1. Červen, 2015

Ústavní soud 19. května 2015 vydal nález, ve kterém zamítnul žalobu spolku Stop genocidě ve věci před rokem zakázaného shromáždění v Chrastavě. Statutární náměstek statutárního města Liberce ještě tentýž den obvinil ve svém veřejném prohlášení na FB město Chrastavu a vlastně i Ústavní soud z toho, že „nejsme schopni přijmout realitu a obviňujeme zrcadlo, které…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.