Našemu městu svítá naděje na výrazně levnější financování dluhu

Na dnešním jednání Zastupitelstva se naplňuje bezmála rok trvající jednání na mezinárodní úrovni, kdy jsem hledal pro město výrazně výhodnější podmínky splácení dluhu. Byla to jedna z mých politických priorit pro toto funkční období.

Jak je všeobecně dobře známo, Liberec má emitován dluhopis u České Spořitelny a.s., do kterého v roce 2010 město zahrnulo všechny svoje dluhy z předcházejících let.

Tento dluhopis je ve výši 2 mld. Kč a úroky, kupony dluhopisu, jsou úročeny od 2,00% do 5,85%, nejlépe je to vidět v grafu, viz níže. Město tento dluhopis pravidelně splácí a dnes má již „naspořeno – umořeno“ 210 Mil Kč. Krom poměrně vysoké úrokové sazby je dlouhodobě velkým problém této emise fakt, že prakticky veškerý volný nemovitý majetek města je použit coby zástava dluhopisu.

Zástava brání revitalizaci majetku dotačními prostředky státu a EU a ztěžuje městu nakládání s majetkem. Mediálně známá je kauza URANu, kdy tento úřednický dům předchozí vedení města do zástav zahrnulo, přestože nemělo a např. nelze zateplit Malé divadlo z probíhající přeshraniční, právě kvůli zástavě. Zároveň bychom rádi ulevili obyvatelům Ruprechtic a Pavlovic od nákladních vozů z lomu tzv. „těžební cestou přes les“ a zatím to možné není, protože lesní pozemek je také v zástavě. Těchto omezení jsou stovky a dohromady tvoří nepříjemnou zátěž.

Ve spolupráci s odborníky jedné (zatím nejmenované) banky jsme nalezli možnost přefinancování dluhopisu a to cestou vydání zahraničního cenného papíru s výrazně levnějším, pevným úrokem. Pro tento cenný papír banka našla investory v Německu a ti jsou ochotní financovat město bez zajištění nemovitým majetkem města.

Tento cenný papír tzv. NSV (Namensschuldverschreibung) je v EU poměrně běžně používaným nástrojem, v ČR jej používá např. ČEZ či Hlavní město Praha. Investoři jsou většinou německé banky, fondy, pojištovny. Do roku 2025, kdy bude splacena polovina dluhu, může město ušetřit astronomických 250 – 340 mil. Kč, v závislosti na definitivně dohodnutých podmínkách. Na banku, která nalezne investory bylo vypsáno VŘ.

Je potřeba připomenout, že stávající vlastník a emitent dluhopisu Česká Spořitelna by s touto operací nemusela souhlasit a dál na městu vydělávat. Vstřícný postoj ČS a.s. je mimojiné ovlivněn uzavřenou dohodou ve věci právního zpochybňování úrokového pojištění dluhopisu. Pokud by se město soudilo nejen že by tuto úspornou variantu nikdy nemohlo uskutečnit, ale zároveň by bylo vystaveno dalším finančním rizikům.

Materiál záměru této transakce byl schválen v Radě města, jednomyslně ve finančním výboru  a dnes míří do Zastupitelstva. Pakliže bude schválen, rozjede se poměrně složitý proces získání závazné nabídky, vytvoření smluvní transakční dokumentace (kompatibilní s českým i německým právem), věřitelské konference k umožnění tzv. „call opce“ a atd.. O definitivní podobě a vydání cenného papíru NSV by zastupitelstvo mělo hlasovat do prázdnin letošního roku.

 

Horní linka – Roční výdaj nový CP včetně vypořádání úrokového swapu
Spodní linka – Roční úrok ČS

Na obrázku je znázorněna úspora finančních prostředků města. Jako druhý významný a takřka nevyčíslitelný benefit operace je vymazání zástav z majetku města. Nyní může město odvrátit soudní spor se státem ve věci URANu a začít dotačně zvelebovat svůj majetek.

                                                                                                Jiří Šolc, ekonomický náměstek za Liberec občanům

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Liberec je nejzadluženějším městem v celé České republice, ač v minulosti byl, zejména kvůli nemovitému majetku po odsunutém německém obyvatelstvu, městem z nejbohatších. Jenže kdeže loňské sněhy
Zcela zásadní rozhodnutí čeká Zastupitelstvo našeho města ve vztahu k budoucímu (ne)vlastnictví celé společnosti Technické služby města Liberce, a.s. (dále jen Společnost). Jde o
Ve čtvrtek mají liberečtí zastupitelé hlasovat o největší finanční transakci letošního roku: Dohodě o narovnání s Českou spořitelnou (bod 15). Půjde v ní o
Představitelé města Liberce neumí vymyslet nic lepšího, než své výdaje pokrývat příjmy z prodeje majetku. Současné vedení v čele s ČSSD se nechová jako