Policie odložila trestní oznámení, které bylo podáno ve věci městských lázní

Krajské ředitelství policie ČR Libereckého kraje, odbor hospodářské kriminality rozhodl, že se nepodařilo prokázat škodu a tudíž i trestný čin během realizace veřejné zakázky na revitalizaci městských lázní.  Krajské protikorupční pracoviště, o.p.s. (KPKP), které ve věci v květnu t.r. podalo trestní oznámení, se s rozhodnutím policie důkladně  seznámilo, prostudovalo jej a s ním v zásadních bodech nesouhlasí a hodlá využít dalších kroků, ke kterým bylo ve věci orgány činnými v trestním řízení vyzváno.

Podle stanoviska KPKP nevzali zástupci Policie ČR (PČR) na vědomí zásadní skutečnosti obsažené v trestním oznámení, a to ani časovou posloupnost ve vývoji celé veřejné zakázky. Příslušné orgány Krajského ředitelství  PČR se ve svém odůvodnění odvolávají na rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který neshledal pochybení v administraci zakázky.

Ovšem toto rozhodnutí ÚOHS bylo učiněno ještě předtím, než vyšla najevo skutečnost, že se veřejné zakázky na revitalizaci městských lázní, kterou vyhrála pardubická společnost Chládek a Tintěra jako subdodavatel účastní firma, která byla zároveň uchazečem ve výběrovém řízení (liberecká stavební společnost Syner). O této skutečnosti navíc vůbec nevěděl zadavatel této zakázky, tedy Statutární město Liberec.
 
Navíc takový postup jasně zakazovalo znění zadávací dokumentace, což mohlo vést k omezení počtu uchazečů a tedy navýšení ceny skrze dohodu mezi uchazeči, kteří věděli, že tato podmínka nebude ve skutečnosti vyžadována (což se také stalo). Navíc policie přebírá argumentaci subdodavatele i libereckého magistrátu, že společnost Syner se na realizaci zakázky podílela údajně jen jedenácti procenty a zákon umožňuje subdodávku až ve výši dvaceti procent – ovšem v případě, že zadávací dokumentace nezakazuje jako subdodavatele uchazeče, což se přesně stalo v tomto pořadí.

K rozpočtovým cenám se policie se policie rovněž přiklání na stranu dřívější argumentace magistrátu Liberce, který popírá dva znalecké posudky, které zakázku hodnotí jako účelově předraženou a opírá se o rozpočet ÚRS, který stanovuje stropové ceny, nikoliv ovšem ceny reálně tržní. KPKP opírá své tvrzení jak o stanovisko soudního znalce tak i zástupce společnosti ÚRS, jehož se KPKP přímo na metodický postup u posudku k zakázce dotázalo.

Právě kvůli možné dohodě mezi uchazeči, zmanipulovanému výběrovému řízení (policie se například vůbec nevyrovnává s personální historií zakázky, kterou po politické, úřední i právní stránce připravovali lidé prokazatelně spojení s firmou Syner – kopíruje stanovisko ÚOHS z doby, kdy ještě nebylo známo, že se Syner na stavbě bude podílet jako subdodavatel) mohlo dojít k úmyslnému navýšení nejvýše možných cen a nikoliv k cenám reálně tržním vzniklé z veřejné soutěže.

Jaroslav Tauchman z KPKP: „Rozhodnutí policie jsme vzali na vědomí, nicméně dále využijeme všech opravných prostředků, protože jsme přesvědčeni o správnosti svých argumentů, se kterými se dle nás policejní stanovisko nevyrovnalo. Navíc nás odpověď ÚRS na metodický postup ujistila v tom, co jsme tvrdili – že bylo úmyslně počítáno s maximálními cenami, nikoliv s cenami reálně tržními, což poté reálně tvoří rozdíl několik desítek milionů.“

„Poukaz na podmínku zákazu subdodávek ostatním neúspěšným soutěžícím v Zadávací dokumentaci, kterou Město Liberec vytvořilo s cílem je zastrašit při podání nabídek a jeho jednoznačné porušení, kterým Město Liberec umožnilo Syneru, neúspěšnému ve výběrovém řízení,  subdodavatelem být, byl základem kritiky této zakázky z naší strany. Určitě existuje konkrétní člověk na Magistrátu, který za tím stál. Policie jej prostě jenom nehledá,“ dodává Miroslav Kroutil z KPKP.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt