16. Únor, 2015

Jaké povahy je aktuální spor mezi libereckou radniční koalicí a opozicí o způsob obsazování komisí rady města? Na jedné straně stojí názor koalice, že komise mají tvořit především lidé s odborným vhledem či zkušenostmi z konkrétní praxe, protože jediným a hlavním účelem komisí je – zjednodušeně řečeno – radit radním. Na straně druhé slyšíme…

16. Únor, 2015

Koalice se plete, když tvrdí, že opozice nenavrhla do komisí rady města své kandidáty z principiálního důvodu, totiž že nesouhlasí s odborným zaměřením komisí nebo že opoziční strany chtějí do komisí jmenovat politiky na úkor odborníků z řad veřejnosti. V tom ten problém nespočívá a nikdy nespočíval a koalice nasazuje opozici zbytečně a neférově…

16. Únor, 2015

Přes velkou snahu a mnoho pracovního nasazení opozičních vyjednavačů se nepodařilo najít řešení zdánlivě tak lapidárního problému jakým je obsazení poradních orgánů rady města – komisí. Komise jsou poradním a iniciačním orgánem rady města jako celku. Jako takové plní dle našeho názoru především politickou funkci platformy výměny odborných názorů. Je tedy v zájmu jak…