Jakou hrál roli v kauze GEPO Metrostav a kdy hejtman Půta nemluví pravdu

Krajské protikorupční pracoviště /dříve Čmelák – Společnost přátel přírody / již od roku 2009 systematicky upozorňuje libereckou veřejnost a zároveň odpovědné politiky na problémy okolo projektů účelově vzniklé společnosti Geotermální energie pro občany (GEPO). Současné obvinění hejtmana Martina Půty (STAN) ze zneužití pravomoci veřejného činitele a přijetí úplatků je tak prozatimním vyvrcholením série podezřelých událostí kolem čerpání evropských dotací v Liberci.

 

KPKP nyní opětovně poukazuje na roli hejtmana Půty v celé kauze, stejně, jak jsme na to upozornili již v dubnu tohoto roku, a upozorňuje, že hejtman ve své reakci na obvinění policie nemluví pravdu. Zároveň přinášíme veřejnosti nové skutečnosti, které ukazují, proč měla na změně financování kontroverzního projektu společnosti GEPO firma Metrostav takový zájem.

Nejprve ale k vyjádřením Martina Půty. Ve svém vyjádření hejtman Půta uvádí :  „Prohlašuji, že veškeré kroky, které jsem ve věci projektu rekonstrukce kostela sv. Máří Magdaleny v Liberci jako předseda Regionální rady ROP Severovýchod konal, byly vedeny výhradně v zájmu řádného hospodaření s finančními prostředky EU. Projekt byl v rámci ROP Severovýchod zařazen mezi rizikové se zvláštním režimem, opakovaně a vícestupňově kontrolován.
Zdůrazňuji, že způsob financování projektu byl upraven tak, že finanční prostředky měly být vyplaceny až po provedení závěrečné kontroly a v projektu nebyly do dnešního dne vyplaceny žádné finanční prostředky EU.“

Toto tvrzení hejtmana Půty je z části nepravdivé a z části zavádějící.

Změnu způsobu financování projektu (podmínka, že peníze budou vyplaceny až po jeho skončení a následné kontrole) totiž nenavrhl hejtman Půta, jak by se mohlo z jeho vyjádření zdát, ale naopak člen regionální rady Jan Korytář (Změna). Teprve na jeho návrh RR podmínky čerpání dotace zpřísnila. Co radní Jan Korytář navrhoval?

1. nebyly žádné dotace uvolněny dříve, než bude celá stavba předána, než dodavatel prokáže, že uhradil všechny závazky vůči svým subdodavatelům.  
2. aby společnost GEPO doložila, že má zajištěno financování celé akce

Regionální rada tento návrh Jana Korytáře na svém dalším zasedání dne 10 května 2013  také schválila.

Po 10 měsících ale právě hejtman Půta předložil a osobně podpořil na jednání Regionální radě materiál, který byl v přímém rozporu s dříve přijatým usnesením RR a který navrhoval uvolnit příjemci dotace mimořádně 20 mil. Kč ještě před dokončením stavby a to zcela nelogicky za situace, kdy příjemce projektu deklaroval, že má na celou akci zajištěný úvěr.

Tehdejší kroky hejtmana Půty a jeho současná vyjádření jsou tak v jasném rozporu, který se on sám snažil zakrýt, a to jak bezprostředně po dubnovém zásahu policie, tak i dnes po svém vlastním obvinění . Půtovi, jako předsedovi RR ROP Severovýchod,  se totiž skutečně podařilo na jednání RR dne 3.3.2014  prosadit změnu financování tohoto projektu. Na tomto jednání byla proti  jen Zuzana Kocumová, náměstkyně hejtmana na kraji za Změnu. Korytář chyběl kvůli zdravotní indispozici.

Proč mohl mít Metrostav takový zájem na změně proplácení dotací?

Návrh hejtmana Půty nijak nezlepšil pozici regionální rady, naopak, nebýt zásahu protikorupční policie, odešlo by z účtu RR 20 mil. Kč. Zásah policie, de facto několik dní po změně financování podpořeném hejtmanem Půtou a následně zadrženým ředitelem ROP Severovýchod Bořkem Machatým, by se tímto dal i do jisté míry vysvětlovat.

Komu tento krok měl přinést prospěch? Zejména společnosti Metrostav, která zakázku na tuto stavbu vyhrála a dokonce poskytla příjemci – společnosti GEPO –  dodavatelský úvěr, který odpovídal dotaci na projekt GEPO. Metrostav tak nesl největší riziko, že pokud bude tato dotační akce, vedená jako riziková, zastavena, půjde škoda ve výši desítek milionů k jeho tíži. Metrostav tak měl eminentní zájem, aby mu peníze byly propláceny co nejdříve, aby tak nepřišel o své peníze, které jako investici poskytl coby úvěr GEPU.

Z dostupných zdrojů je tak evidentní, že hejtman svým postupem vyšel vstříc jak příjemci dotace GEPO, tak společnosti Metrostav. Pracovníky obou těchto společností na jaře t.r. zatkla a obvinila z několika trestných činů v souvislosti s touto dotační akcí protikorupční policie.

Hejtman by měl věrohodně odpovědět na tyto otázky:

1. Z jakého důvodu osobně podpořil změnu podmínek jednostranně zvýhodňujících příjemce dotace, když sám věděl, že se jedná o rizikový projekt.

2. Jak tento jeho krok zlepšil pozici poskytovatele dotace RR ROP SV, jehož je předsedou, u tohoto rizikového projektu.

3. Vzhledem ke vzneseným obviněním, zda jednal, případně osobně nebo přes prostředníka se zástupci společnosti Metrostav v této věci.

Jaroslav Tauchman z KPKP říká: „Už pět let ukazujeme na to, že jsou zde se svolením politiků zneužívány evropské fondy, které měly jinak sloužit ke zkvalitnění života ve městě. Za celou dobu jsme za tuto naši snahu opakovaně napadáni i uráženi, například i od pana hejtmana. Ač jsme žádné trestní oznámení v této kauze nepodávali, vývoj událostí nám dává za pravdu. Věřím, že si někteří politici uvědomí, že zavírání očí nad problémy nikam nevede a že korupce a klientelismus jsou aktuálním problémem i v našem kraji.“

Daniela Fialová, ředitelka KPKP: „Tato kauza je jen špičkou ledovce machinací s evropskými dotacemi, stát ani veřejné správa dosud nemají efektivní nástroje na řešení této problematiky. KPKP se proto bude snažit nadále svými aktivitami přispívat ke zlepšení stávajícího stavu.

Příloha:
1. Části zápisů jednání RR ROP Severovýchod dokladující tuto kauzu (29.3.2013, 10.5.2013, 3.3.2014)
2. Vyjádření hejtmana Libereckého kraje ( TZ ze dne 18. 11. 2014)
3. Smlouva mezi GEPO a společností Metrostav – část 1, část 2, část 3

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Ačkoliv Ministerstvo práce a sociálních věcí i nadále bude ostřížím zrakem sledovat Regionální operační program (ROP) Severovýchod, začnou se skrze něj po čtvrt roce,
Zástupci Regionální rady ROP Severovýchod tvrdí, že zatýkání ze strany protikorupční policie na její liberecké pobočce z minulého týdne dotace pro celý region neohrozí. 
Minulý týden se stal jedním z hlavních témat regionálního zpravodajství zásah protikorupční policie v liberecké pobočce Regionálního operačního programu Severovýchod. Konečně, chtělo by se
Někteří říkají, že stát není dobrý hospodář. Někdy to ale vypadá, že dobře hospodařit neumí snad až schválně. Ukazuje to případ libereckého Úřadu práce.