Starostové mají recept na omezení hazardu v Liberci

Starostové pro Liberecký kraj (SLK) se domnívají, že budoucí zastupitelstvo by mělo přistoupit k dalšímu snižování počtu heren na území města. V současnosti jich v Liberci funguje 94. Podle Michala Hrona, kandidáta SLK na primátora Liberce, by v průběhu příštího volebního období mohly až dvě třetiny z nich zaniknout.

„Největší problém spatřujeme v provozování herních automatů v běžných hospodách a restauracích, které tvoří asi polovinu všech heren ve městě. Praxe totiž ukazuje, že takové herny s sebou nesou největší riziko vzniku gamblerství. Návštěvník přijde do hospody na pivo, zavadí pohledem o automat a tak si řekne, že by to mohl zkusit. Navíc do hospody či restaurace nelze na rozdíl od klasické herny zakázat vstup nezletilým. Problém takovýchto smíšených provozoven by proto měl být řešen jako první,“ říká volební lídr SLK pro podzimní komunální volby a kandidát na primátora Liberce Michal Hron.

Dalším krokem by mělo být zavedení přísných standardů pro provoz klasických heren; jasná a striktní pravidla je třeba nastavit, především pokud jde o bezpečnost v hernách a o jejich pravidelnou komunikaci s magistrátem. „Od zpřísnění podmínek k provozování heren si slibujeme, že problematické herny tyto podmínky nesplní a jejich provozovatelé je budou muset sami zavřít. To by se mohlo týkat až 20 heren, čímž se celkový počet heren ve městě dále sníží,“ doplňuje Jiří Šolc, kandidát SLK pro podzimní komunální volby v Liberci.

Úplný zákaz hazardu na území města není podle názoru kandidátů SLK řešením, protože vytváří prostor pro vznik nelegálních, a tudíž jen obtížně kontrolovatelných heren. Podobnou zkušeností si před několika lety prošlo sousední Německo, které se po úplném zákazu heren nakonec vrátilo zpět k jejich legalizaci. Počet hracích automatů na 1000 obyvatel je v Německu ovšem třikrát nižší než v ČR. V Polsku je v porovnání s ČR počet hracích automatů v přepočtu na počet obyvatel dokonce 10krát nižší.

„Naším cílem není zakázat hazard plošně, protože to podle našeho přesvědčení k cíli nevede. Chceme ovšem novelizovat příslušnou městskou vyhlášku a vymezit místa, kde bude hazard rozhodně zakázán, například v blízkosti škol,“ vysvětluje David Václavík, kandidát SLK pro podzimní komunální volby v Liberci.

„Novelizací vyhlášky a nastavením přísných pravidel pro herny se chceme dostat z dnešních 94 heren na cca 30. Vyhláška bude samozřejmě muset stanovit přechodné období ke splnění nových standardů nebo přestěhování ze zapovězených zón. Provozovatelům, kteří to v určené lhůtě nestihnou, nezbude nic jiného, než své herny v Liberci zavřít,“ uzavírá Michal Hron, kandidát SLK na primátora Liberec.

Subscribe
Upozornit na
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Vláda uvrhla obce do obrovské nejistoty. Je to poměrně silné tvrzení, ale jako starostka třetího největšího města v kraji myslím, že vím, o čem
Nová výstava ve vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje přiblíží návštěvníkům, v čem spočívá přínos mokřadů a tůní pro přírodu i pro život lidí.
Do třetice všeho dobrého! Liberec se opět na jeden den stane hlavním českým městem poezie. A to v sobotu 14. října 2023 (a tentokrát
Ekologové z Liberce chtějí tímto způsobem získat více peněz na přípravu projektů na nové tůně, remízky, stromořadí nebo obnovu pestrých luk. Novinka spočívá v