Zástupci veřejnosti byli ze schůzky zastupitelů náměstkem Rutkovským vykázáni

Na pondělí 25.11.2013 bylo náměstkem Jiřím Rutkovským svoláno pracovní setkání zastupitelů, na kterém měly být projednány námitky zástupců veřejnosti k návrhu územního plánu Liberce, zástupci veřejnosti byli ale náměstkem Rutkovským vykázáni s tím, že ze zákona je v této fázi projednávání územního plánu neveřejné. Na čtvrtečním zastupitelstvu mají zastupitelé hlasovat o vypořádání příslušných námitek, ale nedostali úplné a srozumitelné podklady, přestože o ně zástupci Změny pro Liberec opakovaně žádali. Zastupitelé Změny proto pro tento bod hlasovat nebudou.

Na jednání byli původně pozváni vedením města i někteří zástupci veřejnosti – předkladatelé námitek, pozvání bylo ale v pondělí ráno zrušeno a ty, kteří přišli, náměstek Rutkovský vykázal a jednání prohlásil za neveřejné. Zástupce veřejnosti pozvali i zastupitelé za Změnu pro Liberec. Náměstek Rutkovský argumentoval tím, že se nacházíme v neveřejné fázi projednávání územního plánu a chce zastupitelům pouze prezentovat dodatečné informace k vypořádání námitek.

To by bylo v pořádku, pokud by ovšem na jednání zastupitelstva ve čtvrtek 28. listopadu nebyl zařazen bod “Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu rozhodnutí o námitkách územního plánu Liberec”. Hlasováním o tomto bodu zastupitelé prakticky rozhodují o vypořádání příslušných námitek, a to bez možnosti veřejnosti se k návrhu vypořádání vyjádřit a navíc na základě  nedostatečných a nesrozumitelných podkladů, ve kterých chybí jak detailní popis návrhu vypořádání, tak především odůvodnění návrhu. Zastupitelé sice teoreticky mohou při finálním rozhodování o územním plánu hlasovat jinak, ale to je velmi nepravděpodobné.

“Tento postup považujeme od základu za chybný a nelegální, není nic veřejnějšího než územní plán. Pokud se má cokoli stát předmětem jednání zastupitelstva, musí být materiály pro jednání v rozsahu a kvalitě, které umožňují zastupitelům kvalifikovaně se rozhodnout. To plyne z jednacího řádu. Zároveň musí být všechny podklady k dispozici veřejnosti”, shrnuje Jaromír Baxa.

,,Podklady pro nás jsou nesrozumitelné, jedná se o změť čísel a odkazů, a zástupci veřejnosti neměli šanci se k návrhu vypořádání svých námitek vyjádřit. Proto jsme se rozhodli na čtvrtečním zastupitelstvu pro tento bod nehlasovat,” doplňuje Jan Korytář.

PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.           777 152 097
Mgr. Jan Korytář               776 561 736
prof.Ing.Josef Šedlbauer, Ph.D.   603731914

… a tým Změny pro Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt na prosazování změn v zemědělské krajině ve výši 300 tisíc Kč. Ekologové z Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) v projektu usilují o
V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme
V letošním roce soupeřila pětice měst z Libereckého kraje o vstup do celostátního kola soutěže historických měst o Cenu za přípravu a realizaci Programu
Poslední lednový den se v Naivním divadle mohou diváci těšit na speciální večer, který je věnován kulatému výročí založení Studia Ypsilon v Liberci. V