Nový zákon o hazardních hrách

Před komunálními volbami 2014 vznikly v mnoha městech iniciativy usilující o nulovou toleranci hazardu. V mnoha městech měla současně s komunálními volbami proběhnout místní referenda, což ale naráželo na odpor samospráv.

Ty mnohdy o skutečnou regulaci hazardu neměly zájem, protože viděly přísun peněz do městské pokladny.

Zdá se ale, že se začíná blýskat na lepší časy – alespoň pokud jde o regulaci hazardu jako takovou. Zákon o provozování hazardních her totiž přináší jasná pravidla pro jejich provoz a také maximální počet heren a kasin pro města v závislosti na počtu obyvatel.

Rejstřík osob vyloučených z účasti na hazardních hrách

Ministerstvo zřizuje rejstřík osob vyloučených z účasti na hazardních hrách, do kterého budou zapsány:

 • pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi, s výjimkou mimořádné okamžité pomoci, podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi,  nebo
 • vůči které byl pravomocně prohlášen úpadek podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení

Provozovatel herny nebo kasina nesmí pak takovou osobu vpustit do herního prostoru a nesmí jí být zřízen uživatelský účet nebo již zřízený účet používán.

Maximální počty heren a kasin ve městech

Aby se z každého města nestávalo místní Las Vegas, obsahuje zákon maximální počet heren a kasin v závislosti na počtu obyvatel.

Maximální počty heren

 • V obci s počtem obyvatel do 5 000 může být povolena jedna herna.
 • V obci nad 5 000 obyvatel může být na každých dalších započatých 5 000 obyvatel povolena jedna další herna.

To znamená, že například v Liberci by místo současných 93 heren bylo maximálně 21 heren. Nový zákon také počítá se stanovením počtu herních pozic – v jedné herně by mohlo být nejméně 10 a nejvýše 30 povolených herních pozic technické hry. Pod pojmem „Technická hra“ se rozumí zejména válcová hra (automaty), elektromechanická ruleta, elektromechanické kostky a e-hry. Herny by také nesměly být v provozu od 3:00 do 10:00 hodin.

Maximální počty kasin

 • V obci s počtem obyvatel do 40 000 může být povoleno jedno kasino.
 • V obci nad 40 000 obyvatel může být na každých dalších započatých 40 000 obyvatel povoleno jedno další kasino.

V Liberci by tedy mohla být maximálně 3 kasina. Kasino je zákonem definováno tak, že obsahuje nejméně 3 hrací stoly a nejméně 30 povolených herních pozic technické hry (automatů). Za každý další hrací stůl je možné přidat 10 automatů.

Nabízí se tedy elegantní řešení pro Liberec – 2 kasina, která budou představovat v součtu minimálně 6 hracích stolů a 60 pozic technické hry. To by umožňovalo mimo jiné snadnější kontrolu a také zásadní regulaci hazardu oproti současnému stavu.

Podstatný je také limit sázky jedné hry a jedné hodiny – v herně nesmí být sázka jedné hry vyšší než 5,- Kč a hodinová prohra nesmí přesáhnout 2 000,- Kč, v kasinu pak 50,- Kč na hru a 10 000 na hodinu.

Kamerový systém na náklady provozovatele

Každý provozovatel herny nebo kašina bude povinen vybavit prostor monitorovacím systémem, který bude zaznamenávat celou plochu herny (kasina) v reálném čase. V kasinech navíc z monitorovacího záznamu musí být zřetelně patrné:

 • číslice na ruletovém kole a na hracích stolech
 • označení žetonů
 • hodnoty karet
 • počet žetonů
 • hodnota bankovek a mincí

Pořízený záznam musí být barevný, jasný, zřetelný a rozlišitelný – nebude tedy stačit jen jakékoliv obyčejné zařízení, které snímá odkudsi ze stropu z dálky automaty nebo hrací stoly. Pořízený záznam je provozovatel povinen uchovávat po dobu 2 let.

Povinností provozovatele bude také kontrola monitorovacího systému a záznamu a to každý den. V případě poruchy tuto skutečnost oznámit celnímu úřadu a do 24 hodin poruchu odstranit.

Pavel Felgr

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Koncem minulého týdne vydalo vedení Libereckého kraje (Starostové pro Liberecký kraj+ ČSSD+ odpadlíci od Změny) tiskovou zprávu, která pravděpodobně vstoupí do historie. Jako reakce
Několik velkých sociálních zařízení v Libereckém kraji má nové ředitele. Ovšem způsob, jakým je Rada Libereckého (Starostové pro Liberecký kraj, ČSSD, odpadlí členové Změny pro
Stávající koalice Změny pro Liberec a ANO celkem hlasitě avizovala, že změní systém zastoupení v městských společnostech. Od počátku jejího fungování uběhly téměř čtyři měsíce
V souvislosti s neuspokojivým současným stavem krajské nemocnice se stává stále aktuálnějším požadavek modernizace tohoto klíčového zdravotnického zařízení. To, že stávající situace není z dlouhodobého hlediska ideální,