Proč byla zrušena Komise pro veřejné zakázky?

Předseda Komise pro veřejné zakázky na kraji nesouhlasí s tvrzením hejtmana Půty, že již Komise splnila svůj účel a je tudíž nadále zbytečná.  Komise pro veřejné zakázky sice rok pracovala a navrhla do novely krajské Směrnice pro veřejné zakázky zásadní změny vedoucí k odstranění nehospodárnosti v oblasti veřejných zakázek, krajští politici a úředníci ovšem podstatnou část navržených změn do novely nezapracovali, takže tato ,,nová“ směrnice bohužel nadále umožňuje například i proplácení neuskutečněných částí prací a dodávek.

Komise pro veřejné zakázky jednomyslně, napříč politickým spektrem, upozornila na nehospodárný způsob zadávání, výběru a uzavírání smluvních vztahů u veřejných zakázek na kraji, včetně jejich dozorování, a navrhla podstatné změny vedoucí k odstranění nehospodárnosti.

 ,,Původní směrnice pro veřejné zakázky totiž umožňuje i proplácení nerealizovaných částí prací a dodávek. Krajští politici ve spolupráci s  úředníky ale komisí navrhované změny týkající se této problematiky do novely Směrnice nezdůvodněně nezapracovali a realizované změny v novele směrnice z hlediska hospodárnosti řeší tyto problémy jen částečně. Bude zde nadále provozován jen trošku vylepšený a hlavně nedostatečně kontrolovaný systém realizace veřejných zakázek, zavedený za ODS a ČSSD,“ vysvětluje předseda komise ing. František Chalupný .

Jiří Čeček ( člen Komise): „Zrušení Komise na kraji je důkazem, že její výstupy nepovažují někteří členové rady za přínosné. Jejich neakceptování  svědčí však spíše o tom, že doporučení této komise, byť byla všechna přijata jednomyslně, byla od začátku těmito členy Rady a zřejmě i některými úředníky přijímána negativně a zrušení Komise pro veřejné zakázky otevírá prostor pro doměnky o skutečném pozadí tohoto kroku.“

 Pochybnosti v tomto ohledu se nepodařilo vyvrátit ani hejtmanovi Půtovi s publikovaným zdůvodněním ke zrušení tohoto poradního orgánu Rady kraje. Jeho vyjádření o tom, že komise svým příspěvkem při tvorbě novely směrnice o zadávání veřejných zakázek krajem a jeho příspěvkovými organizacemi své poslání již splnila a její existence je tím pádem nadbytečná, ostře kontrastuje s jeho jiným vyjádřením k novinářům, ve kterém sděluje, že kraj chce po špatných zkušenostech z poslední doby, změnit kritéria v zadávacích dokumentacích, aby se odstranilo například riziko „soutěžení na nejnižší cenu“.

,,Je paradoxni, že pan hejtman tvrdí, že komise splnila svůj účel a vše již funguje, když na druhou stranu má kraj problém se zpackanou zakázkou na dopravní obslužnost, která bude kraj pravděpodobně stát desítky milionů navíc, než kdyby soutěž proběhla bez chyb a nebyla zmanipulována,“doplňuje Jan Korytář.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt
Zelení budou kandidovat do zastupitelstva Libereckého kraje pod značkou Zelení pro kraj. Lídrem kandidátky je Milan Starec, který stojí dlouhé roky v čele občanského odporu
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci