Předložený zákon o NKÚ vyhovuje kritériím Rekonstrukce státu

Projekt Rekonstrukce státu se opírá o odborné znalosti padesátky expertů, včetně bývalých náměstků a vysokých státních úředníků. Tématem rozšíření působnosti NKÚ na kontrolu všech veřejných prostředků se zabýváme již cca 2 roky a považujeme jej za jedno z klíčových protikorupčních opatření, s čímž se ztotožnila i současná vláda, která rozšíření působnosti NKÚ zařadila do svého programového prohlášení.

Přijetí zákona umožní nezávislou externí kontrolu hospodaření s majetkem firem vlastněných státem, kraji či obcemi (výdaje těchto firem v roce 2012 cca 622 miliard Kč) a hospodaření s veřejnými prostředky v krajích a obcích (výdaje v roce 2012 cca 381 miliard Kč). Že je tato kontrola žádoucí, ukazují např. zprávy BIS, ze kterých plyne, že korupcí a klientelismem jsou zasaženy kraje, velká města, malé obce i státní, krajské a obecní firmy.

Výjimečnost kontroly NKÚ je zejména v tom, že se jedná o jediný nezávislý externí auditní orgán. Na rozdíl od tzv. interních (např. ministerských) kontrol může zaručit objektivní a politicky neutrální informace o hospodaření s veřejnými prostředky, které navíc zveřejňuje.

Aktuální znění návrhu na rozšíření působnosti NKÚ, které bylo schváleno Poslaneckou sněmovnou, jsme konzultovali s experty z univerzit i s prezidentem NKÚ Kalou a všichni se shodli na tom, že se jedná o kvalitní a ústavně zcela čisté řešení. Návrh na rozšíření působnosti NKÚ také odpovídá mezinárodní Limské deklaraci, která uvádí, že kontrole nejvyšší kontrolní instituce by měly podléhat všechny veřejné prostředky. O žádné analýze pana poslance Horáčka, která by kvalitu návrhu zpochybňovala, nemáme informaci.

Namítaná přebujelost a nesystematičnost kontrol v České republice je bezesporu reálný problém, který je potřeba řešit. Tento problém se však týká kontrol probíhajících uvnitř veřejné správy (ministerstva, finanční úřady). Kontrola NKÚ má pozici úplně jinou, jelikož se jedná o instituci zcela nezávislou na moci výkonné. Navíc kontrola NKÚ je v zásadě namátková a bez možnosti uložit sankce. Vzhledem k tomu je argument, že kontrola NKÚ přinese zatížení obcí, nutno považovat za spíše ideologický.

Poslanec Horáček se před volbami písemně zavázal k podpoře návrhu na rozšíření působnosti NKÚ splňujícímu určitá kritéria. Návrh, který Sněmovna schválila, těmto kritériím vyhovoval. Jedním z úkolů Rekonstrukce státu je informovat veřejnost o plnění či neplnění těchto jednoznačných předvolebních slibů podpory protikorupčních zákonů.

Vzhledem k tomu všechna klíčová hlasování pečlivě sledujeme a jejich výsledky zaznamenáváme a hodnotíme na webu http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/seznam-politiku, přičemž vždy dáváme možnost se k nesplnění slibu vyjádřit. Zhodnocení, zda jsou důvody politika pro porušení slibu opodstatněné či nikoli pak ponecháváme především na voličích.

Josef Karlický
právník Rekonstrukce státu

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Poslanec Ivan Pilný (ANO) odpověděl Rekonstrukci státu na otevřený dopis, který obdržel na základě pokusu potopit zákon o zveřejňování smluv, jehož byl spolupředkladatelem. Rekonstrukce
Otevřený dopis Rekonstrukce státu poslanci ANO a předsedovi hospodářského výboru Ivanu Pilnému, který odmítl návrh zákona o registru smluv. Ivan Pilný (ANO) podpořil projekt
Rekonstrukce státu se ohrazuje proti účelovému tvrzení, že expresní projednávání “rekonstrukčních” zákonů vychází vstříc jejím požadavkům. U složitých norem, jako je zákon o státní
ČSSD, ANO a KDU-ČSL zveřejnily konečnou podobu koaliční smlouvy! Bod č. 9.7. Rekonstrukce státu a opatření proti korupci a mj. je v něm uvedeno: