Norské fondy podpoří boj proti korupci

Významnou podporu z Norských fondů získala liberecká organizace Čmelák.

Téměř 1,5mil. Kč by mělo podpořit profesionalizaci protikorupčních aktivit, kterým se tato organizace věnuje již více než 8 let.

 

Projekt je mimo jiné zaměřen na rozkrývání vybraných kauz, informování veřejnosti a také na podporu lidem, kteří se s korupcí přímo setkají.

Jedním z klíčových výstupů projektu by mělo být i profesionálně fungující Krajské protikorupčního pracoviště, jehož je Čmelák spoluzakladatelem.

Daniela Fialová, koordinátorka projektu, dodává: „Naším cílem je, aby zde existovalo bezpečné místo a odborně fundované pracoviště, na které se budou moci obracet lidé, kteří se setkají z korupcí. Kauz a podnětů je mnohem více, než kolika jsme se doposud mohli odpovědně věnovat.“

Jan Korytář, předseda sdružení Čmelák, dodává: „Významná podpora právě z tzv. Norských fondů, ukazuje, že problém korupce je v ČR i v našem kraji stále aktuální. Bohužel, většina regionálních politiků tento problém stále bagatelizuje a podceňuje důležitost finanční podpory právě těchto aktivit.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt