nášLiberec

Search

Zdravý rozum ušetřil 2,8 milionů a volnočasové plochy I mají zelenou

Rozhodnutí vedení města Liberce odmítnout návrh původní hodnotící komise, sestavené předchozím vedením, na vyřazení nejvýhodnější nabídky firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. z formálních důvodů u zakázky na výstavbu tří volnočasových ploch u škol v předpokládané hodnotě 25,5 mil. Kč bez DPH, nakonec přineslo úspěch.

Postup města minulý týden akceptoval poskytovatel dotace ROP Severovýchod, a město tak může uzavřít smlouvu s vítěznou firmou. Samo díky tomuto postupu ušetří 415 tisíc Kč, Evropská unie pak 2,35 milionů Kč (obě částky jsou bez DPH).

Původní hodnotící komise, kde byli i bývalí náměstci Šolc a Rutkovský, vyřadila nejvýhodnější nabídku z důvodu dvou formulačních chyb ve výkazu výměr, které však neměly vliv na celkovou cenu. Po sestavení druhé hodnotící komise a vyžádání vysvětlení, došla nová komise k závěru, že tyto chyby jsou odstranitelné i vysvětlitelné. Zejména ale vycházela z faktu, že tato nabídka byla o 2,77 milionů Kč bez DPH levnější než druhá v pořadí, a že lpění na formalistickém výkladu zákona o veřejných zakázkách by ve výsledku vedlo k nehospodárnému nakládání s veřejnými prostředky.

Tento postup kritizovala i část opozice, zejména SLK, jako nepřijatelné formální porušení zákona o veřejných zakázkách a naopak prosazovala formální pohled na věc a trvala na vyloučení nejlevnější nabídky.

„Určité riziko, že se některá z firem odvolá, zde bylo, ať už bychom vybrali jakoukoliv firmu. I proto jsme po zralé úvaze dali při stejném riziku odvolání přednost firmě, která nabídla nejnižší cenu. Pochybení firmy SWIETELSKY stavební bylo totiž skutečně formální a marginální. Kdybych se rozhodoval při výběru dodavatele u stavby vlastního rodinného domu, rozhodl bych se stejně,“ vysvětlil Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace.

Město tak bude moci opravit z evropských dotací tři školní hřiště u ZŠ Na Výběžku, ZŠ Křižanská a ZŠ Vrchlického.
K celé „kauze“ došlo částečně náhodou. V materiálu, který měla dostat nová rada města ke schválení krátce po nástupu do funkcí, totiž nebyla uvedena klíčová informace, a to, že vyřazená nabídka firmy SWIETELSKY stavební byla o 2,77 mil. Kč bez DPH levnější než druhá v pořadí. To zjistil až náměstek Korytář, který pak navrhl radě města výše uvedený postup a nové hodnocení nabídek.

I díky této kauze končí na radnici dlouholetý vedoucí odboru Michal Vereščák, který byl členem hodnotící komise a který informace o finančním rozdílu mezi vyřazenou a druhou nabídkou v pořadí v důvodové zprávě neuvedl.

Nová hodnotící komise spolupracovala s pražskou právničkou Mgr. Petrou Bielinovou, která se v minulých letech věnovala problematice veřejných zakázek ve sdružení Oživení. Náklady na externí právní pomoc dosáhly 20.000 Kč bez DPH.

Méně formální přístup a větší zaměření na smysl zákonů, dotací a efektivitu výkonu veřejné správy chce nová koalice uplatňovat i v dalších oblastech fungování magistrátu a správy města.

Osobní poděkování náměstka Jana Korytáře:

„Chci poděkovat členům rady města, že měli odvahu pozdržet a znovu vyhodnotit toto výběrové řízení, členům nové hodnotící komise za pečlivý a odpovědný přístup k hodnocení, Mgr. Petře Bielinové a Ing. Jakubu Mackovi za profesionální součinnost a spolupráci, zástupcům dalších stavebních firem, že se neodvolaly a celý proces nezablokovaly a v neposlední řadě úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, který výběrové řízení posoudil jako akceptovatelné a umožnil tak podepsat smlouvu a realizovat tuto dotační akci.“

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Hnutí ANO v Libereckém kraji oficiálně podalo kandidátky do krajských voleb a voleb do části senátu, které se uskuteční ve dnech 20. a 21.
Po několik let probíhala na Grabštejně rozsáhlá rekonstrukce objektu a stavební úpravy, které vyžadovaly i zásah do terénu. Význam lokality, statut národní kulturní památky
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.