Hledáme cestu, jak snížit cenu tepla v Liberci

V posledních týdnech se diskutovala otázka nových zástupců z řad koaličních stran ve firmách s majetkovou účastí města. Snad nejvíce se mluvilo o liberecké teplárně, kde má svého zástupce Změna pro Liberec . Je jím Ondřej Petrovský a formou rozhovoru s ním jsme Vám chtěli přiblížit jeho funkci v teplárně, úkoly, na které se chystá i práci, kterou zde již odvádí. Revitalizace Centrálního zásobování teplem spolu se snížením ceny za teplo pro obyvatele Liberce je pro  naše zástupce  hlavním úkolem pro nadcházející období.

V představenstvu Teplárny Liberec jste od začátku letošního roku. Na co jste se v prvních měsících jako zástupci města zaměřili?

Už před volbami jsme avizovali, že politici nepatří do představenstev, ale do dozorčích rad. Společně s dalším členem představenstva Filipem Galnorem jsme nastartovali procesy nutné pro změnu řízení společnosti. Dohodli jsme se, že v představenstvu zůstane odborně zdatný management a zástupci akcionářů, včetně nás politiků, se přesunou do dozorčí rady, která bude mít posílené pravomoci. Připravený materiál budeme projednávat s kolegy na radnici. Pokud vše půjde dobře, tak předpokládáme, že předvolební slib splníme do několika měsíců. Zároveň s návrhem na změnu řízení byla již od počátku našeho působení snížena i odměna za členství v představenstvu na městem navržených 15 tisíc korun. Nadstandardní odměna, kterou pobírali naši předchůdci ve výši 35 tisíc korun, je tedy minulostí. Rád bych ještě podotknul, že my jsme ji nikdy nepobírali.

Město Liberec má v Teplárně pouze menšinový podíl. Proč klade vedení města takový důraz na urychlené řešení teplárenství?

Teplárna je úzce spojena s budoucím rozvojem celého města, proto patří řešení centrálního zásobování teplem mezi priority současného vedení města. Navržené řešení teplárenství navíc ovlivní krom jiného ienergetickou koncepci, která bude součástí nového územního plánu. Naše práce teď spočívá v přípravě a dokončení kroků vedoucích k oboustranně prospěšné spolupráci obou akcionářů. Výsledkem této spolupráce by mělo být řešení, které povede k dlouhodobému snížení ceny tepla.

Teplo z Teplárny dnes vytápí více než šestnáct tisíc bytů a stovky dalších objektů po celém Liberci. Upravit takto rozsáhlý systém nebude jednoduché. Jaké jsou hlavní příčiny současného stavu?

Celou záležitostí se v minulosti na městě nikdo z politiků intenzivně nezabýval, a pokud ano, ne zcela ku prospěchu věci. Promarnila se tak docela dlouhá doba a nyní bude potřebné centrální zásobování teplem řešit o to rychleji, nikoliv však na úkor kvality vybraného řešení. Jako zástupci města teď nepracujeme intenzivně pouze v Teplárně, ale průběžně zapojujeme do příprav nového řešení i odborníky z magistrátu. Zásadnější pro celou budoucnost systému CZT je však bezesporu jeho revitalizace spočívající jak ve výrazných úpravách samotného zdroje tepla, tak i jeho rozvodů, kde dochází kvůli předimenzovanosti potrubí ke značným tepelným ztrátám. Žádné řešení nebude jednoduché ani levné. I proto jsme se jako zástupci města stali garanty oblasti řízení, která spočívá v prověření možnosti získání dotací na rekonstrukci systému.

Které řešení považujete v současné době za nejlepší?

V Teplárně nyní pečlivě vybíráme takovou variantu, která by přinesla občanům města dostatečně stabilní, ekologický a v neposlední řadě ekonomicky přijatelný model dalšího fungování. Domnívám se, že ten je potřeba postavit na odběru tepla z liberecké spalovny Termizo, která dokáže produkovat cenově konkurenceschopné teplo a zároveň městu řeší velkou část odpadového hospodářství. Ze strany majoritního akcionáře Teplárny vnímám ochotu se celému projektu intenzivně věnovat. Společnost MVV Energie CZ už do něj vložila značné množství času a finančních prostředků.

Vybrané řešení chcete představit veřejnosti na podzim letošního roku. Co přinese obyvatelům města?  

Jsem si vědom, že cena tepla je v Liberci nad celostátním průměrem a to je největší slabinou pro koncového zákazníka. Pevně věřím, že se nám podaří najít řešení, které přinese občanům i městu dlouhodobě stabilní zdroj cenově přijatelného tepla.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt
Zelení budou kandidovat do zastupitelstva Libereckého kraje pod značkou Zelení pro kraj. Lídrem kandidátky je Milan Starec, který stojí dlouhé roky v čele občanského odporu
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci