nášLiberec

Search

Ke stavu městských financí po náměstkovi Šolcovi

Převzal jsem resort ekonomiky po kolegovi Šolcovi a rád bych se podělil o své první dojmy.  Musím uznat, že po panu náměstku Šolcovi jsou městské finance v lepším stavu, než jaké byly v roce 2010 na konci éry Jiřího Kittnera a to i přes to, že máme za sebou hospodářskou krizi a k prodeji městského majetku už také moc nezbylo. Jen taková „maličkost“ k tomu, jak se na radnici hospodařilo za éry ODS v čele s Jiřím Kittnerem: Ještě těsně v roce 2010 dokázala utratit téměř 100 mil. Kč nad rámec tehdejších běžných příjmů města, když je bez mrknutí oka a bez nutnosti začít šetřit utratila díky tomu, že z dluhopisu 2 miliardy zbylo po refinancování tehdejších dluhů ještě  98  mil. Kč…

 

Jiřímu Šolcovi je nutno přiznat zásluhy za to, že i když převzal zadlužené město v době ekonomické recese, pokračoval ve změnách započatých náměstkem Baxou a dokázal v zásadě udržet všechny funkce města v chodu, zároveň splatit 4 x 70 milionů do umořovacího fondu a k tomu platit každoroční úroky ve výši téměř 95 mil. Kč.

Je ale ještě dost věcí, které je třeba zlepšit a proto se rada města rozhodla dát přípravě rozpočtu na příští rok větší prostor.    

Jedna z věcí, která je koaliční prioritou prvořadého významu, je přehodnocení dlouhodobých smluv města s dalšími společnostmi a zlepšení fungování městských společností. Tento krok nepovede pouze k úsporám na straně výdajů, ale bude také nutné posílit některé odbory města, aby město mělo vůbec kapacitu potřebné změny prosadit.

Městské firmy totiž většinou nemají zcela jasné a dlouhodobé zadání od vedení města a město zde také dostatečně neprovádí potřebnou kontrolu.

Rozpočet a rozpočtové změny jsou dosti nepřehledné a to i pro mnohé úředníky a zastupitele, nehledě na veřejnost. Návrh rozpočtu na rok 2015 proto bude předložen již v nové struktuře.

Na městě bohužel neexistuje ani ucelený systém výběru investičních priorit, na které je potřeba vyčlenit městské finance. Rok 2015 by měl být proto i rokem zavedení systému výběru investičních priorit v rámci celé městské skupiny.

Samotný rozpočet na rok 2015 by měl stát na těchto principech:
–    větší přehlednost a srozumitelnost i pro nové zastupitelé a řadové občany
–    omezení investičních výdajů do doby, než dojde ke stanovení investičních priorit města
–    vytvoření větší finanční rezervy, která by měla umožnit lépe využít dotačních příležitostí  
–    přesun části peněz původně určených na externí firmy na posílení personálních kapacit radnice
–    omezení všech zbytných výdajů tam, kde město nemá dobře nastavené dlouhodobé smlouvy s dalšími subjekty do doby, než dojde k přehodnocení těchto smluv
–    personální posílení oddělení, kde se očekává pozitivní dopad na městský rozpočet – oddělení dotací, právní, veřejných zakázek, ekonomiky, technické správy a dalších pozic.

Návrh rozpočtu, tak, jak jsem ho převzal, nebyl dle mého názoru připraven ke schválení, jak tvrdí kolega Šolc. Změny se budou týkat desítek položek v objemu desítek milionů Kč.  Dle vyjádření některých vedoucích odborů proběhla totiž pouze počáteční fáze, kdy byly vedoucím oddělení sděleny limity, do kterých se mají vejít, jejich návrhy s nimi ale již nikdo neprojednal.

Po revizi návrhu rozpočtu, která by měla skončit začátkem ledna, bude návrh rozpočtu předložen radě města, finančnímu výboru a také k připomínkování veřejnosti tak, aby ho zastupitelstvo města mohlo schválit na svém příštím zasedání 29. ledna 2015.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V právě probíhajícím konfliktu jsem na straně Ukrajiny ne proto, že Ukrajina je dobrá a Rusko špatné, ale proto, že Ukrajina byla napadena silnějším
Hejtman Půta vydal tento týden svůj poněkud pokřivený pohled na projekt nového autobusového nádraží v Liberci, který díky Starostům nabral velké zpoždění, a u kterého
Minulý týden jsem dostal otázku od jednoho novináře, zda bych se mohl vyjádřit k záměru kraje opravit 2 kilometry silnice na Semilsku z Podbozkova na Cimbál
Na projednávání záměru obnovy lesního koupaliště se před dvěma roky dostavila také jistá paní N. Tato mladá dáma celkem vehementně a místy, dovolím si