Velký stratég, Žlutice a návštěva Libereckého kraje

Prezident zakončil svou návštěvu Karlovarského kraje setkáním s občany v obci Žlutice. Při vysílání reportáže z této události na Čt 24 se možná leckomu, stejně jako mně, vtírala neodbytně otázka, proč zrovna Žlutice a rovnou i s tiskovkou?

 

 

Na této tiskové konferenci konané na závěr setkání s občany obce v místním kulturáku se prezident, nepočítám-li jeho pověstné bonmoty,  lidu blízká vyjádření o kulinářských požitcích a kuřáckých neřestech, prezentoval i větou, jakou radost mu udělala při jeho současné návštěvě skutečnost, že počet osob vyjadřujících nějakou formu protestu proti jeho osobě rapidně klesá. Tento svůj postřeh vzápětí doplnil pochvalným konstatováním o velkém počtu přítomných, kteří zaplnili celý sál.

 A hle, řešení této hádanky bylo rázem na dosah. Nyní již si stačilo dát trochu práce a porovnat výsledky prezidentských voleb v Karlovarském kraji. Dal jsem si tu práci a byl odměněn zjištěním, že se mé počáteční podezření potvrdilo. Porovnal-li jsem všechny obce kraje s počtem obyvatel přesahujícím 2000 občanů a disponujícími tedy alespoň zhruba tisícovkou voličů, pak to byla právě obec Žlutice, která z tohoto klání vyšla jako bezkonkurenční vítěz.  Současný prezident zde porazil svého soka s přesvědčujícími 68,9% sympatizantů. V absolutních číslech to znamená, že z 991 občanů, kteří se rozhodli ve druhém kole hodit svůj hlas jednomu z obou kandidátů, se plných 681 rozhodlo pro Miloše Zemana.

Pro úplnost musím uvést, že jsem ke svému zděšení objevil i několik obcí, kde se našlo i přes 80% příznivců. Za tímto vysokým číslem se k mému ulehčení skrývaly jen počty lidí v řádech desítek, v nejlepším případě pak například v Hradišti se 86% příznivců  rekrutovalo z celkového počtu 209 aktivních občanů, kteří se zúčastnili druhého kola voleb. Zde samozřejmě hrozilo reálné nebezpečí, že by se sál, pokud je vůbec v takto malých obcích nějaký k dispozici, jen stěží naplnil potřebnou masou lidí i kdyby přišli úplně všichni.

Jak již v nadpisu zmíněno, ze strategického pohledu je to jistě dobrá volba. Napadá mě v té souvislosti však otázka, kde uskuteční Miloš Zeman podobnou sebe-prezentaci za bouřlivého aplausu občanů při příležitosti své budoucí návštěvy Libereckého kraje?

Porovnáním volebních výsledků se snadno přesvědčíme, že v tomto kraji dosáhl současný prezident  hned po Praze druhý nejhorší výsledek a vyhrál nad svým konkurentem jen velmi těsně a to rozdílem pouhých 0,47%, což představuje 916 občanů z více než 200 000 účastníků druhého kola. Svému velice těsnému, ale přece jen vítězství vděčí oblasti Českolipska, kde panuje velká nezaměstnanost a hluboce frustrovaní obyvatelé této oblasti propadli zřejmě iluzi, že prezident „dolních deseti milionů“, za kterého se sám rád označuje, na tom něco změní. Z klání v Liberci, na Jablonecku ale i Semilsku vyšel totiž jako přesvědčivý vítěz jeho protivník Karel Schwarzenberg.

Jakou strategii poradit Miloši Zemanovi pro jeho návštěvu Libereckého kraje?

Těžko říci, pokusil  jsem se aplikovat jeho úspěšnou metodu na tento kraj a najít vhodný tip i zde, ale zdá se, že to bude těžší oříšek. V úvahu přichází snad jen českolipská Mimoň, kde dosáhl prezident podobného výsledku jako v obci Žlutice (68,65%), nebo ještě lépe Ralsko, ale zde oněch 80,9% úspěšnosti reprezentuje pouhých 416 hlasů z celkového počtu 517 účastníků druhého kola. Připočteme-li ještě zřejmě nejhorší volební účast v regionu (35%) což vypovídá mnohé o zájmu občanů této lokality o politiku a především o důvěře v jejich představitele,  představovala by tato volba poměrně velké riziko.

Měl bych však pro Miloše Zemana přece jen jeden „tajný tip“. Navrhuji mu uspořádat tuto oslavu vlastní osoby v Chrastavě. Jeho volební vítězství zde sice nebylo nijak ohromující, ale zato tam mají starostu, jenž považuje loajalitu a úctu k prezidentovi za věc pro naši demokracii naprosto nezbytnou a striktně odmítá  jakékoliv diskuze, či dokonce kritiku osoby na tomto postu, jak také nejednou v případě Václava Klause i prokázal. Vzhledem k této skutečnosti a s přihlédnutím k periodicky a to jak v minulosti, tak i současnosti se opakující, vzájemné podpoře  mezi minulým a současným prezidentem, lze důvodně předpokládat, že i Miloš Zeman bude alespoň starostou přijat s náležitou úctou a otevřenou náručí.

Na závěr si dovolím vyjádřit naději, že se v tomto kraji najde více než jeden statečný „Jiří Kotek“.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Ze zprávy ČTK: Policie odložila trestní oznámení, které podal jeden z kandidátů z loňských voleb do zastupitelstva v Libereckém kraji. Tvrdil, že nedal souhlas ke své kandidatuře ani
 V podstatě by stačilo, kdybych zde odkázal na svůj nedávný příspěvek, kde jsem to nejpodstatnější k problematice letošních voleb již uvedl. Doplněno o následující
Jsem zklamaný, ano jsem velmi zklamaný z předvolebních materiálů pro krajské volby. Máme výrazně méně veselých billboardů a odhlédnu-li od Starostů, ANO a ochránců
Hejtman nezaváhal a pospíšil si. Hned při první příležitosti sdělil prostřednictvím MFDnes voličům, že kampaň Změny bude hnusná (trefně o tom píše Jan Šebelka