Policie odložila trestní oznámení, které bylo podáno ve věci městských lázní

Krajské ředitelství policie ČR Libereckého kraje, odbor hospodářské kriminality rozhodl, že se nepodařilo prokázat škodu a tudíž i trestný čin během realizace veřejné zakázky na revitalizaci městských lázní.  Krajské protikorupční pracoviště, o.p.s. (KPKP), které ve věci v květnu t.r. podalo trestní oznámení, se s rozhodnutím policie důkladně  seznámilo, prostudovalo jej a s ním v zásadních bodech nesouhlasí a hodlá využít dalších kroků, ke kterým bylo ve věci orgány činnými v trestním řízení vyzváno.

Podle stanoviska KPKP nevzali zástupci Policie ČR (PČR) na vědomí zásadní skutečnosti obsažené v trestním oznámení, a to ani časovou posloupnost ve vývoji celé veřejné zakázky. Příslušné orgány Krajského ředitelství  PČR se ve svém odůvodnění odvolávají na rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který neshledal pochybení v administraci zakázky.

Ovšem toto rozhodnutí ÚOHS bylo učiněno ještě předtím, než vyšla najevo skutečnost, že se veřejné zakázky na revitalizaci městských lázní, kterou vyhrála pardubická společnost Chládek a Tintěra jako subdodavatel účastní firma, která byla zároveň uchazečem ve výběrovém řízení (liberecká stavební společnost Syner). O této skutečnosti navíc vůbec nevěděl zadavatel této zakázky, tedy Statutární město Liberec.
 
Navíc takový postup jasně zakazovalo znění zadávací dokumentace, což mohlo vést k omezení počtu uchazečů a tedy navýšení ceny skrze dohodu mezi uchazeči, kteří věděli, že tato podmínka nebude ve skutečnosti vyžadována (což se také stalo). Navíc policie přebírá argumentaci subdodavatele i libereckého magistrátu, že společnost Syner se na realizaci zakázky podílela údajně jen jedenácti procenty a zákon umožňuje subdodávku až ve výši dvaceti procent – ovšem v případě, že zadávací dokumentace nezakazuje jako subdodavatele uchazeče, což se přesně stalo v tomto pořadí.

K rozpočtovým cenám se policie se policie rovněž přiklání na stranu dřívější argumentace magistrátu Liberce, který popírá dva znalecké posudky, které zakázku hodnotí jako účelově předraženou a opírá se o rozpočet ÚRS, který stanovuje stropové ceny, nikoliv ovšem ceny reálně tržní. KPKP opírá své tvrzení jak o stanovisko soudního znalce tak i zástupce společnosti ÚRS, jehož se KPKP přímo na metodický postup u posudku k zakázce dotázalo.

Právě kvůli možné dohodě mezi uchazeči, zmanipulovanému výběrovému řízení (policie se například vůbec nevyrovnává s personální historií zakázky, kterou po politické, úřední i právní stránce připravovali lidé prokazatelně spojení s firmou Syner – kopíruje stanovisko ÚOHS z doby, kdy ještě nebylo známo, že se Syner na stavbě bude podílet jako subdodavatel) mohlo dojít k úmyslnému navýšení nejvýše možných cen a nikoliv k cenám reálně tržním vzniklé z veřejné soutěže.

Jaroslav Tauchman z KPKP: „Rozhodnutí policie jsme vzali na vědomí, nicméně dále využijeme všech opravných prostředků, protože jsme přesvědčeni o správnosti svých argumentů, se kterými se dle nás policejní stanovisko nevyrovnalo. Navíc nás odpověď ÚRS na metodický postup ujistila v tom, co jsme tvrdili – že bylo úmyslně počítáno s maximálními cenami, nikoliv s cenami reálně tržními, což poté reálně tvoří rozdíl několik desítek milionů.“

„Poukaz na podmínku zákazu subdodávek ostatním neúspěšným soutěžícím v Zadávací dokumentaci, kterou Město Liberec vytvořilo s cílem je zastrašit při podání nabídek a jeho jednoznačné porušení, kterým Město Liberec umožnilo Syneru, neúspěšnému ve výběrovém řízení,  subdodavatelem být, byl základem kritiky této zakázky z naší strany. Určitě existuje konkrétní člověk na Magistrátu, který za tím stál. Policie jej prostě jenom nehledá,“ dodává Miroslav Kroutil z KPKP.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V Liberci je to ho ke zlepšení více než dost a snad ještě více věcí chybí vůbec. Dnes máte možnost přijít na veřejné setkání
Více než sedmdesát hostů dorazilo pokřtít na vernisáž výstavy nový benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2024. Ten vzešel ze stejnojmenné fotografické soutěže, kterou pořádá
Vláda uvrhla obce do obrovské nejistoty. Je to poměrně silné tvrzení, ale jako starostka třetího největšího města v kraji myslím, že vím, o čem
Nová výstava ve vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje přiblíží návštěvníkům, v čem spočívá přínos mokřadů a tůní pro přírodu i pro život lidí.