Nic nepřijde vniveč. Žádnou práci nezahazujeme. Chceme jen přepracovat návrh územního plánu, říká náměstkyně Hrbková

Hodně se v poslední době mluví o novém územním plánu města Liberce. Je jasné, že původní termín pro vypracování konceptu územního plánu v červenci tohoto roku se nestihne. Což kritizuje opozice. Náš Liberec se proto obrátil s dotazy na Karolínu Hrbkovou (Změna pro Liberec), která je náměstkyní primátora pro územní plánování a předtím od roku 2011 působila jako předsedkyně Výboru pro rozvoj a územní plánování.

Exprimátorka Martina Rosengergová (ČSSD) se domnívá, že jste svým rozhodnutím s novým harmonogramem smetla do koše vše, co bylo na návrhu nového územního plánu za posledních 8 let uděláno, včetně vaší vlastní práce. Co byste k tomu uvedla?

Žádnou práci nezahazujeme. Nechceme nový územní plán. Chtěli jsme přepracovat návrh územního plánu. Všechny námitky i připomínky, které doposud přišly, bereme v potaz. Všechny vynaložené prostředky jsou využity účelně. Žádná z prací, které byly provedeny, nevyjde vniveč.

Změna prý sklízí plody vlastního populismu. Do úmoru jste podle paní bývalé primátorky přesvědčovali občany, že ve všem jim město musí vyhovět, až jste dosáhli rekordního počtu námitek a připomínek. Takže není možné stihnout stanovený termín léto 2015. Je tomu skutečně tak?

Takhle bych to nenazvala. Podpořili jsme lidi v tom, aby vyjádřili svůj názor. Pokud se nám sejde tolik námitek a připomínek, je třeba na ně brát zřetel. Pro mě je to znamení, že ten územní plán tak jak je navržený, není úplně v pořádku. Hodně zvažuji námitky a připomínky jednotlivců, protože ti většinou hájí svůj zájem.  Na což mají samozřejmě právo.

U námitek zástupců veřejnosti muselo být vždy aspoň dvě stě podpisů. Všechny tyto věci, které občané chtěli, byly ve veřejném zájmu. Nikdy nešlo o zájem soukromý. Pod námitkami zástupců veřejnosti bylo dalších 3 500 podpisů k sedmi stům, které přišly k návrhu územního plánu. To mě vede k přesvědčení, že je třeba návrh územního plánu přepracovat ve spolupráci s občany, abychom vyšli vstříc hlavně zástupcům veřejnosti. Není to myšleno tak, že všem námitkám vyhovíme.

Ale chceme mít prostor a čas na hledání kompromisu, se kterým bude většina spokojená. Tak abychom neprosazovali silové řešení. Ať už ze strany občanů, že si něco vymůžou, nebo ze strany města, že je to politická vůle. Ale abychom našli střední cestu, na které se shodneme.

Opozice vám vyčítá, že když posunete termín vydání územního plánu, nedosáhnete na dotaci, nemají pravdu? Bude muset město vrátit 6,5 milionu, které dostalo od státu na přípravu nového ÚP?

Ráda bych toto upřesnila. Ještě se vrátím k těm námitkám, protože to nebylo jediné zdržení v procesu pořizování územního plánu. Je třeba si uvědomit, že se dvakrát vyměnilo politické vedení města a minimálně formálně, než je zvolen určený zastupitel, který komunikuje s pořizovatelem a zpracovatelem územního plánu, uběhne jeden měsíc od zvolení zastupitelstvem. Které proběhne až na druhém zastupitelstvu po tom ustavujícím. Další zdržení způsobila změna legislativy, novelizace stavebního zákona od 1. 1. 2013. Nové vedení města tak přebralo územní plán se zpožděním 3 měsíce oproti stanovenému harmonogramu.

Co se týká peněz, jsou poskytnuté dvě dotace. První na částku 3 miliony na pořízení konceptu územního plánu, druhá dotace ve výši myslím že 3,6 milionů korun byla na návrh územního plánu. Nám teď hoří termín u dotace na pořízení konceptu ÚP, protože jsme měli vydat územní plán tak, aby nabyl účinnosti do konce července tohoto roku.  Tento termín nestíháme. Myslím, že už můj předchůdce musel vědět, že se tento termín nedá stihnout. Bohužel nikdo nepožádal o jakékoliv prodloužení, výjimku, prostě o záchranu těch peněz.

To jsme zařizovali až teď s panem primátorem. Ještě je to stále v běhu, ale máme příslib z ministerstva pro místní rozvoj, že pokud to bude možné, vyjdou nám vstříc.  Abychom nemuseli peníze vracet. Máme trošku výhodu v tom, že jsme tu druhou dotaci na návrh územního plánu dostali také s podmínkou pěti let od vydání, a termín je v červnu 2017. Na ministerstvu budeme tedy oficiálně žádat o posunutí toho konceptu tak, aby se kryl s termínem pro návrh, tedy maximálně do června 2017.

Z tohoto důvodu jsem tuto otázku otevřela na zastupitelstvu. Jsme nyní ve fázi, kdy čekáme na stanoviska dotčených orgánů státní správy, mají na to ze zákona měsíc. Takže jsme teď v této čekací době. Myslím si, že teď je vhodná doba na to rozhodnout se, jestli územní plán necháme doběhnout v původním harmonogramu, anebo že dá zastupitelstvo pokyn k vypracování nového návrhu a budeme mít možnost dořešit některé problematické věci v územním plánování. A to nejsou jen námitky zástupců veřejnosti. Ale je třeba dobře promyslet a projednat koncepci tepla a centrálního zásobování teplem.

