Řešení drahého tepla opravdu předvolebním hitem?

Na problémy drahého tepla v Liberci upozorňuji od roku 2005, kdy jsem se stal předsedou sdružení na ochranu spotřebitelů tepla, nyní vystupujícího pod názvem DOST! Jako jedinému v Liberci se mi v minulosti podařilo dvakrát úspěšně snížit cenu tepla z Teplárny. S návrhem řešení vystupuji i před nadcházejícími volbami do zastupitelstva města. Teď se toto téma stalo předvolebním hitem i pro Starosty pro Liberecký kraj. Jsem rád, že si mi podařilo probudit i jiné politické subjekty k tomu, aby problémem zabývaly. Zatím se všichni politici tvářili, že se nic neděje.

Vítám, že začal převažovat názor, že systém centrálního zásobování není trvale udržitelný a soustava se musí řízeně rozpadnout. Rád bych ale upozornil, že řešení, které nyní navrhují Starostové, tedy výstavba několika kogeneračních jednotek, už bylo na stole před třemi lety a neuspělo. Nepřináší totiž řešení nejpalčivější otázky, a tou je cena tepla. Při Teplárnou plánované výstavbě tří kogeneračních jednotek by se jeden gigajoule zlevnil o 32 korun, tedy o zhruba čtyři procenta.  Teplárna nakonec postavila jen jednu.

Starostové tvrdí, že jsou proti neřízenému rozpadu systému vytápění. Bez odhledu na tuto skutečnost však samovolný neřízený rozpadu systému již začal. Ti, kteří mají přístup k zdroji plynu nebo elektrické energie, se od Teplárny odpojují. Důvod je jasný: zhruba 30-ti procentní úspora a tříletá návratnost vložené investice.

Kvůli tomu klesá výroba tepla z někdejších 2,5 mil. gigajoulů před dvaceti lety až na dnešních 800 tisíc gigajoulů. Třetinová produkce přenášená stejným způsobem je drahá a pro mnoho lidí cenově nedosažitelná.   Letos se chce odpojit dalších 1700 domácností, to představuje ztrátu asi 40 tisíc gigajoulů. Průmyslové podniky se již z většiny odpojily.

MVV Energie, majoritní vlastník Teplárny, navíc podmiňuje jejich výstavbu změnou akcionářské smlouvy. Pak by se nikdo nemohl od teplárny po dobu 20 let odpojit, musely by se k ní připojit všechny nové domy a aktivně by muselo bránit všem, kteří by chtěli odejít. Tento návrh smlouvy pracovní skupina pod mým vedením několikrát odmítla.

Kvůli klesající produkci nemůže teplárna na investici vydělat. Peníze nemá ani město, přestože ročně inkasuje od teplárny cca pět milionů korun dividend a devět milionů korun za nájemné za část rozvodů tepla v majetku města. Celkem tak magistrát inkasoval za posledních 15 let přes 200 mil. Kč, aniž by do modernizace vložil významnější částku.

Návrh Starostů nejen, že neřeší cenu tepla, ale znamená také pokračování v současné praxi, kdy vedení města bude lidem zakazovat odpojit se od Teplárny a ti budou muset kvůli udržování neefektivního systému vytápění platit o 30 procent vyšší cenu tepla. Řádově to představuje na teple a teplé vodě zhruba 10 000 korun na domácnost. Pokračování této praxe považuji za nemorální a ohavné.

Naopak, můj návrh vychází lidem vstříc. Při nahrazení systému CZT lokálními zdroji – plynovými kotelnami a tepelnými čerpadly přichází zlevnění okamžitě a návratnost je krátká. Jen tam, kde to není možné, by zůstalo vytápění modernizovanými rozvody. Efektivita systému by vzhledem k jeho menšímu rozsahu stoupla, náklady na modernizaci zbylé části by nebyly tak vysoké jako v případě návrhu Starostů. A teplo ze spalovny, když už ji tu máme, by našlo své uplatnění.

                                              Petr Černý, radní města zanezávislé, zvolený za Věci veřejné, lídr kandidátky Nového směru

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt
Zelení budou kandidovat do zastupitelstva Libereckého kraje pod značkou Zelení pro kraj. Lídrem kandidátky je Milan Starec, který stojí dlouhé roky v čele občanského odporu
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci