nášLiberec

Search

24. Březen, 2015

Liberecká radnice vyhlásila v únoru letošního roku výzvy k čerpání dotací ze svých účelových fondů (kulturní, sportovní, vzdělávací aj.) naprosto v souladu s novelou zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Potvrdila to hned dvě stanoviska ministerstva financí (MF), která radnice obdržela v posledních dnech….

24. Březen, 2015

Ne, že by tomu bylo jindy a jinde jinak, skutečná opozice má vždy „těžké“ časy. Přesto si dovolím tvrdit, že současná liberecká opozice má pro svoji práci mnohem horší podmínky, než měla dřívější opozice, reprezentovaná Změnou pro Liberec. Současné opozici, vedené nejsilnější opoziční stranou, SLK, nelze upřít snahu a nasazení. Zaměřím se na nejsilnější…