Je potřeba vyřešit komunikační systém, to znamená uzavření městského vnitřního centrálního okruhu a dořešení obvodové sběrné komunikace. Tady bylo hodně námitek veřejnosti a prostor pro kompromis tady je. Potom pro mě důležitá záležitost, rozvojové lokality na okrajích města. Podle mého je lepší zahušťovat centrum, udělat všechno pro to, aby se stavební činnost vyvíjela v centru. Což územní plán může ovlivnit jenom tak, jestli na okraji města přidá nové rozvojové oblasti. Pro investora je vždy zajímavější a jednodušší stavět na zelené louce, než pracovat s městem a zastavěným územím.

Co bude s již vypořádanými námitkami a připomínkami?

Námitky a připomínky budou vypořádány až vydáním územního plánu. K tomu probíhají všechna veřejná projednání. V současné době jsme dali dotčeným orgánům návrh na vypořádání námitek k návrhu územního plánu a oni nám dali nějaké stanovisko. My ho musíme zapracovat, je to pro nás nadřízená dokumentace. V okamžiku, kdy ho zapracujeme, tak to dáme znovu k veřejnému projednání. Z toho vyplývá, že všechny námitky a připomínky, které jsme v minulosti dostali, k nim už jsme návrh vypořádání napsali.

K tomu máme stanovisko dotčených orgánů státní správy. V dalších kolech se to projednalo s veřejností. Takže všechny tyto námitky a připomínky jsou nějakým způsobem navrženy na vypořádání. Konkrétní vyhodnocení všech námitek a připomínek proběhne až bude platný nový územní plán. Tím vydáním se všechny námitky a připomínky vypořádají.
 
Na zastupitelstvu se nadhodila i otázka investorů. Jiří Šolc (Starostové) upozornil, že je třeba mít co nejdříve schválený územní plán, kde je možnost investorům nabídnout konkrétní plochy. Neodradí je váš postup?

Náš postup investory odradit nemusí. Máme pro tyto případy institut takzvané strategické změny územního plánu. Máme možnost v územním plánu – pokud investor bude opravdu důležitý a strategický – vymezit území vybrané v novém územním plánu k těmto aktivitám. A toto území investorovi nabídnout. V tuto chvíli vyjde nastejno změna územního plánu jako doba do vydání územního plánu, ať už se postupuje jakýmkoliv způsobem. Pro investora by to tedy nemělo být problém.  

Čím se bude nový územní plán lišit, když ho dělá stejný projektant?

Bude lišit v přístupu. Pokud by se dělal nový návrh územního plánu, zastupitelstvo bude dávat pokyny, v čem by se měl lišit. Je tu velký prostor jak pro zájem veřejnosti, tak i některé urbanistické koncepce, které je vhodné využít. Minimálně se to týká správy rozvojových území, dopracování dopravy a hlavně vyřešení centrálního systému zásobování teplem. Plus pro mě ještě velice zajímavý souběh se studií zeleně, kterou připravujeme na zadání. Možnost dodání těchto dvou konceptů, dokumentů, zároveň.

Jak výrazně se zvýší náklady na přípravu územního plánu, když se termín posune o dva roky?

Na toto úplně přesně teď odpovědět neumím. Mám samozřejmě předpoklad, podle toho kolik stály jednotlivé etapy. To je přibližně částka, se kterou bychom museli počítat. Při jednání na ministerstvu pro místní rozvoj jsem se ptala, jestli budou nějaké dotační tituly, které bychom mohli využít v územním plánování, pokud by k takovému zdržení došlo. Ujistili mě, že je připravena výzva na podzim tohoto roku, která by takové finanční prostředky měla možnost přinést. Pro nás je dobrá zpráva, že je určena pro obce s rozšířenou působností, kterých není tolik a balík peněz je hodně velký. Myslím, že finanční zdroje bychom i při tom zdržení na pořízení územního plánu měli.

Tato moje jistota pramení z toho, že toto jsou účelové dotace přímo k jednotlivým fázím pořizování územního plánu a jak žádost o ně, tak její administrování je v porovnání s jinými projekty hodně jednoduchá. Není tedy problém tyto peníze získat, vyúčtovat a použít.

Karolína Hrbková

náměstkyně primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí
od roku 2010 zastupitelka Liberce (Změna pro Liberec)
od roku 2011 předsedkyně Výboru pro územní plánování
profesí zahradní a krajinná architektka

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Projekt Garantovaného bydlení má za sebou první rok fungování, ptáme se proto jeho ředitele Roberta Pradeho na průběh tohoto roku.
Bydlení se dnes, více než po třiceti letech fungování svobodného trhu, stává neustále naléhavějším problémem pro stále větší část společnosti. Do sociální pasti, která
V českém zákonodárství se letos udál jeden významný krok, který by mohl pomoci boji s korupcí, která českou společnost stále svazuje a táhne ke dnu. Na
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody slaví v těchto dnech 30. výročí od svého založení. Od té doby rozdělila na pomoc životnímu prostředí přes 32