Co je to veřejná zakázka?

Postup při zadávání veřejných zakázek a samotná definice veřejné zakázky je obsažena v zákoně č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Veřejná zakázka je zákonem definována jako zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejné zakázky se podle předmětu dělí na veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby a veřejné zakázky na stavební práce.

Dělení veřejných zakázek podle hodnoty

Veřejné zakázky se podle výše jejich předpokládané hodnoty dělí na:

  • nadlimitní veřejné zakázky
  • podlimitní veřejné zakázky
  • veřejné zakázky malého rozsahu.

Aby se jednalo o veřejnou zakázku dle zákona, je třeba naplnit současně tři pojmové znaky:

  • zakázka směřuje k pořízení dodávek, služeb či stavebních prací
  • pořizovatelem poskytovaného plnění je zadavatel
  • finanční protiplnění zadavatele za poskytnuté dodávky, služby či stavební práce.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Liberecký kraj má dlouhodobé potíže se strategickou zakázkou za čtyři miliardy na dopravní obslužnost, která má v kraji zajistit provoz autobusové dopravy na příštích
Vyhlášené veřejné zakázky můžeme nalézt ve Věstníku veřejných zakázek. Jedná se o centrální databázi vyhlášených veřejných zakázek, kde jsou uveřejněna informace a dokumenty k
V případě, že má občan podezření na zmanipulovanou veřejnou zakázku, může podat podmět k přezkoumání úkonů zadavatele na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a
Veřejné zakázky se podle výše jejich předpokládané hodnoty dělí na nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu. Nadlimitní a podlimitní