10. Únor, 2014

Nejraději bych zvolal „Hurá“. Dobrá věc se podařila, kraj jedná s pořadateli MS v letech na lyžích o změně podmínek 4 milionové dotace.Tato dotace vzbudila hodně emocí, patřil jsem mezi ty, kdo ji dost nevybíravě odsoudili. Důvodů bylo několik. Od faktu, že jde o dotaci na ziskovou akci, přes pozdní zaslání žádosti na kraj…

10. Únor, 2014

V pondělí dne 3.2. 2014 se konala v liberecké knihovně, z podnětu magistrátu, beseda s občany a zainteresovanými odborníky o právě probíhající rekonstrukci Sokolovského náměstí. Schůzka to byla z několika důvodů překvapivá a také důležitá. Překvapivá proto, že Magistrát Města Liberce do té doby neustále tvrdil, že žádná rekonstrukce na Sokolovském náměstí neprobíhá. Důležitá…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.