nášLiberec

Search

Chceme obnovit stávající krajskou koalici. Ale můžeme skončit i v opozici, domnívá se nový krajský předseda Zelených Josef Šedlbauer

Vedoucím katedry chemie na Technické univerzitě v Liberci je profesor Josef Šedlbauer. V Liberci je znám jako zastupitel za Změnu pro Liberec. V novém volebním období bude jedním z radních města. Méně však širší veřejnost ví, že je od roku 2008 členem Strany zelených. O víkendu byl zvolen jejím krajským předsedou. Důvody této změny vysvětluje v rozhovoru pro web Náš Liberec. Vyjadřuje se v něm i k politické krizi na Libereckém kraji a odvolání statutární náměstkyně Zuzany Kocumové (Změna pro LK) na minulém krajském zastupitelstvu.

Stal jste se krajským předsedou Strany Zelených místo Josefa Jadrného. Předpokládám, že byl dosavadní předseda sesazen kvůli svému podílu na odvolávání statutární náměstkyně hejtmana Zuzany Kocumové?

Ano. Je to bezprostřední příčina. Ale byly tam i faktické důvody staršího data.

Jaké jsou důvody odvolání Kocumové dle vašeho názoru?

Od začátku byla pod velmi silným tlakem opozice. Což souvisí s tím, že ve třech zdravotnických zařízeních Libereckého kraje proběhla výběrová řízení na management – v liberecké a českolipské nemocnici a krajské záchranné službě. Tato zdravotnická zařízení měly propachtované politické strany – libereckou ODS a Unie pro sport a zdraví, českolipskou primárně ČSSD a záchranku komunisté. Takže tyto politické strany měly velkou motivaci, aby ve funkci skončila a tlačily na hejtmana.

Nicméně návrh na její odvolání – který prošel na minulém zastupitelstvu – nakonec podali Starostové pro Liberecký kraj…

Ano, to je pravda. Už v minulosti navrhovali dvakrát její odvolání komunisté. Na pořad jednání ale tento bod neprošel, protože koalice se za ní postavila. Tlak ale neustále vzrůstal a hejtman čas od času potřebuje hlasy opozice. Což vidím jako jeden možný motiv. Druhým bylo, že Zuzana na radě kraje zastávala někdy odlišná stanoviska než ostatní. Vytvořila se tam atmosféra, která nebyla příjemná nikomu. Roli tak hrály asi i osobní důvody. Ta odlišná stanoviska se týkala i poměrně kontroverzních a výbušných záležitostí, jako je dopravní zakázka na Libereckém kraji. Kde se ukazuje, že obavy Zuzany Kocumové se potvrzují.

Co se týče dopravní zakázky (což byl asi největší spor uvnitř rady kraje mezi Kocumovou a ostatními) sdílíte tedy spíše názory Kocumové?

Určitě. Zcela jednoznačně. Její obavy se potvrzují. Vždyť nakonec sama rada kraje musela přistoupit k tomu, že vyloučené uchazeče z desetileté zakázky vrátila zpátky do hry. Takže proč je původně vylučovala, když všechny informace měla už tehdy? Způsob jakým byla uzavřena dvouletá zakázka na zajištění přechodné dopravy, je teď napaden u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Dost možná, že tato zakázka padne pod stůl. A opět je to z důvodu, na které Zuzana Kocumová v radě upozorňovala. Že do jednacího řízení bez uveřejnění byli zařazení pouze stávající dopravci a nikoliv širší okruh firem. Dokonce ani ty firmy, které v předkole – indikativní nabídce – daly nižší nabídku než stávající dopravci.

Krajská koalice (Starostové, Změna) se prakticky rozpadla. Vy se budete snažit ji znovuobnovit na původní bázi. Zůstane v tom případě Josef Jadrný náměstkem hejtmana, nebo budete jako Zelení navrhovat někoho jiného?

To je nyní předčasné. Teď musíme vést jednání se Starosty a Změnou o tom, jestli jsme schopni tuto koalici obnovit a za jakých podmínek.

Starostové přiznali, že uvažují o jednání s ODS o koaliční spolupráci. Pokud by toto nastalo, jdete jako Strana zelených do opozice, jak jste uvedli v tiskovém prohlášení?

Kdyby měla být součástí koalice ODS, bylo by to porušení usnesení krajské konference. Takže je to jednoznačné, že bychom šli do opozice. Nelze zaručit, že by to všichni naši zastupitelé respektovali. Ale jako strana bychom do opozice zamířili.

Klub Změny pro Liberecký kraj je složen ze tří subjektů – hnutí Změna, Nezávislých a Zelených. Kdo je v zastupitelstvu za Zelené?

Je jich pět. Jadrný, Losová, Hudec, Kunetka a Baxa.

Poslechnou všichni pokyny Zelených? Jestli se nemýlím tak Josef Jadrný a Alena Losová se na minulém zastupitelstvu postavili za odvolávání Kocumové…

Ano. Také to vyústilo v odvolání Josefa Jadrného. Tím jsme dali najevo, co si o tom jednání myslíme. Ale záleží na tom, jaká konkrétní řešení se pro koalici do budoucna podaří vyjednat. Jak moc budou zapojení do činnosti klubu.

Můžete říci kdo z nich stoprocentně bude zastávat stanovisko Zelených?

Musel byste se zeptat jich.

Tipnul bych si třeba Jaromíra Baxu?

Ano. U některých jiných to stanovisko není zatím jednoznačné.

Jak je obnovení koalice reálné? Nezopakuje se spíše scénář jako u odvolávání Kocumové, že se všichni postaví proti klubu Změny. A podpoří třeba menšinovou vládu Starostů?

Nedá se to vyloučit. Všechny varianty jsou otevřené. Bude záležet hlavně na Starostech, do čeho budou chtít jít. Tohle by bylo pro ně poměrně nákladné řešení. Museli by se spojit s těmi stranami, které kraj ovládaly v minulosti a nevedly ho úplně dobře.

Vy jste znám jako liberecký zastupitel zvolený za Změnu za Liberec, takže si vás se Zelenými ani veřejnost nespojuje. Jak dlouho u Zelených jste?

Ve Straně zelených jsem od roku 2008. Spolupracoval jsem s ní od roku 2006. Byl jsem za ní členem výboru libereckého zastupitelstva. Předtím jsem v žádné jiné straně nebyl.

Teď jste se stal libereckým radním na ustavujícím zastupitelstvu. S jakými záměry do této funkce jdete?

Neuvolnění radní nemají konkrétní resorty. Předpokládám, že budeme zapojovaní do jednotlivých projektů rady. Tím projektem, ve kterém se nejvíce angažuji, je transformace řízení městských společností. Bude představen v lednu, je to hodně práce na minimálně půl roku.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Projekt Garantovaného bydlení má za sebou první rok fungování, ptáme se proto jeho ředitele Roberta Pradeho na průběh tohoto roku.
Bydlení se dnes, více než po třiceti letech fungování svobodného trhu, stává neustále naléhavějším problémem pro stále větší část společnosti. Do sociální pasti, která
V českém zákonodárství se letos udál jeden významný krok, který by mohl pomoci boji s korupcí, která českou společnost stále svazuje a táhne ke dnu. Na
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody slaví v těchto dnech 30. výročí od svého založení. Od té doby rozdělila na pomoc životnímu prostředí přes 32