Pár poznámek k událostem na Libereckém kraji

Od listopadového zasedání zastupitelstva Libereckého kraje se událostmi na Libereckém kraji zabývali mnozí.

V tomto článku si dovoluji svůj pohled na odvolání náměstkyně pro zdravotnictví a sport, nevolbou nového kandidáta pro rezort zdravotnictví, navrhovanými změnami v dozorčí radě KNL a pohledem na klub ZpLK.

Odvolání náměstkyně pro zdravotnictví a sport
Čas veřejnosti mnohé ukáže. A nemusí to trvat ani tak dlouho. A tak čas veřejnosti ukázal, že odvolání Zuzany Kocumové 25.11.2014 z postu náměstka pro zdravotnictví a sport nebyl vůlí pouze opozičních klubů KSČM, ČSSD a ODS a vůlí koaličního klubu SLK, ale též vlastního klubu ZpLK.  Volební lídr ZpLK Jan Korytář sice veřejně oznámil, že se klub ZpLK tajného hlasování o odvolání Zuzany Kocumové na protest proti jejímu odvolávání nezúčastní, ve skutečnosti  se ale klub ZpLK rozhodl přesně opačně a šest Změnařů se tajného hlasování zúčastnilo. A ať počítáme jak počítáme, šest z deseti zastupitelů za ZpLK nebo pěti z devíti členů klubu ZpLK (při nezapočítání Ivany Hujerové, která z klubu dříve vystoupila), to je prostě většina.

Rozebírat, jaké byly důvody k odvolání Zuzany Kocumové, není ambicí tohoto článku. Kdo chce, toho odkazuji na vyjádření náměstka pro ekonomiku a nyní i pro zdravotnictví Marka Pietera zde. Mnohem zajímavější je úvaha nad pozdějším tvrzením Zuzany Kocumové, že se jednalo o blesk z čistého nebe. Přitom o jejím neudržitelném postavení a odvolání se diskutovalo téměř neustále již řadu měsíců a o tom, že je odvolání na spadnutí, si cvrkali všichni vrabci na krajské střeše. Vše bylo svedeno na předsedu klubu ZpLK Josefa Jadrného, že prý informoval po jednání předsedů klubů jen o rekonstrukci rady a že z toho by odvolání náměstkyně pro zdravotnictví a sport nemohlo nikoho ani napadnout.  Co jiného, při znalosti věci, jakéhokoliv krajského zastupitele mohlo napadnout jiného, je mě záhadou.  Zdá se však, že to, že Zuzana Kocumová své odvolání nečekala ani ve snu, je skutečností. Pak se ovšem nabízí otázka, kdo jí o tom ubezpečil, kdo jí o tom přesvědčil. K jejímu zodpovězení se nabízí klasické cui bono. Komu byla její absolutní nevědomost o možnosti odvolání ku prospěchu? Ani klubu SLK ani klubu ZpLK pod vedením Josefa Jadrného určitě ne. Vždyť  Zuzana Kocumová při vědomí toho, co se na ní chystá, mohla velmi elegantně odstoupit z vedení Libereckého kraje sama a stát se statutární náměstkyní primátora ve Statutárním městě Liberci.  Z hlediska Libereckého kraje by všechno proběhlo hladce a na příštím zasedání LK jí mohl v její funkci nahradit spolustraník ze ZpLK. Při zodpovídání otázky cui bono se tak nachází jediná persona, která na absolutní nevědomosti Zuzany Kocumové mohla mít zájem, a to taková, která by v takovémto případě o místo statutárního náměstka na Liberecké radnici sama přišla. Zuzana Kocumová totiž natolik excelovala v komunálních volbách v Liberci za Změnu pro Liberec a naopak dotyčná persona sama z lídrovské pozice propadla až na třetí místo, že by nebylo možné Zuzaně Kocumové tuto pozici odepřít. A tak rychle velmi rychle, hlavně aby to bylo před konáním krajského zastupitelstva, byly v dohodnuté koalici ANO a ZpL dodány za Změnu na vyjednané pozice konkrétní jména (v neděli 23.11.2015) a smlouva podepsána,  aby po odvolání Zuzany Kocumové na Libereckém kraji (v úterý 25.11.2014) již nemohlo dojít ke změně. Nic netušící Zuzana Kocumová proti tomu nic nenamítala, protože přece ona byla statutárem na kraji. Kdyby  však věděla, že jím již v době ustavujícího zastupitelstva Statutárního města Liberce (čtvrtek 27.11.2014) nejspíš nebude, nepochybně by se při vyjednávání odstavit nedala (a její příznivci již vůbec) a stala by se Statutární náměstkyní v Liberci sama. Po uzavřeném jednání a podepsané koaliční smlouvě to však již nebylo možné.

Rezorty zdravotnictví a sport po odvolání náměstkyně
Po odvolání Zuzany Kocumové z pozice náměstkyně pro zdravotnictví a sport bylo okamžitě o tyto dva dosud uměle spojené rezorty postaráno. Sport zůstal Změně, když ho do své gesce  přijala radní pro školství (vrátil se tam, kam vždy logicky patřil). Zdravotnictví přešlo pod Starosty pro Liberecký kraj, když ho do své gesce přejal náměstek Marek Pieter. Ať by již zůstal pod Markem Pieterem či přešel pod radního pro sociální věci Petra Tulpu, kam by logicky spíše patřil,  zůstal by v gesci SLK, čímž by Starostové oproti Změně posílili. SLK však odvoláním nechtělo rezort urvat pro sebe, ale nabídlo ho opět Změně pro jejich kandidáta. Klub ZpLK  jako svého kandidáta nominoval Andrého Jakubičku. Byl by zvolen, kdyby tříčlenná menšina Změnařů respektovala vůli většiny svého klubu (sedm zastupitelů za ZpLK deklarovalo Andrému Jakubičkovi podporu). Jenže, co kdyby se ukázalo, že by André Jakubička  zvládal svoji práci lépe než odvolaná Zuzana Kocumová? A tak svého Změnařského kandidáta samotná Zuzana Kocumová, Jan Korytář a Jaromír Baxa  raději odstřelili. Nic se neděje, když jedinci ze Změnařů nechtějí, aby Změnaři nadále vedli zdravotnictví, vedou ho Starostové.  A pokud to jinak nepůjde, může to tak být klidně i nadále  a deváté místo v radě může být doplněno o neuvolněného radního bez portfeje (alespoň by se ušetřilo).

Dozorčí rada KNL
SLK před krajskými volbami 2012 slibovali poměrné zastoupení v dozorčích radách dle výsledků voleb. V jednom případě, vzhledem k vyjednávacím podmínkám koaličního partnera po volbách, svůj předvolební slib dodržet nedokázali, když polovinu ze čtyř míst v DR KNL za Liberecký kraj připadlo ZpLK (vítězné SLK jen jedno a jedno ODS). Navíc po proběhlých komunálních volbách se dosavadní zástupci ZpLK v DR za Liberecký kraj zastupitel Jan Korytář a nezastupitel Josef Šedlbauer stali v Liberci z opozičních řadových zastupitelů  vládnoucími radními. To by samo o sobě mohlo způsobovat paradoxní situaci, kdyby v případě rozporu mezi zájmy akcionářů mohli hájit zájmy menšinového akcionáře namísto majoritního. Navíc nic nebrání minoritnímu akcionáři, aby oba jmenované nominoval do DR za sebe.  A tak přišel čas naplnit  svůj předvolební slib splnit. Se souhlasem klubu ZpLK  se snížil počet míst pro ZpLK na jedno a jedno připadlo KSČM (druhé v krajských volbách 2012).  ZpLK sama iniciovala své jmenovité zastoupení, když jako svého zástupce navrhla svého zastupitele Vladimíra Opatrného. Dosavadní zástupci ZpLK tak vypadli ze hry. Tím byla vyvolána  v partě tří zastupitelů za ZpLK nelíčená hysterie. Jaromír Baxa charakterizoval přímo na zastupitelstvu kandidáta KSČM Františka Peška bez jakýchkoli skrupulí takovým slovníkem, že to bylo tzv. na „přes držku“.  Navíc se z něj stal novopečený komunistobijec.  Na protiargument, proč je tedy předsedou dozorčí rady TSML  a.s. (100% ve vlastnictví Liberce) taktéž člen KSČM, přestože v Liberci má KSČM 2 mandáty z 39, zatímco na kraji 10 ze 45, nám bylo vysvětleno, že ten „jejich“ komunista je na rozdíl od toho „našeho“ ten správný.  

KLUB ZpLK
Na zastupitelstvu Libereckého kraje ohlásili odchod z klubu ZpLK Jan Korytář, Jaromír Baxa a Zuzana Kocumová. Zároveň oznámili, že jim patří název ZpLK. Jak nato přišli, že když někdo odejde z klubu, kde má menšinu, že si smí odnést i název, ví jen oni sami. Každopádně tím však dali vysvědčení sami sobě. Rozbití klubu zastupitelů za volební stranu proto, že se jejich názory staly v klubu menšinovými a očerňování svých dosavadních souputníků na každém kroku. Je to jejich vizitka. Koalice SLK a ZpLK doposud žije, byť se po deklarovaném odchodu výše jmenované trojice (dosud tak oficiálně neučinili) stala menšinovou.    

Ing. Michael Canov
zastupitel za Liberecký  kraj, první místopředseda Starostů pro Liberecký kraj.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dne 21. března 2013 vydal OVÚS MěÚ Chrastava (dále jen „prvoinstanční orgán“) v přenesené působnosti rozhodnutí, kde nařídil majitelce odstranění závad její závažně poškozené
TRANSPARENCY INTERNACIONAL hodnotila transparentnost financování senátní volební kampaně mj.v senátním obvodě Liberec s těmito výsledky (školní známky 1=výborná, 5=nedostatečná):
Dosavadní praxe životnosti hejtmanů v Libereckém kraji připomíná spíše prostředky na jedno použití. Hejtman posloužil, hejtman může (musí) jít.  Nelze říci, že dosud nikdy
V naší republice vznikly kdysi logické správní části zvané okresy tvořené zpravidla větším městem a menšími městy a obcemi, které se k němu logicky