, obec, jimi zřízené nebo ovládané organizace se považuje za existující, až když je zveřejněna,“ vysvětlil Jan Farský. Návrh zákona o Registru smluv je ke stažení ve formátu PDF.

Pavel Felgr
krajský koordinátor projektu Rekonstrukce státu

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Projekt Rekonstrukce státu se opírá o odborné znalosti padesátky expertů, včetně bývalých náměstků a vysokých státních úředníků. Tématem rozšíření působnosti NKÚ na kontrolu všech
Poslanec Ivan Pilný (ANO) odpověděl Rekonstrukci státu na otevřený dopis, který obdržel na základě pokusu potopit zákon o zveřejňování smluv, jehož byl spolupředkladatelem. Rekonstrukce
Otevřený dopis Rekonstrukce státu poslanci ANO a předsedovi hospodářského výboru Ivanu Pilnému, který odmítl návrh zákona o registru smluv. Ivan Pilný (ANO) podpořil projekt
Rekonstrukce státu se ohrazuje proti účelovému tvrzení, že expresní projednávání “rekonstrukčních” zákonů vychází vstříc jejím požadavkům. U složitých norem, jako je zákon o státní