Radnice chce městský rozpočet více přiblížit občanům

Jak vypadá návrh rozpočtu pro město Liberec pro letošní rok a jak se v něm vyznat? V kterých oblastech bude radnice šetřit a kde naopak přidá? Na tyto a spoustu dalších otázek ohledně městských financí dostali odpovědi lidé, kteří přišli v úterý 27. ledna na libereckou radnici na veřejnou besedu. Ptát se mohli jak pracovníků magistrátu, tak i přímo náměstka primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jana Korytáře. Občané měli také možnost dávat připomínky.

 

Účastníkům besedy náměstek nejprve plán finančního hospodaření města představil a podrobně vysvětlil nejdůležitější položky příjmů a výdajů. Přiblížil také, jak se vyvíjí zadlužení, jak může město zvýšit své příjmy nebo co bude město financovat v roce 2015. Podle návrhu rozpočtu, o kterém bude jednat nejbližší zastupitelstvo, by mělo město Liberec hospodařit s vyrovnanými příjmy a výdaji ve výši 1,583 miliardy Kč. Předložený návrh již přijala rada města.

Nové vedení Liberce se chce snažit zejména o to, aby byly výdaje města vynakládány co nejefektivněji. Proto se také zaměří na získávání dotací a dalších finančních prostředků. „Při sestavování rozpočtu jsme postupně zkoumali efektivitu všech výdajů města, ale také možnosti, jak zvýšit jeho příjmy, zejména ze státních a evropských dotací,“ řekl ekonomický náměstek primátora Jan Korytář s tím, že do přípravy rozpočtu na příští rok plánuje vedení města zapojit mnohem více veřejnost. Ale i dříve. První připomínky by mohli občané podávat už v září.

Městský rozpočet je oproti minulým rokům pro běžné občany srozumitelnější. Tento klíčový dokument, podle kterého funguje město a magistrát celý rok, a který má přímý vliv také na to, jak se bude město rozvíjet, si mohou zájemci snadno prohlížet už nyní na  internetových stránkách města www.liberec.cz/rozpocet2015, kde jsou přehledně vypsané jednotlivé položky příjmů, výdajů, organizací města a vedlejší hospodářské činnosti. Podrobný návrh rozpočtu je na webu volně dostupný i ke stažení ve formátech PDF a XLS (Excel).

Snahou vedení města je také spuštění takzvaného rozklikávacího rozpočtu na webu. „Zájemcům umožní sledovat, jak se rozpočet v průběhu roku vyvíjí. Občané tak budou mít jasný přehled o tom, jak radnice nakládá s veřejnými penězi,“ upřesnil Jan Korytář.

Lidé se na besedě mimo jiné dozvěděli, že letošní rozpočet počítá se splácením dluhu i s prostředky na investice, a přináší několik novinek. Na splátky dluhu je pro letošek vyčleněno přes 230 mil. Kč. Opravy a investice budou z rozpočtu podpořeny investicemi ve výši 120 mil. Kč. Kromě stávajících fondů pro opravy školských, kulturních a sociálních zařízení města vzniknou i fondy nové. Jedná se o fond pro rozvoj energetických zařízení, fond na rozvoj veřejné zeleně či fond na opravy komunikací.

Nové vedení města chce také více podporovat neziskové organizace a občanské aktivity. Na dotace do sportu bude vyčleněno 10 mil. Kč, na dotace do sociálních služeb bude k dispozici 5 mil. Kč, polepší si ale také kulturní fond, kde bude na kulturní projekty pro rok 2015 vyčleněn 1 mil. Kč.

„Těší mě, že letos přišlo na veřejné projednávání rozpočtu více lidí než vloni. Vzhledem k tomu, že dorazilo pouhých čtrnáct občanů, budeme muset informování veřejnosti věnovat mnohem vetší pozornost,“ řekl náměstek Jan Korytář.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Nikdy nekouká na barvu politického trička, když jde o dobrou věc, domluví se se všemi. Má zkušenosti ze sněmovny i z vedení města, umí
„Před dnešním zasedáním krajského zastupitelstva jsem médiím poskytl vyjádření k aktuálnímu dění v tzv. kauze „Liberec“. S kauzou Liberec, ani s žádnou její medializovanou větví,
V souvislosti s vyšetřováním další korupční kauzy v Libereckém kraji, která se opět dotýká i hejtmana z hnutí Starostové pro Liberecký kraj Martina Půty,
O vítězi tendru na opravu libereckého bazénu je rozhodnuto. Nejnižší nabídku podala firma Metrostav DIZ. K tlaku na nižší cenu přispěla i důsledná práce opozice,