Zuzana Kocumová: Reakce na vyjádření Marka Pietera

Reaguji na vyjádření Marka Pietera, které bylo naopak reakcí na mé zamyšlení na téma: „Proč proběhlo v listopadu tak unáhlené odvolávání, nyní následované 2 měsíci tápání jak dál pokračovat ve vedení kraje a kým obsadit resort zdravotnictví?“  

 

 

Sice každý budeme předkládat svou verzi příběhu, navzájem se těžko přesvědčíme. Někde jde pouze o jiný pohled, někde ale o doložitelná fakta. Koho zajímá můj pohled, má verzepříběhu na body uváděné M. Pietrem k mému odvolání, najde ji níže.

I na uváděných, stále velmi obecných, bodech se ukazuje, že důvodem pro odvolání skutečně nebyly akutní problémy, které se musely řešit. Problémy, které by resort zdravotnictví ohrožovaly tak, že by bylo nutné je vyřešit ze dne na den, a bylo potřeba, aby jiný odborník udělal v resortu pořádek. Důvodem byla spíš snaha o eliminaci mé osoby z Rady kraje, od informací (např. o dopravní zakázce) a přímého vlivu na modernizaci KNL. A určitá odplata za to, že jsem nehlasovala v bodu změny financování projektu modernizace kostela sv. Máří Magdalény jako ostatní a nevyjádřila hejtmanovi podporu v jeho obvinění v této záležitosti. Což mi, konec konců, na neformálních setkáních potvrdilo i pár lidí přímo od Starostů. Dalším důvodem velmi pravděpodobně byla potřeba dosazení někoho jiného na místo statutárního náměstka, který by, v případě dalších problémů hejtmana v souvislosti s obviněním s braním úplatků, prozatímně vedl kraj místo něj. Je velmi nestandardní, když je hejtmanem i „statutárem“ je radní z jedné a té samé strany…

Nyní k jednotlivým bodům:

1) V červnu klub SLK řekl nespecifický požadavek, že by bylo vhodné řešit obsazení resortu zdravotnictví. Na dalším koaličním jednání jsme požádali o specifikaci a hlavně o konkrétní důvody k nespokojenosti. Nic konkrétního předloženo nebylo, ani ústně, natož písemně.

Ale co je podstatné – problémy skutečně narůstaly – prvním zaseknutím v rámci vztahů bylo březnové zasedání Regionální rady se změnou financování rekonstrukce kostela sv. Máří Magdalény. Dalším byl právě velký červnový konflikt kvůli dopravní zakázce. Takže to časově odpovídá – ano, tlaky na mé odvolání postupně sílily  – společně s prezentování jiných názorů a to hlavně na tyto dva problémy.

 2) Hlasování o mém odvolání prý bylo (dle slov pana Jadrného – ale jak to bylo doopravdy, netuším…) prezentováno na jednání předsedech klubů zastupitelů jako „možné hlasování o rekonstrukci Rady kraje“.  Po mém odvolání na listopadové zastupitelstvu přímo Marek Pieter přislíbil, že řešení bude předloženo na prosincovém zastupitelstvu. Když odhlédnu od toho, že řešení mělo být vydiskutováno dávno předtím, než k odvolání došlo, tak tento slib jednoznačně splněn nebyl.

3) I den před zastupitelstvem kraje na koaličním jednání klub SLK řekl, že návrh na odvolání bude druhý den nejspíš předložen, ať s tím raději počítáme. Paradoxně ještě ten večer, po koaličním jednání, Martin Půta v přímém rozhovoru na Radiožurnálu tvrdil, že o takovém návrhu nic neví…  Toto ukazuje na promyšlenost, transparentnost a slušnost jednání klubu SLK.

4) Tímto jednostranným krokem proti vůli našeho klubu ZpL klub SLK jednoznačně hrubě porušil koaliční smlouvu. Logicky jeho zástupci museli vědět, že takový „výkop“ je jen prvním krokem k jinému řešení. Toto řešení ovšem alibisticky nechávají, a to i nyní, na jiných. To, že udělali první krok, ale neměli vyřešeny další, následné, je podle mě velmi nezodpovědným přístupem k vedení resortu, krajské koalici a tím vedení kraje.

 5) Probíhající jednání s ODS a ČSSD – to jsou fakta. Že je Marek Pieter a klub SLK nechce veřejně komentovat, je poměrně logické.

 6) Potenciál resortu zdravotnictví je značný, s tím nelze než souhlasit, a to i přes to, že za 2 roky se mnohé povedlo. Například zdárné dokončení fúze KNL a Panochovy nemocnice Turnov, audit a zefektivnění provozu ZZS LK. Ovšem za hlavní úspěch považuji změnu vedení zdravotnických zařízení, které již nejsou řízeny politicky, ale odborníky. To byl hlavní úkol pro první část volebního období. Rozpracováno je ale mnoho dalších, dílčích úkolů. Věřím, že můj nástupce je dotáhne do zdárného konce (rekonstrukce a přesuny výjezdových stanovišť, v Liberci i mimo Liberec, dokončení operačního střediska, nákupy sanit z 23. výzvy, dořešení heliportu na letišti, úhrady od VZP za koronera a platby výkonů na záchytných stanicích, rozvody v NsP ČL, rekonstrukce léčebny ve Cvikově, modernizace KNL a mnoho dalších)

7) nyní k popsaným údajným pochybením:

– Nehledání reserv v rezortu zdravotnictví pro řešení např. spolufinancování rentgenu pro Nemocnici v České Lípě (podporu jsem předložil po vyčlenění prostředků v resortu na ZLK 12/2014)

Finance na spolufinancování rentgenu osobně slíbil ekonomický náměstek Marek Pieter z prodeje majetku, ke kterému nedošlo, šlo tedy o porušení slibu z jeho strany. V resortu zdravotnictví, i po úspoře téměř 20 mil. Kč na provoz ZZS LK, tyto finance bohužel nezůstaly (např. byly součástí celkové sumy, za kterou se mohla pořídit budova bývalého VÚTS…) a 3,5 mil. prostě v rezortním rozpočtu nebyly. Nakonec byly použity alespoň na část finance, určené na dodělání koncepce zdravotnictví, kterou jsme ale dokončili vlastními silami, a tedy 1 mil. ušetřili.

– Neřešení projektů ve zdravotnictví – několikaměsíční zpoždění projektů, které ohrožuje např. obnovu sanitních vozidel

Konkrétně? Nezakládá se na pravdě, projekty běžely a běží ve stejném režimu jako v jiných resortech. Některé bez problémů, jiné s problémy, tak jako 90 % projektů z dotací.

– Napadnutí všech členů rad, že jsou zapojeni do „vyšší hry“, nepřímé vyjádření o jejich korupci

Výrok se týkal způsobu řešení zakázky na dopravní obslužnost s mnoha nestandardními kroky – např. vyloučení firem za mimořádně nízké ceny, které se ukázalo jako chybné. Rada kraje tento krok vrátila zpět, ovšem až po měsíci, a s tím, že to způsobilo mnoho problémů. Odmítnutí poskytnutí informací dopravcům, byť na ně podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím měli nárok a mnoho dalších. Vyloučení nejlevnější firmy z JŘBÚ a oslovení jen stávajících, což vedlo k výraznému navýšení cen. A mnoho dalších…

Buď to byla neznalost, na kterou jsme ovšem opakovaně upozorňovali, nebo záměr. Skutečně nevím, jak to je.

– Zneužívání služebního vozu v rozporu s podmínkami – zpětně dořešeno po nátlaku všech členů rady, kdy jsi nechtěla uhradit soukromé jízdy

Nikdy jsem vůz k soukromým cestám nevyužila. Konec konců to bylo projednáno na kontrolním výboru, který pochybení nekonstatoval a doporučil se touto kauzou už dále nezabývat. Že i toto je opětovně vytaženo a ještě zkresleno, mě velmi překvapuje a ukazuje na účelovost a snahu něco najít za každou cenu…

