nášLiberec

Search

Trestní oznámení: veřejná správa umožnila navýšit cenu veřejné zakázky u lázní v Liberci

Krajské protikorupčního pracoviště, o.p.s. (KPKP) podalo trestní oznámení na vedení Statutárního města Liberce, ROP Severovýchod a ÚOHS.

Důvodem je skutečnost, že zástupci veřejné správy umožnili nepřípustnou spolupráci mezi uchazeči (Chládek-Tintěra a Syner) s následkem navýšení ceny veřejné zakázky Revitalizace městských lázní na galerijní objekt.

KPKP se začalo kauzou opět zabývat po zatčení libereckého ředitele regionálního odboru ROP SV Bořka Machatého v souvislosti s akcí „Centra podpory geotermálního využití energie“ financovanou také z prostředků ROP SV. Byl to právě Bořek Machatý, který inicioval třetí posudek v rámci kontroly ROP SV, konstatující na rozdíl od předchozích dvou oprávněnost vysoutěžené ceny.

Při studiu dokumentů vyšla najevo další podstatná věc. Orgány ROP SV a města buď z nečinnosti nebo záměrně, nereflektovaly klíčovou záležitost: V zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku Revitalizace lázní na galerijní objekt je obsažena tato podmínka: „Subdodavatelem Dodavatele nesmí být takový, který podal nabídku ve stejném zadávacím řízení.“ Pokud by byla uplatněna, nemohl by být Syner subdodavatelem  Chládka-Tintěry. Proto, v rozporu se zadáním, podmínka nebyla po vyhlášení vítěze přenesena zadavatelem do smlouvy o dílo na zakázku.

Formálně byla původně podmínka do zadání zakázky vložena z důvodu ochrany hospodářské soutěže s cílem, zabránit tzv. bid-riggingu*, vedoucímu k umělému zvyšování nabídkové ceny za zakázku ze strany soutěžících uchazečů. Porážka jednoho uchazeče v soutěži by totiž nemohla být kompenzována jeho subdodávkou po předchozí dohodě s vítězným uchazečem.

Vítězný uchazeč Chládek-Tintěra by tedy nesměl pověřit subdodávkami Syner ani Metrostav. Což se ovšem nestalo a subdodavatelem (monolitické betony a ocelové konstrukce) se stal právě Syner. Orgány veřejné správy tuto podmínku zadávacího řízení nepřenesly do smlouvy o dílo a poté, co byly upozorněny na skutečnost, že Syner je subdodavatelem stavby, nijak nereagovaly.

„Překvapilo mě, že vedení města nevyžadovalo dodržení takto důležité podmínky, která měla tak zásadní vliv na zakázku a ani dohled ROP SV i ÚOHS ji neobjevil“, říká Miroslav Kroutil z KPKP.

Zástupci veřejné správy tak umožnili účelové navýšení ceny o zhruba 50 mil., o kterém mimo jiné hovoří dva znalecké posudky, které si objednal sám ROP Severovýchod. Trestní oznámení se týká porušení povinnosti při správě cizího majetku, poškození finančních zájmů EU a zneužití pravomoci veřejného činitele.

„Jsme přesvědčeni, že revitalizace městských lázní v Liberci je právě takovým příkladem,“ dodává Jaroslav Tauchman z KPKP. „Jedná se o teprve druhé trestní oznámení, ktere jsme za celé roky podali. To první, případ tunelování městského majetku skrze městskou akciovku Sportovní areál Ještěd, dnes řeší liberecký soud,“ dodává Tauchman.

Příloha: Trestní oznámení

*bid-rigging  – je označení pro zakázanou spolupráci dodavatelů při přípravě a podávání nabídek do vypsaného tendru. Místo, aby tak spolu o zakázku svého potenciálního odběratele soupeřili a podávali sami za sebe nejlepší nabídky, tito dodavatelé vzájemnou koordinací vyloučí mezi sebou rivalitu a předem určí výsledek tendru, a to v neprospěch tohoto odběratele.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V Liberci se péči o veřejný prostor příliš nedaří. Co ale zanedbává radnice, nahrazují občanské aktivity. Jedním z příkladů instalace sochy Ikara na libereckém
Vedení radnice přichystalo pro Liberečany i návštěvníky Liberce nové lavičky. Jenomže způsob jejich nákupu i to, jakým je začalo umísťovat po městě, budí rozpaky
Koaličním partnerům se nelíbí, jakým způsobem si Starostové pro Liberecký kraj přisvojují nákup a zpřístupnění libereckého zámku. Získání památky do majetku města přitom vyjednali
Společnost SYNER GROUP (Syner) podala prostřednictvím svého právního zástupce trestní oznámení ve věci údajného nezákonného úniku informací v kauze, kde je obviněn jeden z majitelů Syneru,