Termín referenda o hazardu je klíčový – smysl má pouze současně s volbami

Jablonečtí koaliční zastupitelé chtějí uspořádat referendum o zákazu hazardu mimo termín komunálních voleb, čímž je ovšem zásadně ohrožena platnost a závaznost tohoto referenda. Podle zkušeností z jiných měst totiž k samostatnému referendu nedochází dostatečný počet oprávněných osob – voličů. Bojí se snad představitelé radnice uspořádat referendum se závazným výsledkem a chtějí si tak nechat otevřená zadní vrátka pro další povolení hazardu?

 

Zda chtějí jablonečtí zastupitelé skutečně zbavit město tvrdého hazardu, se ukáže na jednání zastupitelstva ve čtvrtek 26. 6. v 13:30, kdy budou projednávat návrh na vyhlášení místního referenda. Na něm má podle usnesení z květnového zastupitelstva iniciovaného peticí občanského sdružení Jablonec bez hazardu předložit primátor města Petr Beitl návrh na vyhlášení místního referenda, ve kterém budou moci občané jednoznačně vyjádřit svůj postoj k této problematice a případně rozhodnout o bezodkladném a trvalém zákazu heren a kasin v Jablonci nad Nisou.

Někteří zastupitelé ovšem začínají překvapivě prosazovat konání referenda mimo termín říjnových komunálních voleb. S pravděpodobností hraničící s jistotou by se kvůli tomu hlasování nezúčastnilo dost voličů, aby referendum bylo platné a rozhodnutí občanů pro město závazné. Jak je tedy možné, že logické spojení s komunálními volbami, které má oporu v ustálené judikatuře, má tak zaryté odpůrce? Znamená to, že zastupitelé nechtějí znát názor co nejvíce občanů města na provozování tvrdého hazardu a existenci heren a kasin?

Zkušenosti z jiných měst

Záměrné naplánování referenda mimo termín voleb je v české komunální politice známým trikem. V poslední době se takové referendum na téma omezení hazardu konalo na Praze 8, kde i kvůli tomu účast na hlasování dosáhla pouhých 14 % místo pro platnost referenda zákonem požadovaných 35 %. Na základě silného tlaku veřejnosti se tak toto referendum bude zbytečně opakovat o pár měsíců později společně s komunálními volbami. Také v Plzni se ve sledované kauze výstavby nákupního komplexu Corso představitelé města snažili v roce 2013 prosadit termín referenda mimo termín voleb.

Až v následném soudním procesu soud rozhodl, že by tímto postupem nebyla splněna zákonná povinnost zastupitelstva zajistit pro referendum maximální možnou účast na hlasování. Referendum se tedy nakonec konalo současně s prezidentskými volbami a k referendu díky tomu přišlo přes 42 % voličů. Dosažení odpovídající účasti je v dnešní době velmi složité i při volbách, na které jsou voliči zvyklí. Důkazem toho může být volební účast v nedávno proběhlých volbách do Evropského parlamentu.

Termín a hlasovací místnosti

Občanské sdružení Jablonec bez hazardu neví o žádném platném referendu, které by úspěšně proběhlo mimo termín voleb v jakémkoli městě České republiky nad 10.000 obyvatel na jakékoli více či méně ožehavé téma. Proto zásadně nesouhlasíme s argumentací, že pokud téma hazardu občany zajímá, přijde jich k referendu dostatek i mimo termín podzimních komunálních voleb. Současně upozorňujeme, že dále je potřeba zajistit, aby místnosti pro hlasování v referendu byly totožné s volebními místnostmi.

Tento postup byl vyzkoušen již v několika městech České republiky, např. v Plzni při výše zmíněném referendu. Tato praxe je v souladu se zákonem, v žádném případě nemůže ohrozit průběh komunálních voleb a má zcela zásadní vliv na účast při hlasování v referendu. Odůvodnění radnice, že konání referenda společně s volbami je nákladnější z důvodu pořízení dalšího vybavení (další volební urny, plenty apod.) neshledáváme za relevantní, jelikož podle rozhodnutí Krajského soudu v Praze v případě střetu dvou zájmů – finančního a účasti na hlasování – musí být vždy upřednostněn zájem maximální účasti na hlasování. Navíc, potřebné vybavení se jistě neztratí a bude využitelné pro konání případných dalších referend v našem městě.

Pokud takové vybavení radnice nepořídí nyní, bude před každým referendem pravděpodobně probíhat obdobná diskuze. Funkce referenda, jako zákonného prostředku vyjádření vůle občanů tím bude vážně ohrožena.

Ať rozhodnou občané

Občanské sdružení Jablonec bez hazardu jednoznačně podporuje konání referenda v termínu komunálních voleb. Vyjádření vůle občanů je podle názoru Jakuba Strnada nejdemokratičtějším prostředkem, který zamezí jakýmkoli spekulacím nebo lobbistickým tlakům.

„Ať občané svobodně rozhodnou, co si přejí. Během komunálních voleb je k tomu ideální příležitost. Pokud by se však referendum konalo mimo termín říjnových voleb, šlo by o zbytečné plýtvání městskými penězi, protože by tím město nezjistilo názor reprezentativní části občanů. Protože panuje reálná obava, že představitelé radnice nebudou chtít vyslyšet naše argumenty a uspořádat referendum tak, aby bylo platné a závazné, rozhodli jsme se ustanovit přípravný výbor pro petici za vyvolání referenda v termínu voleb a jsme připraveni okamžitě začít sbírat potřebné podpisy. Přesto věřím, že dosavadní snaha zastupitelů o omezení hazardu nebyla předstíraná, a že podpoří referendum v souladu se svou zákonnou povinností zajistit co nejvyšší účast na hlasování,“ dodává Strnad. Jak to skutečně dopadne, se dozvíme ve čtvrtek.

Seznam příloh:

Příloha 1 – návrh usnesení k bodu č. 31 „Vyhlášení místního referenda“ jednání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 26. 6. 2014
Příloha 2 – důvodová zpráva k bodu č. 31

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt