Čmelák se ohrazuje proti křivému nařčení starosty Canova

Starosta Chrastavy a krajský zastupitel za SLK Michael Canov uveřejnil článek „Jak Čmelák tuneloval Evropskou dotaci“, kde zavádějícím a manipulativním způsobem informuje o závěrech kontroly Ministerstva financí na projekt „Pozemkové spolky – efektivní forma přeshraniční spolupráce na podporu biodiverzity“, na kterém se podílela naše nezisková organizace.

 

Informace o projektu: Projekt probíhal v letech 2011 – 2012, jeho obsahem byl rozvoj a propagace této moderní formy ochrany přírody při obnově krajiny na severu Čech a v Sasku s pomocí zapojení veřejnosti, revitalizaci a údržbu čtyř konkrétních přírodních lokalit na Liberecku a podporu krajiny v regionu výsadbou stromů se školami . Projekt měl dosti náročné financování – proplacení nákladů přicházelo až po kontrole dokladů a průběžné zprávy, a to 6 – 9 měsíců po ukončení čtvrtletí, za něž se podalo vyúčtování. Organizace si proto na realizaci projektu musela vzít běžný komerční úvěr ve výši 2,9 mil. Kč.  

Jsme si vědomi toho, že jsme při administraci tohoto projektu udělali chyby – šlo o období, kdy v organizace probíhaly personální změny. To, že výběrové řízení vyhrála společnost 100% vlastněná Čmelákem, je pravda.  O žádný „tunel“ ale nešlo. O tom by mohl pan Canov hovořit, pokud by si kdokoliv ze Čmeláka nebo někdo jiný na této zakázce „namastil kapsu“, pokud by se jednalo o nadsazené ceny nebo o zbytečný a neprospěšný projekt. K ničemu takovému ale nedošlo.Čmelák přitom zadává několik výběrových řízení na terénní práce a výsadby ročně a vyhrává je velmi široké spektrum dodavatelů.

U zmíněného výběrového řízení jsme postupovali dle regulí programu, ze kterého byl projekt financován, v tomto programu jsou navíc všechna výběrová řízení schvalována administrátorem projektů. Ani on neshledal na postupu žádný nedostatek. Podstatou aktivity, ke které se výběrové řízení vztahuje, je zapojení dětí v celém regionu do praktické pomoci přírodě, výsadba vzrostlých stromů na maximum lokalit v kraji a zároveň vytvoření vztahu dětí ke svému okolí. Děti s pedagogy ve spolupráci s obcí samy vytipovávaly místa výsadeb a ve spolupráci s námi nebo s odborníky z obce vybíraly vhodné druhy pro dané místo.

Tato aktivita probíhala na jaře i na podzim, z důvodu nedělení zakázky bylo nutné výběrové řízení udělat společné. Z logiky věci bylo nemožné znát dopředu zúčastněné školy, natož přesný počet jednotlivých druhů stromů. Neznali a nemohli ho znát ostatní potenciální dodavatelé a neznala ho ani Obnova krajiny, s.r.o. Se svou nabídkou šla do určité nejistoty, do které ale mohl jít i kterýkoli jiný dodavatel. Výsadeb se zúčastnilo několik desítek škol a několik stovek dětí v Libereckém kraji i Sasku (mimo jiné i z Chrastavy, které pan Canov starostuje).  Bylo by škoda tuto důležitou část projektu zrušit kvůli výběrovému řízení, proto jsme šli i do rizika, s vědomím, že dokážeme svůj postup v budoucnu obhájit. A věříme, že se nám to také podaří.

Absurdnost obvinění pana Canova spočívá mimo jiné v tom, co kritizuje. Např., že na výsadbu 209 stromů nebylo výběrové řízení.  Skutečnost? Oproti původně plánovanému počtu 1.000 stromů jich bylo v projektu reálně vysázeno 1.209. Pan Canov nenapsal, že se tak stalo bez navýšení rozpočtu projektu, protože cena za prvních tisíc stromů byla menší než projektová. Jediným „negativním“ důsledkem tohoto našeho formálního pochybení bylo, že za stejné peníze mohly děti v Čechách i v Německu vysázet o více než dvě stovky stromů více, než požadoval projekt. Nicméně naše formální pochybení bylo v tom, že jsme měli požádat o změnu projektu, nebo pro příště uvádět počet nikoliv „1.000 ks“, ale „minimálně 1.000 ks“.

K rozhodnutí auditního orgánu se naše organizace vyjádřila, celý proces stále běží, přičemž věříme, že se nám podaří většinu sporných bodů vysvětlit.

„Mne osobně mrzí, že politicky motivovaný přístup pana starosty útočí na organizaci, která během uplynulých let dokázala zrealizovat mnoho veřejně prospěšných projektů a ve které, kvůli omezeným finančním možnostem, které organizace má, pracují do značné míry nadšenci, jejichž platy jsou hluboko pod celostátním průměrem. Je to bohužel i nepříjemná daň za to, že Čmelák před lety jako jediný začal nazývat situaci v Liberci pravým jménem a poukazoval na nevýhodné obchody a transakce, při kterých město přišlo o stovky milionů korun. Pan starosta Canov k tomu ale tehdy, stejně jako dnes k dopravní zakázce na kraji, kde jde také o stovky milionů, mlčel“, říká Jan Korytář, předseda sdružení.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město
Vážená redakce „Náš Liberec“, vážení čtenáři, dne 25.5.2021 jste uveřejnili na Vašich stránkách rozhovor s Ing. Miloslavou Pošvářovou. Člověk, který se danou problematikou nezabývá,