Liberecký kraj vlastní vinou zavinil prodražení dopravní zakázky, status quo vyhovuje současným dopravcům

Nález Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejné zakázky na dopravní obslužnost jen podtrhuje sérii podezření, které tato strategická a více jak čtyřmiliardová zakázka vzbuzuje. Vlastní vinou nebo dokonce díky promyšlenému plánu tak situace nahrává současným dopravcům, kteří kraji účtují daleko vyšší ceny, než které mohl platit.

ÚOHS ve věci veřejné zakázky „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024“ (dopravní zakázka) tvrdí po roce od svého prvního rozhodnutí zajímavou a v pravdě absurdní věc.

Zatímco v minulosti zrušil zadávací řízení na desetiletou veřejnou zakázku pro tzv. „chyby na straně zadavatele“, tentýž ÚOHS dnes dodává, že nelze dovodit, že by se jednalo o zavinění stojící na straně zadavatele (Libereckého kraje), neboť nebylo doposud vydáno pravomocné rozhodnutí ÚOHS, které by tuto skutečnost najisto postavilo.

Chyba to nebyla malá, umožnila by totiž vstup insolventního uchazeče do výběrového řízení. Tento jasný, uchopitelný a objektivní fakt, který sám ÚOHS již jednou sám popsal (celkem je chyb popsáno 10) je nyní zpochybňován z toho titulu, že ÚOHS sám ještě nedal pravomocné vyjádření.

Dopravci dnes jezdí na základě Jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBÚ) – tedy bez soutěže. To může zadavatel – Liberecký kraj učinit jen v nouzi a tehdy, pokud chyby sám nezavinil. Libereckým krajem byla podepsána smlouva  na dobu dvou let od okamžiku zahájení provozu. Liberecký kraj je
přitom oprávněn dobu trvání smlouvy prodloužit o jeden rok (i opakovaně) s
tím, že celková délka platnosti Smlouvy nepřekročí dobu čtyř let od zahájení provozu.

Budoucnost má dvě varianty: 1) ÚOHS na základě svého předchozího rozhodnutí potvrdí zrušení desetileté zakázky a tedy i chyby na straně zadavatele – Libereckého kraje a tím pádem bude dnešní stav, kdy dopravci jezdí na základě JŘBÚ protizákonný, protože se jednalo o chyby na straně zadavatele.

2) ÚOHS vezme zpět své téměř rok staré rozhodnutí a nezruší desetiletou zakázku a pak bude nadále platit původní výběrové řízení s podanými nabídkami nejlevnější ICOM a až druhé od Busline.
Věc má i jinou stránku. Dnešní stav velice vyhovuje současným dopravcům, zejména největšímu dopravci – společnosti Busline, která má prokazatelné napojení na strany zastoupené v Libereckém kraji.

Liberecký kraj se na základě svého jednání, způsobeného ať neodborností nebo možná promyšleným plánem, dostal do situace, kdy z peněz svých občanů platí daleko dražší služby, než by musel. Navíc, Liberecký kraj ve své tiskové zprávě z 1.4.2015 zatajil vlastní zavinění situace a tím i porušení zákona.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V Liberci je to ho ke zlepšení více než dost a snad ještě více věcí chybí vůbec. Dnes máte možnost přijít na veřejné setkání
Více než sedmdesát hostů dorazilo pokřtít na vernisáž výstavy nový benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2024. Ten vzešel ze stejnojmenné fotografické soutěže, kterou pořádá
Vláda uvrhla obce do obrovské nejistoty. Je to poměrně silné tvrzení, ale jako starostka třetího největšího města v kraji myslím, že vím, o čem
Nová výstava ve vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje přiblíží návštěvníkům, v čem spočívá přínos mokřadů a tůní pro přírodu i pro život lidí.