Zakázka na zajištění autobusové dopravy již byla fakticky zrušena

Plány na zrušení zakázky na zajištění dopravní obslužnosti nejsou pro kraj dobrou zprávou. Předložené nabídky některých uchazečů byly pro kraj poměrně výhodné a znamenaly by v dalších deseti letech úsporu až půl miliardy korun ve srovnání s cenami, za které jezdí dopravci dnes. Hlavní část zakázky na zajištění autobusové dopravy navíc už byla v podstatě zrušena jiným rozhodnutím Rady kraje,, aniž by si tohoto důsledku kdokoliv všiml a aniž by na to bylo v materiálech pro jednání Rady kraje upozorněno.

 

Hlavní krok ke zrušení zakázky udělala Rada kraje už 12. srpna, když vyloučila několik uchazečů o desetiletou zakázku ze soutěže. Rozhodnutím Rady kraje byly vyloučeni uchazeči ČSAD Slaný ze soutěže na oblast západ, ČSAD Ústí nad Orlicí ze soutěže na oblast sever a východ a dále Busline ze společnosti Východ s odkazem na nepřiměřeně nízkou cenu. Proti vyloučení uchazečů hlasovala pouze Zuzana Kocumová ze Změny.

Rada kraje toto rozhodnutí udělala na základě doporučení hodnotící komise, a to přesto, že s tímto rozhodnutím především odborníci v hodnotící komisi nesouhlasili. Zástupci Koridu, Ing. Jakešová, Ing. Pospíšil, a přizvaný externí odborník Ing. Kočová dokonce připojili k rozhodnutí komise oponentní stanovisko, kde svůj nesouhlas vysvětlili. Rada kraje nezdůvodnila, proč se doporučením odborníků neřídila.

Zápisy z příslušných jednání hodnotící komise je možné prostudovat zde:
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:249457
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:249458

Ve svém důsledku rozhodnutí Rady kraje znamená, že v oblasti Východ nezbyla k posouzení žádná nabídka, a proto by se v ní soutěž musela opakovat, i kdyby UOHS nakonec přeci jen povolil kraji původní zakázku dokončit. Zakázka v oblasti východ zahrnuje prakticky polovinu autobusové dopravy v Libereckém kraji.

Na faktickém zrušení zakázky nic nezměnila ani možnost uchazečů se odvolat, protože by se proti rozhodnutí Rady kraje bývali museli odvolat oba uchazeči, jak ČSAD Ústí nad Orlicí z koncernu Icom, tak Busline. Pokud by se odvolal jen jeden z uchazečů a Rada kraje jeho odvolání uznala, musela by zakázku zrušit stejně, protože zákon o veřejných zakázkách stanovuje povinnost zrušit zakázku, ve které by zbyl jen jeden uchazeč. Druhá firma v pořadí, Busline neměla k odvolání žádný důvod, protože neměla žádnou možnost, jak desetiletou zakázku v oblasti Východ získat (viz https://www.nasliberec.cz/jaromir-baxa/vyrazeni-busline-jen-jako-zasterka.php/ )

Asi nikoho nepřekvapí, že Busline odvolání skutečně na kraj nepodal. Možnost, že by rozhodnutí Rady kraje zrušil UOHS, je zřejmě velmi nepravděpodobná, přesto by se jí vedení kraje mělo zabývat. Stejně jako možností vzít zpět rozhodnutí rady kraje o vyloučení. Po řadě nešťasných kroků, které odstartovalo především vyloučení uchazečů hodnotící komisí by to totiž byla jediná šance, jak soutěž dokončit.

Ke zrušení podstatné části zakázky proto již v podstatě došlo a je zřejmé, že důvody pro zrušení zakázky je zcela jiné, než že jsem se já, Zuzana Kocumová, Jan Korytář, Ivan Kunetka, zaměstnanci kraje, Koridu a další členové vedení kraje sešli s jedním z uchazečů o zakázku, kterého současné kroky kraje asi nejvíce postihují.

Komu zrušení prospěje?

Zrušení zbylých částí zakázky zvýhodňuje především stávající dopravce, a také společnost Busline. Stávající dopravci jsou zvýhodněni tím, že prodlužuje čas, do kdy budou moci jezdit za podmínek nevýhodných pro kraj, a to díky rozhodnutí kraje jednat o zajištění dopravy do roku 2016 pouze se stávajícími dopravci. Pro Busline je rozhodnutí také výhodné, protože mu v kraji nevyroste konkurence a zůstane mu argument využitelný především v P.R. komunikaci „přece nepůjdete do nejistoty s novým provozovatelem, od kterého nevíte, co čekat“.

Kraj je nyní v nezáviděníhodné situaci, kterou svým rozhodnutím způsobila do značné míry sama Rada kraje. V podstatné části kraje je zakázka v podstatě zrušená, v dalších částech visí stížnosti na ÚOHS. Dosavadní kroky kraje spojené především s vylučováním uchazečů jak z desetileté zakázky, tak z výběrového řízení na přechodnou dobu ohrozily důvěryhodnost kraje jako zadavatele veřejné zakázky, který pracuje férově, otevřeně a uchazeče nediskriminuje (výhrady ze strany uchazečů k netransparentnímu postupu a k dalším aspektům zadávacího řízení jsou zřejmé např. ze zápisu z jednání s dopravci ze dne 18.6.2014: http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:249094).

Další kroky kraje by proto měly být vedeny i snahou tuto důvěru znovu získat, protože jen důvěryhodnost skutečně otevřeného výběrového řízení povede k tomu, že se výběrových řízení zúčastní dostatečný počet uchazečů.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Včera zastupitelstvo schválilo fond na dotace pro majitele cenných historických domů – jenže to má háček. Dotace se vztahují na domy v památkové zóně,
Libereckým facebookem hýbe rozhodnutí rady města prosazené především I. Langrem (SLK) a T. Kyselou (ex-ANO) vyměnit členy správní rady, tj. vyhodit J. Korytáře a
Krajské zastupitelstvo včera udělalo malý krok k nákupu ČSAD Liberec a vzniku nového krajského dopravního podniku. V diskusi zazněla celá řada poznámek, které stojí
(Pokračování zamýšlení nad politikou v Liberci) V minulém příspěvku jsem popsal paralýzu v libereckém zastupitelstvu způsobenou tím, že ani po konci koalice tu není