nášLiberec

Search

Tajně nebo veřejně?

Co se vlastně stalo kolem současného projednávání územního plánu? Zastupitelé se hádali o to, zda je možné projednávat materiál o námitkách a připomínkách k Územnímu plánu tajně, bez přítomnosti veřejnosti na (z principu veřejném) zasedání městského zastupitelstva. Když to Změna pro Liberec nechtěla dopustit, měl být materiál projednán neveřejně na pracovní poradě zastupitelů. Ta ale byla omylem svolána jako neveřejné zasedání zastupitelstva, což nejde, protože jednání zastupitelstva je z principu veřejné. Nakonec byl název opraven na seminář zastupitelů, ale zmatky už nešlo zastavit. 

Zastupitelé města, kteří tahají v koalici za delší konec než opozice, jsou toho názoru, že v současné fázi přípravy územního plánu, kdy jsou námitky teprve zpracovávány v přenesené působnosti, tedy neveřejně, není dobré, aby do toho mluvila veřejnost. To je v pořádku pokud jde o to, aby nedocházelo ke zbytečným konfliktům, předčasným závěrům a třeba i spekulacím s pozemky. Pro takový postup našla právnička města oporu ve stavebním zákoně (§53).

Podle téhož zákona i paragrafu však je třeba dodržet současně Správní řád. Rozhodně však neveřejnost úkonů prováděných v přenesené působnosti nemůže být záminkou k utajování informací před členy ZM, tvořícími dohromady správní orgán, který musí dle zákona o sporných věcech rozhodovat při znalosti veškerých podkladů, tedy konkrétních námitkách a o navrženém způsobu jejich vypořádání, včetně odůvodnění. Ale takto materiál předložen na zasedání zastupitelstva předložen nebyl a být nemohl, protože by byl jeho obsah zveřejněn.  Byli jsme tedy v pasti.

Existuje i opačný a nejspíš legitimní názor, že pokud mají všichni účastníci řízení (občané, dotčené orgány…) k dispozici všechny informace, mají stejnou šanci s nimi nakládat a nemohou si později stěžovat na to, že novým územním plánem byla tak či onak dotčena využitelnost jejich pozemku, protože měli stejnou možnost získat informace, jako všichni ostatní. Pokud jsou informace utajené, vždy se k nim dostanou jen někteří účastníci a zvyšuje se podezření z manipulace.

  Jde tedy o konflikt dvou pojetí, dvou názorů, dvou typů vládnutí. Vládnutí technokratického, kterému veřejnost vadí, a vládnutí demokratického, kde se s veřejností trvale počítá. Nešlo tedy o zlobení jedné skupiny zastupitelů (ZpL), jak se to po nepěkné pondělní pracovní poradě zastupitelů bude nejspíš vykládat.  Problém je jen v tom, že se po nás zastupitelích vyžaduje hlasování o materiálu, který se vypořádává s námitkami veřejnosti k územnímu plánu, aniž bychom měli dostatečné a úplné informace o tom, jaké námitky byly podány a jaký je návrh jejich vypořádání.

Jednoduše řečeno: protože takový postup není podle Správního řádu možný, Změna pro Liberec odmítla takovýto neúplný materiál projednávat.  A přitom na onom neveřejném semináři zastupitelů referoval ing.Plašil velmi zasvěceně o problémech v připravovaném územním plánu. Je velká škoda, že právě takové informace nemůže v této fázi dostat veřejnost. Je přece každému jasné, že žádný plán nemůže uspokojit všechny a vždy nastanou konflikty, a nakonec musí být přijato jen jedno z navrhovaných řešení. Právě proto je výhodnější otevřené a veřejné projednávání, kde se kladou na stůl jasné argumenty a ne jakýsi tajemný nedefinovaný vliv někoho v pozadí.

Pověřený zastupitel, náměstek ing.Rutkovský, je v pasti paragrafů. Na jedné straně by rád znal názor zastupitelů na problematické lokality územního plánu, a na druhé straně nám ze svého přesvědčení nemůže informace podat, aby se nedostaly na veřejnost. Tak to po něm žádá část zákonů (Stavební zákon) zatímco jiná část zákonů (Správní řád) zakotvuje odlišný postup. Má to těžké. Samozřejmě. V zastupitelstvu, kde převažuje nedůvěra, tak jako v tom současném libereckém (a na vzniku nedůvěry se Rutkovský podílel stejně, jako všichni ostatní, možná i více) jsou i běžná jednání obtížná. Natož taková, která jsou už sama o sobě z důvodů komplikovaných zákonů, nepřehledná.

Ještě že máme řešení: Za všechno může Změna pro Liberec. Tentokrát jen proto, že trvá na tom, že nelze rozhodovat o oprávněně vznesených námitkách, aniž by všichni zastupitelé oficiálně a z předložených materiálů věděli, co je namítáno a jak a z jakých důvodů má být o námitce rozhodnuto.  A jako vždy proto, že se zastává zájmů veřejnosti a zákonnosti.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Příběh Lesního koupaliště tak nějak odráží péči Liberce o veřejný prostor a svůj majetek vcelku za posledních šest let. Ačkoliv má město od státu
V Liberci se péči o veřejný prostor příliš nedaří. Co ale zanedbává radnice, nahrazují občanské aktivity. Jedním z příkladů instalace sochy Ikara na libereckém
Vedení radnice přichystalo pro Liberečany i návštěvníky Liberce nové lavičky. Jenomže způsob jejich nákupu i to, jakým je začalo umísťovat po městě, budí rozpaky
Koaličním partnerům se nelíbí, jakým způsobem si Starostové pro Liberecký kraj přisvojují nákup a zpřístupnění libereckého zámku. Získání památky do majetku města přitom vyjednali