Jak šel čas s hazardem v Liberci … aneb několik faktů o regulaci hazardu

Změna pro Liberec dlouhodobě prosazuje důslednou a intenzivní regulaci hazardu. Na toto téma se vedlo několik diskusí jak na úrovni klubů tak i na zastupitelstvu a výsledek? Vedení města se rozhodně nemá čím chlubit.

V Liberci bylo v roce 2010 cca 150 heren, aktuální počet je 93. Vedení města – především náměstek Šolc (SLK) – tvrdí, že nebýt jich, tak by se žádné herny nezavřely. Pravda však je někde trochu jinde.

Už dávno tu mohlo být heren podstatně méně – jenže pro to nebyla politická vůle. O co konkrétně jde? 

Zastupitelé odmítali regulaci hazardu

Na prosincovém zastupitelstvu roku 2011 navrhla Změna pro Liberec zařazení bodu týkající se regulace hazardu – návrh obecně závazné vyhlášky (dále OZV). Bohužel bod týkající se této vyhlášky vůbec nebyl zařazen na program zastupitelstva (pro hlasovalo jen 12 zastupitelů). Tato OZV počítala se zákazem všech existujících heren na území města Liberce a to s ročním odkladem, tedy k 1. 1. 2013.

Březnové zastupitelstvo roku 2012 bylo kopií prosincového zastupitelstva z předchozího roku. Změna pro Liberec navrhla znovu na program projednání vyhlášku regulující hazard, pro zařazení hlasovalo ale jen 12 zastupitelů. A tak se na konci roku počet heren v Liberci zastavil na číslovce 110.

Ze seznamu byly de facto vyřazeny jen adresy, kde se hazard provozovat mohl, ale ve skutečnosti neprovozoval. Kdyby byla přijata vyhláška připravená Změnou pro Liberec, pohyboval by se počet heren cca kolem 50 a zmizely by herny z centra města, z okolí škol, úřadů a zdravotnických zařízení.

Regulace hazardu? Ne, jen kontrola dodržování vyhlášky…

V roce 2013 probíhala „regulace hazardu“ jen běžnou kontrolou heren. Podle našeho názoru se ale nedá hovořit o skutečné regulaci. Z naší zkušenosti, kdy jsme se několika kontrol heren zúčastnili osobně, byl při každé kontrole v hernách nalezen nějaký problém (např. mladiství v hernách, nedodržení zákona č.202/ 1990 Sb., nedodržení „Kodexu chování provozovatelů heren“) .

Kontroly v hernách mají nepochybně smysl, ale… Je třeba zásadně snížit počet míst, kde je hazard povolen a pak bude možné např. za situace, že ve městě je cca 10 heren, tyto denně zkontrolovat (jak je běžnou praxí v některých jiných obcích). Efektivita plošné „ akce“, kdy jsou herny kontrolovány Městskou policií a Policií ČR a o akci se ví týden dopředu je zřejmá, provozovatelé heren spolu intenzivně na téma kontroly komunikují, obdobně jako při kontrolách, kterých jsme se účastnili.

V posledních měsících jsme (krom náměstka Šolce) jediným zastupitelským klubem, který se kontrol účastní. Bez povšimnutí nemůžeme ponechat ani hlasování z října 2013, kdy bez 7 hlasů zastupitelů Změny a hlasu Bc. Kocumové by návrh kolegy Šolce na snížení o 8 heren nikdy neprošel.

Ani návrh vyhlášky z února 2014, kterou mělo být vyškrtnuto m.j. 21 heren, které jsou do 100 od škol, nebyl přijat.

Ideálním řešením je nulová tolerance hazardu

Ideálním řešením by podle našeho názoru byl zákaz hazardu na celém území Liberce, podobně jako se o to snaží v Ústí nad Labem, Jablonci, Teplicích, Zlínu, Žďáru nad Sázavou a v dalších městech. V těchto městech se připravují referenda, ve kterých občané vyjádří svůj názor na hazard ve městě, kde žijí.

Rádi bychom podobně postupovali také v Liberci – právě občané města by měli říci, zda hazard ve městě chtějí a v jakém rozsahu a nebo zda jsou pro úplný zákaz hazardu.

Vyhlášky Datum Bod na ZM Počet heren
3/14 04/09/2014 53 93
2/14 29/05/2014 30 94
1/14 27/02/2014 33 100
  31/10/2013 24 102
Pro hlasovalo 27 zastupitelů, z toho 7 zastupitelů za Změnu pro Liberec a Zuzana Kocumová. Bez těchto hlasů osmi hlasů by návrh neprošel, což dokládá neochotu koalice skutečně regulovat hazard.
  13/12/2012 28 110
  28/06/2012 33 111
  25/03/2012   126

Kateřina Absolonová, Pavel Felgr
a tým Změny pro Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V neděli večer proběhla kontrola heren s proherními automaty, které jsou jednou z hlavních příčin  kriminality v našem městě.  Kontroly se kromě nás a
V rámci polemiky se zastupitelkou Absolonovou dávám čtenářům tohoto serveru svůj pohled na věc. Během let, kdy legislativa neumožnovala městům regulaci hazardu rostl ve
Dobrých zpráv je málo, ale lidé je potřebují, hned je nějak líp na světě. Proto je dobře, když se vládnoucí liberecká koalice dovede pochválit.
Hodně se diskutuje o tom, zda omezovat ve městech dostupnost heren nebo ne. Odpověď je jasná – když je tady něco, co zhoršuje prostředí,