Jablonecká teplárna porušuje zákon, odmítá zveřejňovat informace

Od 17. 7. 2013 je jediným vlastníkem jablonecké teplárny, která se nyní jmenuje Jablonecká energetická a.s. (JE), město Jablonec nad Nisou. JE se tím pádem stala povinným subjektem zákona o svobodném přístupu k informacím (InfZ), který je základním nástrojem pro kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky. V půlce dubna 2014 jsem kvůli možnosti zhodnotit hospodaření JE požádal ředitele JE podle InfZ o zveřejnění následujících informací:

 

–    seznam faktur přijatých od 17. 7. 2013 do 31. 3. 2014,
–    seznam platných smluv s hodnotou plnění nad 100.000 Kč,
–    obsah smluv s Loyd Group s.r.o. a plateb v její prospěch,
–    informace k výběrovému řízení na prodej teplárenské sítě na sídlišti Malá Janovská a obsah smlouvy o prodeji této sítě Rýnovické energetické s.r.o., a
–    zprávu o úsporách dosažených od 17. 7. 2013 do 31. 3. 2014 uzavřením výhodnějších smluv na dodávané služby.

Nebyla by pravda, kdybych řekl, že mě reakce JE překvapila. Ředitel společnosti Pavel Spilka mi z pověření představenstva JE, jehož členy jsou ekonomický náměstek Miloš Vele (ODS), náměstkyně a bývalá senátorka Soňa Paukrtová (Domov nad Nisou), zastupitel František Pešek (KSČM), zastupitel Petr Roubíček (TOP 09) a Boris Pospíšil (ODS), odpověděl takto:

„Rozsah poskytovaných informací je omezen ochranou obchodního tajemství. Dle ustanovení § 9 odst. 1 InfZ povinný subjekt neposkytne informaci, pokud je obchodním tajemstvím. Vámi požadované informace jsou předmětem obchodního tajemství, protože JE vykonává standardní podnikatelskou činnost v tržním prostředí, bez jakékoli veřejné podpory ze strany akcionáře.“

Je třeba dodat, že podle § 15 odst. 2 InfZ musí JE při odkazu na obchodní tajemství uvést, kdo právo k němu vykonává, což se nestalo. Je zarážející, že JE nerespektovala ani § 9 odst. 2 InfZ, který říká, že poskytnutí informace o rozsahu a příjemci veřejných prostředků není porušením obchodního tajemství.

Mnoho samospráv i jimi vlastněných společností již dnes zveřejňuje veškeré faktury na internetu. Brzy bude pravděpodobně přijat i tzv. nejkrásnější zákon o povinném zveřejňování smluv na internetu. Nikoho asi nepřekvapí, že největšími odpůrci tohoto zákona jsou právě členové ODS, tedy strany, jejímž členem je i jablonecký primátor Petr Beitl a předseda představenstva JE Miloš Vele.

Proti rozhodnutí JE jsem podal odvolání a stížnost, o kterém bude rozhodovat opět vedení JE. Text odvolání i stížnosti přikládám, stejně jako znění žádosti o informace a odpovědi JE. V případě záporných odpovědí na odvolání a stížnost jsem připraven domáhat se zákonného práva na informace soudní cestou, protože již mnohokrát bylo soudy potvrzeno, že právo na informace má vyšší prioritu než odkazy na obchodní tajemství často zneužívané pro utajování informací, které mají být ze své podstaty veřejné nebo alespoň podle InfZ vyžádatelné.

                                                                                                                                                Jakub Macek

Přílohy:

Žádost o informace podle zákona č. 106-1999 Sb.

Odpověď JE a.s. – odmítnutí žádosti o informace

Odvolání proti rozhodnutí JE a.s. o odmítnutí žádosti

Stížnost na postup JE a.s. při vyřizování žádosti o informace

 

 

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Koncem minulého týdne vydalo vedení Libereckého kraje (Starostové pro Liberecký kraj+ ČSSD+ odpadlíci od Změny) tiskovou zprávu, která pravděpodobně vstoupí do historie. Jako reakce
Několik velkých sociálních zařízení v Libereckém kraji má nové ředitele. Ovšem způsob, jakým je Rada Libereckého (Starostové pro Liberecký kraj, ČSSD, odpadlí členové Změny pro
Stávající koalice Změny pro Liberec a ANO celkem hlasitě avizovala, že změní systém zastoupení v městských společnostech. Od počátku jejího fungování uběhly téměř čtyři měsíce
Liberečtí politici (zejména bývalé vedení radnice pod primátorkou Martinou Rosenbergovou) se rádi chlubí, jak změnili fungování zdejšího magistrátu. Je spuštěn (nepříliš funkční) protikorupční portál,
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.