15. Březen, 2015

Také jste na hloupou otázku, jako děti, odpovídali ještě hloupěji: Pro slepičí kvoč, aby kvočna nekvokala, když nemá proč? Tak nějak si připadám, když sám sobě položím otázku z nadpisu. Jak odpovědět……
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.