– Často obrácená mediální prezentace od pravdy…např. výstavba heliportu, zateplení Nemocnice v České Lípě – projekty, které byly dořešeny a podpořeny oproti tvé negaci, nebo celostránková prezentace o vrácení vozidla KÚ, že ho nepotřebuješ a budeš jezdit na kole, ale o následném jeho zpětvzetí již bez jediné nové informace k veřejnosti

Heliport –  diskutovali jsme s vedením nemocnice i odborníky a nakonec jsem se přiklonila, vzhledem k časovým možnostem, k navrženému řešení – nepravdivé (lživé?) tvrzení

Zateplení – stále jsem přesvědčena, že nové vysoutěžení zakázky by přineslo výraznou úsporu, jelikož soutěž byla zmanipulovaná. To potvrdil i expert, doporučený hejtmanem, který také novou soutěž doporučoval. Jasným důkazem nestandardnosti zakázky byl i okamžitý návrh od vítězné firmy, že zakázku zrealizuje o 25 mil. levněji, a to hned poté, když jsme možnost vyhlášení nové soutěže otevřeli…

Vozidlo – zpětvzetí do služebního i osobního užívání bylo na nátlak ostatních členů Rady kraje a jednoznačnému stanovisku hejtmana, že smlouvu, dle které bych vozidlo mohla využívat jen k služebním účelům, prostě nepodepíše. I to je jeden z důkazů – vybočovat z řady ostatních radních a vozidlo k soukromým účelům nevyužívat, není povoleno. Nakonec jsem celou záležitost kolem auta vyhodnotila jako příliš vyčerpávající, a vloženou energii na její řešení za neadekvátní tlaku na „zařazení do kolonky“.

– Chaotické předložení materiálu do rady jeden za resort a jeden za sebe

Zřejmě se jednalo o podporu MS v letech na lyžích, kde materiál připravil odbor, ovšem na pokyn hejtmana, se kterým jsem nesouhlasila. (S dotací nesouhlasím ani nyní) Proto jsem předložila vlastní návrh.

– Odlišné předložení materiálu na jednání rady na stůl a v jiné podobě do elektronického systému bez upozornění na úpravy

Formální chyba, která neměla žádný dopad a děje se i jinde, v jiných resortech, ovšem tam se neřeší. Zářným příkladem – neřešilo se ani předložení jiného materiálu se zásadními změnami na stůl 3 minuty po zahájení zasedání zastupitelstva a to u 4 miliardové zakázky!!!

– Dlouhodobé neřešení koncepce zdravotnictví

Koncepce byla vytvořena, a to do poloviny volebního období, ve formě, se kterou vyslovila souhlas naprostá většina ředitelů nemocnic, pojišťoven a vedení ZZS LK, a to jen vnitřními zdroji bez nároků na rozpočet LK.

– Snaha o změnu výsledku výběrového řízení na ředitele Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje – STŘEVLIK- oproti vítězi výběrového řízení Ing. Martina Modrého, Ph.D., prosazování Ing. Josefa Béma z organizace Čmelák – nestandartní postup pozvání dvou účastníků na jednání RLK

– není to pravda, tuto změnu navrhoval J. Jadrný (možno dohledat v zápisu z RK)

– Tvá schůzka s členem hodnotící komise a jedním z uchazečů u veřejné zakázky na dopravní obslužnost.

Tisíckrát omílané téma, kde právní názor jednoznačně zněl, že tato schůzka neměla a nemohla mít dopad na inkriminovanou VŘ. Odvádění pozornosti od jednoznačně problematické zakázky, za kterou ovšem nese zodpovědnost klub SLK.

Tato připomínka je navíc ještě absurdnější ve světle schůzek hejtmana na pumpách, bez zanesení v oficiálním diáři a při jeho současnému obvinění z přijetí úplatků a zneužití pravomocí veřejného činitele, právě ve spojitosti s osobami, se kterými se scházel…

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město
Vážená redakce „Náš Liberec“, vážení čtenáři, dne 25.5.2021 jste uveřejnili na Vašich stránkách rozhovor s Ing. Miloslavou Pošvářovou. Člověk, který se danou problematikou nezabývá,