nášLiberec

Search

Hejtman Půta byl obviněn policií z přijetí úplatku

Hejtmana Martina Půtu (STAN) dnes obvinila Policie ČR ze zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku v souvislosti s projektem rekonstrukce kostela sv. Máří Magdaleny v Liberci.  Na tento kontroverzní projekt placený z evropských dotací upozorňuje náš web dlouhé roky a letos na jaře jsme přinesli informaci, že hejtman Martin Půta podpořil změnu podmínek, která měla umožnit vyplacení dotací bez předem odsouhlasené kontroly.

 

Martin Půta dnes informoval o svém obvinění ze strany policie. Policejní obvinění považuje za komplot a hodlá se bránit všemi dostupnými prostředky. Martin Půta rovněž pozastavil své předsednictví v politickém hnutí STAN. Viz tisková zpráva hejtmana Půty níže.

Obvinění hejtmana je součástí kauzy kolem rekonstrukce kostela sv. Máří Magdalény v Liberci. Ta patří firmě kryté anonymními akciemi Iberus a mělo zde vzniknout Centrum geotermální energie pro občany, kde byl jednatelem pro korupci odsouzený bývalý zastupitel za ODS Jiří Zeronik. Stavbu realizovala firma Metrostav. Na tento podezřelý projekt náš web systematicky upozorňuje od roku 2009.

V dubnu tohoto roku v souvislosti s tímto případem proběhlo rozsáhlé zatýkání, kdy Jiří Zeronik, představitelé Metrostavu, ale i vrcholní úředníci ROP Severovýchod v Liberci skončili ve vyšetřovací vazbě, mezi nimi i ředitel liberecké pobočky Bořek Machatý.

Následně hejtman Martin Půta a ředitel ROP Severovýchod Zdeněk Vašák svolali tiskovou konferenci, kde na tyto události reagovali. Hejtman Půta ale na konferenci nemluvil pravdu, když se snažil zakrýt vlastní iniciativu z tehdy měsíc starého zasedání Rady ROP Severovýchod, kde spolu v té době zatčeným Bořkem Machatým navrhli usnesení (které bylo následně schváleno), aby byly změněny podmínky vyplácení dotace a na projekt bylo ihned a bez kontroly uvolněno 20 milionů korun.

 

Tisková zpráva hejtmana Martina Půty:

Hejtman LK: Obvinění v kauze kostela sv. Máří Magdaleny v Liberci považuji za komplot

18. 11. 2014

Jako člověk, který dlouhodobě vyznává otevřenou politiku a je si vědom svojí odpovědnosti vůči veřejnosti, chci informovat, že dnes jsem byl pozván na Policii ČR k podání vysvětlení a zároveň mi bylo sděleno obvinění ze zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku v souvislosti s projektem rekonstrukce kostela sv. Máří Magdaleny v Liberci.  

Prohlašuji, že sdělené obvinění je naprosto neopodstatněné, jsem nevinen, nepřijal jsem nikdy žádný úplatek v jakékoliv formě. Po celou dobu svého působení v politice a veřejné správě    na všech úrovních vystupuji a bojuji proti korupci, za otevřenost a transparentnost. Mé obvinění je pro mě neuvěřitelný komplot, který někdo vytvořil z důvodů, jež dosud neznám, ale které chci znát. Proti dnes vzneseným obviněním se budu všemi dostupnými právními kroky bránit. Jsem připraven s policií na objasnění věci plně spolupracovat, poskytnout jí veškerou součinnost a informace tak, aby se věc vyřešila co nejrychleji a uvedené, z mého pohledu nijak nepodložené, obvinění nezatěžovalo moji práci ani osobní život. Sám nemohu jakkoliv ovlivnit, pokud a jak o komkoliv, tedy i o mně, vypovídají na policii jiné osoby. Je velmi správné, že existuje i skutková podstata trestného činu křivého obvinění.

Prohlašuji, že veškeré kroky, které jsem ve věci projektu rekonstrukce kostela sv. Máří Magdaleny v Liberci jako předseda Regionální rady ROP Severovýchod konal, byly vedeny výhradně v zájmu řádného hospodaření s finančními prostředky EU. Projekt byl v rámci ROP Severovýchod zařazen mezi rizikové se zvláštním režimem, opakovaně a vícestupňově kontrolován. Zdůrazňuji, že způsob financování projektu byl upraven tak, že finanční prostředky měly být vyplaceny až po provedení závěrečné kontroly a v projektu nebyly do dnešního dne vyplaceny žádné finanční prostředky EU.

Další informace nejsem oprávněn poskytovat vzhledem k probíhajícímu vyšetřování.

Věřím, že věc bude řádně a nestranně vyšetřena a v co nejkratší době se prokáže, že obvinění se nezakládají na pravdě. V celém svém životě jsem žádný úplatek nevzal. A je hrozné a pro mě nepochopitelné, že někdo může tvrdit něco jiného, přičemž moje prostředky obrany proti tomuto lživému obvinění jsou jen velmi omezené.

Martin Půta
předseda Regionální rady
regionu soudržnosti Severovýchod
hejtman Libereckého kraje

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V Liberci se péči o veřejný prostor příliš nedaří. Co ale zanedbává radnice, nahrazují občanské aktivity. Jedním z příkladů instalace sochy Ikara na libereckém
Vedení radnice přichystalo pro Liberečany i návštěvníky Liberce nové lavičky. Jenomže způsob jejich nákupu i to, jakým je začalo umísťovat po městě, budí rozpaky
Koaličním partnerům se nelíbí, jakým způsobem si Starostové pro Liberecký kraj přisvojují nákup a zpřístupnění libereckého zámku. Získání památky do majetku města přitom vyjednali
Společnost SYNER GROUP (Syner) podala prostřednictvím svého právního zástupce trestní oznámení ve věci údajného nezákonného úniku informací v kauze, kde je obviněn jeden z majitelů Syneru,