Starostové představují další ze svých volebních témat – řízení městských společností. Hron chce do představenstev městských společností manažery, nikoliv politiky

Lídr kandidátky Starostů pro Liberecký kraj (SLK) pro podzimní komunální volby a kandidát na primátora Liberce Michal Hron hodlá v dalším volebním období prosadit zásadní změny v řízení obchodních společností vlastněných městem. Tyto změny budou spočívat v nastavení jasných pravidel pro obsazování postů v dozorčích radách, v posílení pravomocí dozorčích rad a v profesionalizaci představenstev.

 

„Chceme změnit dosavadní způsob vedení městských společností, kdy jsou představenstva a dozorčí rady obsazovány podle politického klíče a mnohdy jimi politická uskupení odměňují i své členy a příznivce,“ nastiňuje Michal Hron, kandidát SLK na primátora Liberce.

K poskytování veřejných služeb nebo služeb pro magistrát bylo v minulosti v Liberci založeno celkem šest obchodních společností se 100% nebo téměř 100% účastí města   Technické služby města Liberce, a. s., Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (podíl přes 99 %), Sportovní areál Ještěd, a.s., Liberecká IS, a.s., Sportovní areál Liberec, s.r.o. a Sportovní areál fotbal, a.s.

Městské obchodní společnosti zpravidla vznikaly jako náhrada za neefektivní příspěvkové organizace města. „Ani obchodní společnosti nejsou pro poskytování veřejných služeb optimálním nástrojem, ovšem nic lepšího naše zákony neumožňují. Hlavní nevýhodou obchodních společností je, že město nemá přímý vliv na jejich řízení, což ztěžuje i kontrolu jejich hospodaření. Na druhou stranu obchodní společnosti umožňují manažerský způsob řízení, takže nejsou svazovány nejrůznějšími předpisy a omezeními, které jsou závazné pro příspěvkové organizace. A s tím je třeba pracovat,“ říká Michal Hron, kandidát SLK na primátora Liberce.

V současnosti jsou jak členové dozorčích rad, tak členové představenstev městských obchodních společností jmenováni radou města. V praxi to znamená, že politici do těchto orgánů zpravidla nominují sami sebe podle toho či onoho politického klíče, což je pro městské společnosti jen zřídka přínosné. Hron namísto toho navrhuje tzv. německý model, kdy rada města jmenuje pouze členy dozorčích rad a ta následně jmenuje členy představenstva. „Dozorčí rada, která bude jmenovat a odvolávat členy představenstva, bude mít nad společností přímou kontrolu. Její pravomoci by však neměly být pouze kontrolní. Dozorčí rady by měly rovněž schvalovat obchodní transakce přesahující určitou, předem danou částku a měly by se podílet i na přijímání strategických rozhodnutí. Pokud jde o představenstvo společnosti, to musí tvořit výhradně profesionálové z managementu společnosti, v žádném případě politici,“ konkretizuje svou představu Michal Hron, kandidát SLK na primátora Liberce.

„Z vlastní zkušenosti vím, že odpovědné řízení společnosti je dennodenní práce profesionálních manažerů. Představenstvo, které se sejde jednou, maximálně dvakrát za měsíc, společnost řídit nemůže. Ani sebevětší odborník není v takové situaci schopen kompetentně rozhodovat a nést zodpovědnost, protože je odkázán na podklady a doporučení vedení společnosti. A stejně jalový je v současnosti i přínos dozorčích rad – v zásadě jen bezzubě sledují ekonomický výkon a povinně schvalují některé dokumenty. Účast politiků v orgánech společností je tak do velké míry formální a to chceme změnit,“ říká David Václavík, kandidát SLK do podzimních voleb a místopředseda představenstva Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

K plnohodnotnému plnění nových kompetencí dozorčích rad bude podle SLK nutné změnit i způsob jejich sestavení. „Ano, v dozorčích radách budou i nadále zasedat politici. Ne však na základě té či oné dohody politických subjektů, které budou právě u moci, nýbrž z pozice své funkce na radnici. Budeme navrhovat, aby členy dozorčích rad byli primátor nebo jím nominovaný člen rady, náměstek primátora mající příslušnou oblast ve své gesci, vedoucí věcně příslušného odboru, tři odborníci a tři zástupci nominováni zastupitelstvem města. Tento klíč může být podle charakteru společnosti upraven a v případě Dopravního podniku i řádně projednán s minoritním akcionářem městem Jablonec nad Nisou,“ dokresluje záměr Starostů Michal Hron, kandidát SLK na primátora Liberce.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Medailí města ocenilo statutární město Liberec trojici osobností. Z rukou primátora Liberce Jaroslava Zámečníka ve středu 31. května převzali ocenění Eva Koudelková za přínos
Zajímavou akci uspořádala Krajská vědecká knihovna v Liberci při příležitosti oslav konce Druhé světové války. Čtvrtého května zahájí vernisáží venkovní výstavu o osudech parašutistů výsadku Antimony,
Úvěr na 750 milionů, dalších 450 mil. z nejistých zdrojů a překopané i to, co funguje a co návštěvníci Libereckého bazénu oceňují.
Poslanecká sněmovna v pátek 21. dubna 2023 ve třetím čtení schválila zákon o ochraně oznamovatelů, který vychází z evropské směrnice. Návrh zákona předložil ministr
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.