Zdravý rozum ušetřil 2,8 milionů a volnočasové plochy I mají zelenou

Rozhodnutí vedení města Liberce odmítnout návrh původní hodnotící komise, sestavené předchozím vedením, na vyřazení nejvýhodnější nabídky firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. z formálních důvodů u zakázky na výstavbu tří volnočasových ploch u škol v předpokládané hodnotě 25,5 mil. Kč bez DPH, nakonec přineslo úspěch.

Postup města minulý týden akceptoval poskytovatel dotace ROP Severovýchod, a město tak může uzavřít smlouvu s vítěznou firmou. Samo díky tomuto postupu ušetří 415 tisíc Kč, Evropská unie pak 2,35 milionů Kč (obě částky jsou bez DPH).

Původní hodnotící komise, kde byli i bývalí náměstci Šolc a Rutkovský, vyřadila nejvýhodnější nabídku z důvodu dvou formulačních chyb ve výkazu výměr, které však neměly vliv na celkovou cenu. Po sestavení druhé hodnotící komise a vyžádání vysvětlení, došla nová komise k závěru, že tyto chyby jsou odstranitelné i vysvětlitelné. Zejména ale vycházela z faktu, že tato nabídka byla o 2,77 milionů Kč bez DPH levnější než druhá v pořadí, a že lpění na formalistickém výkladu zákona o veřejných zakázkách by ve výsledku vedlo k nehospodárnému nakládání s veřejnými prostředky.

Tento postup kritizovala i část opozice, zejména SLK, jako nepřijatelné formální porušení zákona o veřejných zakázkách a naopak prosazovala formální pohled na věc a trvala na vyloučení nejlevnější nabídky.

„Určité riziko, že se některá z firem odvolá, zde bylo, ať už bychom vybrali jakoukoliv firmu. I proto jsme po zralé úvaze dali při stejném riziku odvolání přednost firmě, která nabídla nejnižší cenu. Pochybení firmy SWIETELSKY stavební bylo totiž skutečně formální a marginální. Kdybych se rozhodoval při výběru dodavatele u stavby vlastního rodinného domu, rozhodl bych se stejně,“ vysvětlil Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace.

Město tak bude moci opravit z evropských dotací tři školní hřiště u ZŠ Na Výběžku, ZŠ Křižanská a ZŠ Vrchlického.
K celé „kauze“ došlo částečně náhodou. V materiálu, který měla dostat nová rada města ke schválení krátce po nástupu do funkcí, totiž nebyla uvedena klíčová informace, a to, že vyřazená nabídka firmy SWIETELSKY stavební byla o 2,77 mil. Kč bez DPH levnější než druhá v pořadí. To zjistil až náměstek Korytář, který pak navrhl radě města výše uvedený postup a nové hodnocení nabídek.

I díky této kauze končí na radnici dlouholetý vedoucí odboru Michal Vereščák, který byl členem hodnotící komise a který informace o finančním rozdílu mezi vyřazenou a druhou nabídkou v pořadí v důvodové zprávě neuvedl.

Nová hodnotící komise spolupracovala s pražskou právničkou Mgr. Petrou Bielinovou, která se v minulých letech věnovala problematice veřejných zakázek ve sdružení Oživení. Náklady na externí právní pomoc dosáhly 20.000 Kč bez DPH.

Méně formální přístup a větší zaměření na smysl zákonů, dotací a efektivitu výkonu veřejné správy chce nová koalice uplatňovat i v dalších oblastech fungování magistrátu a správy města.

Osobní poděkování náměstka Jana Korytáře:

„Chci poděkovat členům rady města, že měli odvahu pozdržet a znovu vyhodnotit toto výběrové řízení, členům nové hodnotící komise za pečlivý a odpovědný přístup k hodnocení, Mgr. Petře Bielinové a Ing. Jakubu Mackovi za profesionální součinnost a spolupráci, zástupcům dalších stavebních firem, že se neodvolaly a celý proces nezablokovaly a v neposlední řadě úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, který výběrové řízení posoudil jako akceptovatelné a umožnil tak podepsat smlouvu a realizovat tuto dotační akci.“

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Více než sedmdesát hostů dorazilo pokřtít na vernisáž výstavy nový benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2024. Ten vzešel ze stejnojmenné fotografické soutěže, kterou pořádá
Vláda uvrhla obce do obrovské nejistoty. Je to poměrně silné tvrzení, ale jako starostka třetího největšího města v kraji myslím, že vím, o čem
Nová výstava ve vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje přiblíží návštěvníkům, v čem spočívá přínos mokřadů a tůní pro přírodu i pro život lidí.
Do třetice všeho dobrého! Liberec se opět na jeden den stane hlavním českým městem poezie. A to v sobotu 14. října 2023 (a tentokrát