Trestní oznámení na J. Kittnera a na zastupitele v souvislosti s úrokovým zajištěním dluhopisu

Zastupitelstvo Liberce ve čtvrtek schválilo Dohodu o narovnání s Českou spořitelnou, kterou se má udělat tečka za nevýhodnou smlouvou o úrokovém zajištění dluhopisu. Tuto smlouvu uzavřel J. Kittner v červenci 2010 bez vědomí zastupitelstva a bez schválení v Radě města a je proto nejspíše neplatná. Podle dohody o narovnání má však město zaplatit České spořitelně stále asi o 300 milionů více, než by bylo obvyklé. Z toho důvodu jsem se rozhodl podat na zastupitele trestní oznámení za uzavření nevýhodné smlouvy.

Zároveň jsem podal trestní oznámení i na bývalého primátora J. Kittnera za to, že podepsal původní transakci upravující úrokové sazby na dluhopisu bez vědomí zastupitelstva nebo Rady města, a tedy v rozporu se zákonem o obcích.

Zastupitele jsem ještě před jednáním zastupitelstva oslovil dopisem s upozorněním na dva hlavní problémy návrhu Dohody o narovnání:

1. Návrh dohody je pro město ekonomicky nevýhodný. Zatímco jiná města zajišťují úrokové sazby na zhruba 1.5% na deset let, Liberec má provést fixaci za úrok v průměru 2.5× vyšší. Město tak může přijít cca o 300 milionů korun. Materiály pro zastupitele takovou informaci neobsahují. Vedení města dosud argumentovalo hlavně tím, že oproti stávajícímu stavu ušetří asi 70 milionů korun. To je sice pravda, ale podle právníků, se kterými spolupracuji, musí zastupitelé brát v úvahu nejen fakt, že se uspoří, ale také to, jestli je nový závazek výhodný sám o sobě. Předložený materiál ekonomickou výhodnost pro město přitom vůbec neřešil.

2. Vedení města poskytlo zastupitelům zavádějící informace o možnostech vypovědět původní smlouvu s Českou spořitelnou. Město si nejdříve nechalo zpracovat právní posudek, podle kterého je původní smlouva o úrokovém zajištění neplatná. Následně si nechalo zpracovat druhý právní posudek, který městu řekl, že původní smlouvu nemá prohlásit za neplatnou, protože by hrozilo, že Česká spořitelna bude na městě vymáhat ušlý zisk. Tento právní posudek však pomíjel fakt, že původní smlouvu uzavřel J. Kittner v rozporu se zákonem o obcích, bez pověření zastupitelstva nebo rady, a díky tomu by vymáhání ušlého zisku na městě bylo velmi problematické.

Požádal jsem proto o stažení návrhu dohody s Českou spořitelnou z projednávání na zastupitelstvu a dořešení problematických bodů. Materiál však stažen nebyl a pro dohodu o narovnání s Českou spořitelnou hlasovalo 23 zastupitelů.

Přestože jsem hluboce přesvědčený o tom, že do politiky se nemají tahat trestní oznámení, jsem stejně přesvědčený o tom, že není možné bez mrknutí oka přejít, když se volí nevýhodné řešení. U dohody o narovnání s Českou spořitelnou mám za to, že zastupitelé svým rozhodnutím způsobí městu škodu ve výši cca 300 milionů korun. Z toho důvodu jsem na těchto 23 zastupitelů podal trestní oznámení za porušení povinnosti při správě cizího majetku, kterého se měli dopustit tím, že vědomě uzavřeli smlouvu nevýhodnou pro město i přesto, že na možnou nevýhodnost byli dopředu upozorněni.

Podání trestního oznámení následovalo po několikerém projednávání na finančním výboru a na říjnovém zastupitelstvu, kde argumenty o nevýhodnosti také zazněly. Chápu podání trestního oznámení také jako poslední možnost k tomu, aby primátorka města případně nepodepsala smlouvy s ČS a aby mohlo být usnesení ještě revokováno, byť taková šance je již velmi malá.

Přílohy:

Trestní oznámení – J.Kittner

Trestní oznámení – zastupitelé

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Včera zastupitelstvo schválilo fond na dotace pro majitele cenných historických domů – jenže to má háček. Dotace se vztahují na domy v památkové zóně,
Libereckým facebookem hýbe rozhodnutí rady města prosazené především I. Langrem (SLK) a T. Kyselou (ex-ANO) vyměnit členy správní rady, tj. vyhodit J. Korytáře a
Krajské zastupitelstvo včera udělalo malý krok k nákupu ČSAD Liberec a vzniku nového krajského dopravního podniku. V diskusi zazněla celá řada poznámek, které stojí
(Pokračování zamýšlení nad politikou v Liberci) V minulém příspěvku jsem popsal paralýzu v libereckém zastupitelstvu způsobenou tím, že ani po konci koalice tu není