Respektování nebo utlačování menšinového názoru?

Starostové pro Liberecký kraj (SLK) nesouhlasí s předloženým návrhem na strukturu a obsazení výborů zastupitelstva a budou trvat na tom, aby byl z programu zastupitelstva 18.12.2014 stažen a přepracován. Při volbě současné liberecké koalice složené z politických hnutí ANO a Změna se její představitelé zavázali, že budou naslouchat hlasu opozice a respektovat menšinové názory.

 

„Jsme rozčarováni z přístupu čerstvě ustavené koalice a z toho, že tak závažný materiál dopředu neprojednala se všemi zastupitelskými uskupeními a místo toho je staví před hotovou věc. Na takových způsobech se nebudeme podílet,” říká Michal Hron, zastupitel za SLK.

Předložený návrh, v němž je zejména menším opozičním stranám upřena možnost podílet se na činnosti všech výborů zastupitelstva, je dokonce v rozporu s předvolebním programem koaličních stran. Např. Změna v bodě č. 3 svého Desatera pro Liberec říká, že opozice obsadí pozice předsedů kontrolního a finančního výboru, že každý zastupitelský klub zvolený v komunálních volbách bude mít zastoupení v každém výboru a že celkové zastoupení bude poměrné. Koalice tak hned od začátku předvádí, že slova pro ni nic neváží a že co říkala včera, dnes již neplatí.

Zastupitelský klub SLK bude v dalších jednáních prosazovat následující postup při ustavování výborů zastupitelstva:

1)    Každý politický subjekt zastoupený v zastupitelstvu musí mít právo delegovat do všech výborů alespoň jednoho člena. Návrh koalice, který menším opozičním stranám “nabízí” účast jen ve dvou výborech ze čtyř navržených, je pro SLK těžko přijatelný.
2)    Musí být zachován současný počet členů výborů 13 a při jejich obsazování musí být dodrženo poměrné zastoupení. Návrh koalice snížit počet členů výborů na 11 a zároveň “vyblokovat“ pět míst pro “nezávislé” odborníky ubírá místa opozici a ztěžuje zachování proporcionality.
3)    K zajištění kontrolní role je nezbytné, aby opozice měla většinu v kontrolním výboru a obsadila vedení klíčových výborů, zejména pak kontrolního, finančního a výboru pro rozvoj a územní plán. Návrh koalice nabízí opozici vedení kontrolního výboru a poté výboru pro školství, vzdělání a výchovu.
4)    Výbory jsou orgány celého zastupitelstva a mají v nich být detailně projednány všechny materiály ještě před vlastním jednáním zastupitelstva.  Proto SLK prosazují rozšíření počtu výborů.

„Je-li ze strany hnutí ANO a Změna myšlena vážně snaha nastavit férové vztahy mezi vládnoucí koalicí a opozicí, pak by oba tyto subjekty měly zásadně přehodnotit předložený návrh a začít o struktuře výborů a jejich obsazení jednat se všemi politickými subjekty zastoupenými v zastupitelstvu,“ říká zastupitel David Václavík.

Stávající návrh je pro SLK nepřijatelný a do takto navržených výborů nebude nominovat žádné členy. „Starostové pro Liberecký kraj jsou zároveň připraveni předložit k diskuzi návrh, který by výše zmíněné principy respektoval,“ uzavírá předseda klubu zastupitelů za SLK Jan Berki.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V souvislosti s vyšetřováním další korupční kauzy v Libereckém kraji, která se opět dotýká i hejtmana z hnutí Starostové pro Liberecký kraj Martina Půty,
O vítězi tendru na opravu libereckého bazénu je rozhodnuto. Nejnižší nabídku podala firma Metrostav DIZ. K tlaku na nižší cenu přispěla i důsledná práce opozice,
Zpřístupněné jeskyně České republiky letos zahájí jarní sezónu dříve. Pět jeskyní Moravského krasu (Balcarka, Kateřinská, Punkevní, Sloupsko-šošůvské a Výpustek), Jeskyně Na Turoldu u Mikulova
Příběh rodiny na útěku ze Severní Koreje, Vasila, který zachraňuje lidi z fronty nebo Elly bránící svůj domov před těžařskou firmou. Festival Jeden svět nabídne