Starostové představili další kandidáty a první témata, s nimiž půjdou do voleb: parkovací systém, letiště a městské fondy

 Po Janu Berkim, Robertu Pradem, Květě Vinklátové a Jaroslavu Zámečníkovi oznámili Starostové pro Liberecký kraj (SLK) jména další pětice kandidátů do podzimních komunálních voleb v Liberci. Jsou jimi Antonín Ferdan, Jan Marek, Lenka Polívková, Jiří Šolc a David Václavík. Kandidátku vede do voleb Michal Hron, kandidát SLK na primátora Liberce.

 

„Naším ústředním mottem je, že všechno je to o lidech. Město musí vést lidé chytří, obětaví a odpovědní. Pouze takoví zastupitelé totiž mohou přijímat dobrá kolektivní rozhodnutí. Pouze takoví zastupitelé mají šanci vrátit občanům jistotu, že se na vedení města mohu spolehnout. Antonín Ferdan, Jan Marek, Lenka Polívková, Jiří Šolc a David Václavík tyto nároky splňují,“ uvedl na adresu nově představených kandidátů volební lídr Starostů a kandidát na primátora Liberce Michal Hron.

Starostové rovněž nastínili první tři z řady témat, s nimiž do podzimních komunálních voleb půjdou, jmenovitě pozitivně postavené referendum k letitému problému libereckého letiště, v němž budou občané hlasovat pro něco, nikoliv proti něčemu, změnu v postavení fondů,  z nichž jsou v Liberci financovány nejrůznější vzdělávací, kulturní či sportovní aktivity, a nový systém výběru parkovného na území města.

„Problém letiště se vleče již 25 let, od úmyslu vybudovat letiště pro dopravní letadla až po dva neúspěšné pokusy letiště prodat. Starostové přicházejí s novou tezí – celé území letiště si ponechat a předložit k široké a poučené veřejné diskuzi řádně propracované varianty dalšího využití celého území. Tato diskuze bude ukončena referendem, ve kterém občané sami rozhodnou o konečném řešení. Bude to referendum pro něco, nikoliv referendum proti něčemu,“, řekl Michal Hron, kandidát Starostů na primátora Liberce. „V úvahu připadají např. nový prostor k bydlení, průmyslová zóna nebo i zachování letiště. Starostové však vždy budou prosazovat princip neprodávat území jako celek komukoliv, kdo bude prosazovat svůj záměr. M ě sto zůstane vždy p ř ímým p ř íjemcem p ř íjmů z případného zhodnocení území,“ doplnil kandidát SLK Jaroslav Zámečník.

Starostové chtějí po volbách změnit také způsob, kterým město financuje nejrůznější vzdělávací, kulturní či sportovní aktivity. Nejde přitom jen o zřetelný nepoměr mezi sportovním fondem a ostatními fondy, na který Starostové dlouhodobě upozorňují. „Mnohem závažnější je, že účel mnoha financovaných aktivit není vždy jasný. Rádi bychom proto v dalším volebním období prosadili systém tzv. programového financování, který je zaveden např. na Libereckém kraji a který se od stávajícího stavu liší ve dvou základních věcech. Jednak se nebude přispívat na cokoliv, nýbrž pouze na ty aktivity, které budou splňovat městem předem vymezené priority. A jednak o posuzování jednotlivých žádostí o příspěvek bude rozhodovat přímo rada a zastupitelstvo nikoliv fondy. Role fondu se tak zredukuje na roli pouhé pokladny a celý systém se stane efektivnějším a přehlednějším,“ sdělil k pohledu Starostů na městské fondy kandidát SLK David Václavík.

Současný náměstek primátorky pro ekonomiku a kandidát SLK do podzimních komunálních voleb Jiří Šolc se chce zasadit o nový systém výběru parkovného, který by omezil stresující situace, kdy občan překročí dobu uhrazenou u parkovacího automatu například čekáním u doktora nebo na úřadě. “Navrhuju doplnit systém platby parkovného o možnost elektronické platby mobilním telefonem. Občané by tak mohli parkovné platit odkudkoli. Systém by navíc spravovalo p ř ímo m ě sto prostřednictvím své městské policie, jíž by také zůstal výnos z parkovného. Sávající stav, kdy se o parkovací systém starají TSML prostřednictvím subdodavatele, je pro město nevýhodný,“ konstatuje kandidát SLK Jiří Šolc.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt