Káže Změna pro Liberec vodu a pije víno?

Do představenstva liberecké teplárny, kde je Liberec minoritním vlastníkem byl zastupitelstvem města delegován Ondřej Petrovský, zastupitel za Změnu pro Liberec. To ovšem vypadá na jasný rozpor s vlastními sliby, které před volbami dával voličům, což mu ihned připoměla opozice. Před volbami totiž Změna prosazovala, aby v představenstvu za město seděli lidé, kteří vzešli z výběrového řízení.

 

Na posledním loňském zastupitelstvu jste byl delegován jako kandidát do představenstva liberecké teplárny. Ve Vašich předvolebních materiálech se ale píše toto: „V prvé řadě na základě výběrového řízení jmenuje své zástupce v představenstvu Teplárny Liberec, a.s., kteří budou odborníci na dané téma. Politikům zůstane kontrola z pozice člena dozorčí rady.“ Není to povolební výsměch voličům?

Je to trochu nedorozumění, nejedná se o žádný názorový obrat. Dosadit odborníky vzešlé z výběrových řízení do představenstva Teplárny i dalších společností  a politikům nechat jen kontrolní funkci v dozorčích radách je samozřejmě  naším cílem. Ale nejde to udělat zítra, protože je nejdříve nutné provést  potřebné změny ve stanovách společností,  posílit pravomoci dozorčích rad, příp. další nezbytné kroky, a to musí udělat politici.

Vždy bude nutné obsadit současná představenstva hned po valných hromadách, aby bylo možné ony změny realizovat. Pak je teprve možné vyhlásit otevřená výběrová řízení, vybrat ty nejschopnější odborníky a těm představenstva předat. Politikům pak opravdu zbude ona kontrolní funkce z dozorčí rady, která však bude posílena o potřebné pravomoci, které nyní chybí.  U společností vlastněných většinově městem to bude jen otázkou času.

V Teplárně bude situace trochu složitější neb zde město nemá většinový podíl a bude tedy značně záviset na ochotě majoritního akcionáře ENERGIE holding, a.s. (potažmo MVV Energie CZ) přestoupit na námi navrhovaný model. Mohl jsem ten postup popsat již od počátku celý , ale asi chybně jsem se domníval, že je to jasné.

Jako opozice jste, nikoliv neprávem, kritizovali bývalé vedení města (koalice ČSSD, Starostů/LO, VV a USZ za to, že do liberecké teplárny dosadili politiky (Jana Kašparová z ČSSD, Tomáš Hampl z ODS), kteří tak získali pěknou trafiku v hodnotě 35 tisíc hrubého měsíčně, neděláte teď to samé?

Tak mimo jiné hned na čtvrteční valné hromadě společnosti se bude jednat o snížení odměn  za výkon této funkce – tedy stav, který Změna doposavad kritizovala, ale nikdo jiný se nad ní moc nepozastavoval. Dále jsem to již popisoval v minulé odpovědi, že toto je jen dočasné řešení a já budu v představenstvu Teplárny prosazovat kroky, které povedou k naplnění naší strategie řízení společností s majetkovou účastí města.

Teplárna je ve složitém období, kdy ceny jsou v ČR skoro nejvyšší a lidem dochází trpělivost neb nevidí žádné kloudné řešení v systému centrálního zásobování teplem. Doplatil na to do značné míry podle mě správný projekt vybudování kogenerační jednotky na Františkově, když před jeho spuštěním se řada objektů odpojila a akce tak není adekvátně rentabilní – další plánované projekty ve Vratislavicích a Pavlovicích byly pozastaveny. Nyní bude nutné aktualizovat energetickou koncepci města, vstoupit do jednání s vlastníkem teplárny ohledně dohody na budoucím využití teplárny i spalovny, provést změny v akcionářské smlouvě. Samotnou koncepci, kterou nyní preferuji, jsem prezentoval jak před volbami, tak na minulém zastupitelstvu.

Jaké máte na funkci vzdělání a jak dlouho se věnujete tématu?

Problematice teplárenství se věnuji již 3 roky a mám promyšlenou strategii a koncepci, jak tento složitý problém řešit. Krom zmíněného tak po asi nejdelším “grilování” na zastupitelstvu nikdo ze SLK (ani jiných zastupitelů) neměl žádných připomínek k mé odbornosti a pan Hron snad, myslím, prohlásil, že strategii, kterou bych rád v Teplárně prosazoval, je v souladu s tou jejich. ,,Grilování“ od Starostů mi nevadilo, je dobře, když se zastupitelé, ale i občané mají možnost seznámit s vizí a prověřit, že bude daná osoba v jakékoliv společnosti s majetkovou účastí města vykonávat řádně svou funkci. Škoda jen, že  se tak nedělo dříve (resp. dotazy jsem pokládal, ale odpovědí se nedostávalo), mohli jsme být nyní o poznání dále a neřešit velice složitou situaci, kdy již lidem (musím říci, že oprávněně) došla trpělivost a zahájili velkou vlnu odpojování se od teplárny.

Co všechno chcete ze své pozice člena představenstva Teplárna Liberec, a.s. prosadit?

Zaručit, že něco prosadím, když budu zastupovat menšinového akcionáře je těžké, ale mohu říci, o co se budu pokoušet a prosazovat – pevně věřím, že úspěšně. V prvé řadě samozřejmě ony zmíněné změny stanov, akcionářské smlouvy apod. tak, aby mohlo dojít k definitivní změně v představenstvu i dozorčí radě. Chci si ověřit rozsah a cenu externě dodávaných služeb (a to i v rámci skupiny MVV), kdy v minulosti docházelo z mého pohledu k nehospodárnému nakládání s prostředky Teplárny.

Případně aby došlo k jejich přesoutěžení a tím úspory finančních prostředků. Dále prověřit hlavní smluvní vztahy společnosti a jednou z nejpodstatnějších (i pro budoucí fungování systému centrálního zásobování teplem) bude ta se spalovnou (společnost Termizo). Navrhnu důsledné soutěžení externě zadávaných služeb a pokusím se o zveřejňování smluv.

Půjde mi o to zpracovat studii (resp.její aktualizaci) o komplexním variantním řešení systému centrálního zásobování teplem, která zhodnotí možnosti dalšího fungování celého systému a to ať z pohledu technického, ekonomického, bezpečnostního, ekologického i dlouhodobě udržitelného. A samozřejmě budu prosazovat hospodárné nakládání s prostředky Teplárny a hledat cesty k tomu, aby poklesly koncové ceny tepla. Nechám prověřit dotační tituly, které by pomohly s revitalizací nevyhovující soustavy parovodních rozvodů. Asi by se toho dalo jmenovat ještě spousta dalšího, ale věřím, že jsem snad shrnul to nejdůležitější.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Projekt Garantovaného bydlení má za sebou první rok fungování, ptáme se proto jeho ředitele Roberta Pradeho na průběh tohoto roku.
Bydlení se dnes, více než po třiceti letech fungování svobodného trhu, stává neustále naléhavějším problémem pro stále větší část společnosti. Do sociální pasti, která
V českém zákonodárství se letos udál jeden významný krok, který by mohl pomoci boji s korupcí, která českou společnost stále svazuje a táhne ke dnu. Na
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody slaví v těchto dnech 30. výročí od svého založení. Od té doby rozdělila na pomoc životnímu prostředí přes 32