Liberec chystá novou protikorupční strategii. Bude se týkat i politiků

Do konce letošního roku má mít Liberec novou protikorupční strategii.

„Oproti té stávající zahrne nejen úředníky, ale i další aktéry – politiky, obchodní společnosti, příspěvkové organizace či soukromý sektor,“ vyjmenoval náměstek primátora Ivan Langr.

Liberec má platnou dva roky starou protikorupční strategii. „Ta se však vztahuje jen na úředníky. Politici se sami chytře z její působnosti vyčlenili, a stejně tak nechali vně i naše organizace, společnosti a případné vazby na soukromý sektor. Když se podíváme na nedávnou minulost města, je naprosto zřejmé, kdo byli hlavní iniciátoři a aktéři klientelistického systému,“ upozornil Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch. „Proto jsme přistoupili k aktualizaci protikorupní strategie. Rozšíříme aktéry, kteří do ní budou zahrnuti. Tedy především politiky. Dále naše příspěvkové organizace, obchodní společnosti či vazby na soukromý sektor. Jsou tam samozřejmě klasické záležitosti jako veřejné zakázky, které byly už v té původní strategii, či radniční periodika,“ uvedl.

 Zasedání výborů jsou veřejná, zveřejňujeme zápisy z jednání komisí

 Podstatné podle něj je, že vedení město začalo na krocích vedoucích k větší transparentnosti pracovat už dříve. „Zasedání výborů jsou veřejná, zveřejňujeme zápisy z jednání komisí – což tu dosud nebylo. Pracujeme u obchodních společností na změně  na německý model. To znamená, že představenstvo bude složeno z managementu po vzoru krajské nemocnice. Politici budou obsazovat jen kontrolní dozorční radu. Doporučili jsme 60 příspěvkovým organizacím zveřejňovat smlouvy. To jsou věci, které realizujeme bez toho, že bychom novou strategii měli. Předpokládáme, že do ní budou zakomponovány,“ objasnil Langr.

Novou protikorupční strategii přirovnal ke generelu cyklodopravy náměstek primátora pro ekonomiku Jan Korytář. „Je tu nějaký generel cyklodopravy stejně jako protikorupční strategie. Ale jsou to dokumenty, které nejsou živé, úplně se nevyužívají, ve městě se z nich realizovaly jen některé dílčí věci. Tady je ambice vytvořit opravdu komplexní materiál, který bude mít mnohem větší dosah. Stejně tak bude potřeba vytvořit v budoucnu živější materiál v oblasti cyklodopravy, který se více odrazí na fungování města,“ konstatoval Jan Korytář, náměstek primátora pro ekonomiku. „Oceňuji hlavně věci praktické. Za důležité považuji zveřejňování smluv, protože díky tomu je naděje, že ubude žádostí o poskytování informací, často zbytečných a neužitečných otázek,“ zadoufal liberecký primátor Tibor Batthyány.

 Chceme, aby Liberečané text strategie přijali za svůj

Na základě konzultací s protikorupčními organizacemi už město definovalo základní problémové okruhy, které by měly být do strategie zařazeny – samospráva (odbory a jejich vazby navenek, předpisy, rozhodování), státní správa (agendy a jejich vazby navenek, zasahování samosprávy do státní správy), transparentnost politiky (politické vedení města, střet zájmů, transparentnost rozhodování), municipální obchodní politika (vlastnická politika, obsazování statutárních orgánů, zadávání zakázek), příspěvkové organizace, dotační politika (transparentnost a účelnost přidělování), veřejné zakázky a radniční periodika. Schválen je podrobný časový plán pořízení strategie. „Připravovaný text chceme nejméně dvakrát projednat s veřejností – poprvé nejspíše v červnu – protože je pro nás důležité, aby jej Liberečané přijali za svůj,“ uzavřel Langr.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Vedení města vybralo vítěze soutěže, který zrekonstruuje budovu Uranu. Na potřetí a za cenu, která převyšuje původní odhady o desítky milionů. Uran bude stavět
Ke svým 130 narozeninám, které bude mít liberecká radnice letos v září, by mohla dostat pěkný dárek – status národní kulturní památky. Jedná se
Česko-polský spor o těžbu v hnědouhelném dole Turów na hranicích dostává novou dynamiku. Podle Vojvodského správního soudu ve Varšavě nebezpečí významného poškození životního prostředí.
Šlendrián, napadlo by leckoho. Je to sotva půl roku, co se s velkou slávou a za účasti místních policejních špiček otevíral politicky protežovaný policejní
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.