Desatero

Už dlouho přemýšlíme nad tím, jak zlepšit správu našeho města a jak se pokusit zkultivovat prostředí, které panuje na zastupitelstvu. Přicházíme proto s projektem desatera principů dobré správy města, pro který bychom chtěli získat co nejširší podporu. Desatero se zaměřuje na několik oblastí: transparentnost, zapojování veřejnosti a kvalitu života. Jde o návrhy, které vycházejí hlavně z principů dobré praxe a v převážné většině byly úspěšně odzkoušeny v dalších obcích. Všechny návrhy jsou přitom ušité na míru Liberci, s vědomím toho, co v Liberci již funguje a kde je prostor ke zlepšení.

Desatero

1. Do důležitých rozhodnutí veřejnost zapojíš a otevřeně rozhodovati budeš
Veškeré rozhodování zvolených zástupců bude otevřeno občanům, aby se mohli aktivně podílet na správě věcí veřejných. A to vždy, pokud to zákon vysloveně nezakazuje.

2. Občanům na otázky odpovíš
Základem komunikace radnice s občany je přístup k informacím a včasné a konkrétní odpovídání na otázky občanů. Bez zbytečných odkladů a obstrukcí.

3. Respekt k menšinovému názoru zachováš a opozici kontrolní funkci svěříš
Demokracii nevnímáme jako vládu většiny nad menšinou, role opozice je klíčová pro kontrolu činnosti radnice. Zároveň musí být jasně vymezená hranice mezi politickým a odborným rozhodováním, politici proto budou zasedat pouze v dozorčích radách a nikoliv v představenstvu.

4. Otevřené veřejné zakázky prosadíš a všechny smlouvy zveřejníš
Všechny smlouvy města a obchodních společností budou zveřejněné na internetu v registru smluv. U vypisovaných zakázek bude zodpovědněji posuzována také efektivita a hospodárnost, aby nedocházelo k předraženým zakázkám a zvyšování provozních výdajů města.

5. Kontrolovat budeš a z kontrol důsledky vyvodíš
Transparentnost je důležitá, je nutné ji však doplnit o důslednou kontrolu. Město bude důsledně spravovat i své obchodní společnosti, které jsou nyní ovládány prakticky pouze politiky.

6. Hazard ve městě omezíš
Není ale normální, aby v Liberci byla více než stovka míst, kde jsou herní automaty. Vzhledem ke škodlivost patologického hráčství není možné považovat herny za normální podnikání, proto počet heren bude výrazně snížen (maximálně na 10% současného počtu).

7. Hlavního architekta přivedeš a dostatečnými pravomocemi jej vybavíš
Liberec potřebuje hlavního architekta, aby mohl být sebevědomým partnerem jak developerů, tak zhotovitele územního plánu. Hlavní architekt bude mít pravomoci vyjadřovat se ke stavbám na území města, k územnímu plánu a bude dbát na zapojování veřejnosti.

8. O rovnoměrný rozvoj města se zasadíš a investice spravedlivě rozdělíš
Město přijme opatření na zajištění rovnoměného rozvoje. Nebude zvýhodňovat některé čtvrti na úkor druhých. Investice nebudou vybírány nahodile, ale podle dlouhodobého plánu a do výběru investic bude zapojena veřejnost.

9. Rozvojové plány udržitelnosti podřídíš a dosavadní charakter města vážit budeš
Při rozvoji města bude kladen důraz na udržitelnost a kvalitu života. Bude chráněna zeleň a veřejná prostranství a budou vytvořeny překážky k rozšiřování města do krajiny. Rozvoj města bude ekonomicky udržitelný.

10. Město ku prospěchu všech povedeš a o kvalitu života usilovat budeš.
Kultura, sport, školy, podnikatelé, živnostníci, muži, ženy, děti, senioři… prostě občané. Město je tu pro všechny a důležitý je vyvážený rozvoj po všech stránkách. Město dbá o klidný život svých obyvatel a věnuje pozornost jejich potřebám. Vedení města chrání veřejný zájem.

Inspirací pro námi připravené desatero bylo několik. Ať už šlo o protikorupční desatero připravené před volbami v roce 2010 Oživením, o 40 bodů proti korupci, o příklady dobré praxe publikované na webech nevládních organizací, nebo o návrhy související s udržitelným rozvojem a kvalitou života z celostátní i krajské strategie udržitelného rozvoje.

Projekt desatera v sobě také obsahuje řadu myšlenek a principů projektu Rekonstrukce státu, kterou jsme se pokusili přenést na komunální úroveň. Díky našemu desateru vznikají podobné iniciativy také v několika dalších městech a jeden z partnerů projektu Rekonstrukce státu, FrankBold (dříve Ekologický právní servis), již vyjádřil podporu našemu projektu.

Pokud uspějeme v komunálních volbách, chceme se desaterem řídit při správě města. Nejde ale o náš volební program, desatero prostě shrnuje normální stav dobré správy města. Proto o desateru chceme jednat s ostatními kandidáty do zastupitelstva. Věříme, že alespoň některé přesvědčíme, aby tyto principy také vzali za své. Chceme se tím trochu vymezit proti přístupu, kdy se říká, že se vlastně o všem dá hlasovat. Existuje řada věcí, které by měly být obecně platné a které by neměly být předmětem politického boje a následných koaličních vyjednávání.

U každého bodu – s výjimkou závěrečného deklaratorního principu – jsme se pokusili určit, jak bude možné splnění jednotlivých bodů kontrolovat. Jsme si přesto vědomi toho, že u řady opatření bude nakonec záležet na tom, kdo je bude uvádět v praxi. Jestli někdo, kdo bude věřit v jejich prospěšnost, nebo naopak někdo, kdo se bude snažit formálně si odškrtnout splnění povinnosti. I proto zveřejňujeme tyto body poměrně dlouho před volbami. Chceme, aby o nich mohla být vedena diskuse, aby se s nimi mohli seznámit kandidáti do zastupitelstva a samozřejmě také aby i voliči měli dost příležitostí zjistit, jak se na naplnění jednotlivých bodů kandidáti do zastupitelstva dívají.
Pokud Vás desatero oslovilo a souhlasíte s ním, můžete připodepsat petici na jeho podporu na webu Změny pro Liberec (http://www.zmenaproliberec.cz). Děkujeme.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt