Komise Rady města jako umělý a zástupný problém

Přes velkou snahu a mnoho pracovního nasazení opozičních vyjednavačů se nepodařilo najít řešení zdánlivě tak lapidárního problému jakým je obsazení poradních orgánů rady města – komisí. Komise jsou poradním a iniciačním orgánem rady města jako celku. Jako takové plní dle našeho názoru především politickou funkci platformy výměny odborných názorů. Je tedy v zájmu jak koalice, tak opozice, aby v každé komisi byl minimálně jeden zástupce z každé strany. Žádný hlas, byť malé strany, nesmí být umlčován(!) , to je základní demokratická premisa.

 

Je třeba také ctít princip, že za nominované členy si nesou zodpovědnost jednotlivé strany Zastupitelstva města. V minulém volebním období byly v komisích zastoupeny všechny politické strany jedním nominovaným členem a nikdo členy nekádroval.

Nepovažujeme za možné provádět hodnocení nominovaných členů kýmkoli, natož pak gesčním náměstkem, který je oproti polovině zastupitelstva města v opozici. Zároveň také není jasné na základě čeho, jakým způsobem, by byla odbornost nominantů posuzována. Protože se koalice nebyla ochotna sjednotit na přístupu, který by respektoval oba tyto principy, rozhodly se společně opoziční strany na postupu, kdy do komisí vůbec nebudou navrhovat své zástupce. Zároveň také vyzývají koaliční zastupitele k předložení jednotného návrhu na rozdělení míst v komisích, který bude výše uvedené principy respektovat. Opoziční strany jsou připraveny odpovědně pracovat v komisích pouze za předpokladu zachování plurality názorů zastoupené všemi subjekty zvolenými do Zastupitelstva města bez nepřípustného kádrování nominantů opozice ze strany koalice.

„Rozhodně to není nevůle nebo neschopnost najít za Starosty do komisí dobré a odborně zdatné zástupce. Naopak do každé komise máme připraveny dva až tři kandidáty,“ říká Jan Berki, předseda klubu zastupitelů SLK.

Pokud by nová, čerstvě vládnoucí koalice, kývla na logické a nediskriminační počty a způsob obsazení komisí, navrhované členy obdrží od SLK nominované odborníky obratem.

Za klub SLK

Jiří Šolc

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Medailí města ocenilo statutární město Liberec trojici osobností. Z rukou primátora Liberce Jaroslava Zámečníka ve středu 31. května převzali ocenění Eva Koudelková za přínos
Zajímavou akci uspořádala Krajská vědecká knihovna v Liberci při příležitosti oslav konce Druhé světové války. Čtvrtého května zahájí vernisáží venkovní výstavu o osudech parašutistů výsadku Antimony,
Úvěr na 750 milionů, dalších 450 mil. z nejistých zdrojů a překopané i to, co funguje a co návštěvníci Libereckého bazénu oceňují.
Poslanecká sněmovna v pátek 21. dubna 2023 ve třetím čtení schválila zákon o ochraně oznamovatelů, který vychází z evropské směrnice. Návrh zákona předložil ministr
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.