Nepromyšlený podvod bývalého vedení města za 480.000 Kč

Rada města Liberce na svém úterním jednání schválila usnesení, kterým ukládá odboru kontroly a interního auditu prověřit okolnosti vzniku a plnění smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a společností HOLD Production ve výši 480.000 a předložit příslušné materiály na červnové jednání zastupitelstva. Z předběžného šetření vyplývá, že smlouva byla záměrně uzavřena na jiné plnění, než jaké bylo ze strany minulého vedení města následně požadováno.

Problém se objevil ve chvíli, kdy společnost HOLD Production zaslala začátkem tohoto roku fakturu na 180.000 Kč, kterou ale není možné na základě existujících skutečností proplatit. Město bude muset navíc začít vymáhat i již poskytnutou zálohu 300.000 Kč.

Na jaře v roce 2014 schválila porada minulého vedení města na návrh tehdejšího náměstka Jiřího Šolce bez veřejné soutěže uzavření smlouvy se společností HOLD Production, která provozuje regionální televizi RTM. Smlouva byla uzavřena na částku 480.000 Kč, s tím, že záloha 300.000 Kč byla nestandardně zaplacena ihned po podpisu smlouvy. Zajímavý je ale samotný předmět smlouvy. Za 480.000 Kč si totiž tehdejší vedení města objednalo „Prezentaci archeologických nálezů získaných v lokalitě Kostelní ulice – souhrnné historie města“.  A to ve chvíli, kdy primátorka v zastupitelstvu sdělovala, že nemá 200.000 Kč na poskytnutí daru pro Hospicovou péči sv. Zdislavy, nebo kdy se nenašlo zhruba 140.000 Kč na zaplacení nákladů za teplo pro jediné romské komunitní centrum pro mládež v Liberci, které díky tomu letos ukončilo činnost. Tandem sociálně citlivé primátorky a odpovědného náměstka to zkrátka viděl jinak.

Že se jedná s největší pravděpodobností o podvod, je zřejmé, protože nikdo soudný by nemohl vědomě schválit z rozpočtu města půl miliónu na tak okrajovou a zbytnou věc, jakou měla být prezentace archeologických nálezů v Kostelní ulici, navíc bez veřejné soutěže. Ve skutečnosti šlo totiž o to, zaplatit si mediální prezentaci v soukromé televizi, shodou okolností zhruba půl roku před komunálními volbami. A aby to nemohla tehdejší opozice kritizovat, schovalo se to za archeologické nálezy.

Na druhou stranu musím uznat, že to úplně špatně vymyšlené nebylo, protože i já jsem díky tomu žil v domnění, že se jedná nejspíše o propagaci hrazenou z nějakého evropského projektu a jako tehdejší opoziční zastupitel jsem se tím i přes upozornění více nezabýval. A nebýt úspěchu ve volbách, pravděpodobně bych se o tomto problému nikdy ani více nedozvěděl.

Představa bývalého náměstka Šolce, kterou prezentoval na serveru tydenvlk.cz, že nové vedení mělo po skončení platnosti této smlouvy k ní ex-post uzavřít dodatek, kterým by zpětně schválilo zcela jiný předmět plnění, než který byl ve smlouvě původně uzavřen, věřím nemohla být myšlena vážně.

Nejedná se ale pouze o problém bývalého náměstka, ale i bývalé primátorky, která je pod smlouvou podepsaná, pod kterou spadalo i tiskové oddělení, které se o propagaci města mělo starat a v jejíž gesci bylo i vyplacení příslušné zálohy.

Jako ekonomický náměstek města se snažím, aby veřejné peníze byly vynakládány efektivně, na veřejně prospěšné účely a tak, abych mohl vždy jakýkoliv výdaj obhájit. O šetření a hledání rezerv se snaží jak Změna, tak i náš koaliční partner ANO.  Jsem proto rád, že zaměstnanci magistrátu mě na tuto problematickou smlouvu a fakturu upozornili a že nebyla proplacena. Chápu, že pro společnost HOLD Production se jedná o velmi nepříjemnou situaci, do které se dostala asi zejména díky nestandardnímu postupu bývalého náměstka, zákon i princip hospodárného vynakládání veřejných prostředků však neumožňují nic jiného, než abychom zajistili vrácení již vyplaceného zálohy.

Celá věc je zajímavá i v aktuálním kontextu – zejména klub zastupitelů za Starosty nevynechá jedinou příležitost, aby koalici nekritizoval za různá formální pochybení, své právní názory často automaticky (a většinou i chybně) považuje za jediné správné a na posledním zastupitelstvu koalici „školil“, jak mají vypadat vzorové dotační smlouvy, jejichž schválení kvůli jedné jediné formální větě nepodpořil. Stejně tak se velká část opozice snaží udělat kauzu ze zakázky na Volnočasové plochy, kde si nové vedení města „dovolilo“ vrátit do hry o 2,5 mil. Kč levnější nabídku renomované firmy, která byla původně vyřazena z čistě formálních a malicherných důvodů a kterou nová výběrová komise nakonec také vybrala.

V tomto případě jde ale o to, že byla záměrně uzavřena smlouva na jiné plnění, než bylo od počátku zamýšleno, což z celé záležitosti čouhá jako sláma z bot a navíc šlo o plnění do značné míry zbytečné. Jsem tedy zvědav, jak se k celé věci nyní postaví kolegové z opozičních stran. I jejich postoj může totiž přispět ke kultivaci liberecké politiky, nebo naopak k tomu, že část zastupitelstva pojede i nadále ve starých myšlenkových kolejích.

Jan Korytář

náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V právě probíhajícím konfliktu jsem na straně Ukrajiny ne proto, že Ukrajina je dobrá a Rusko špatné, ale proto, že Ukrajina byla napadena silnějším
Hejtman Půta vydal tento týden svůj poněkud pokřivený pohled na projekt nového autobusového nádraží v Liberci, který díky Starostům nabral velké zpoždění, a u kterého
Minulý týden jsem dostal otázku od jednoho novináře, zda bych se mohl vyjádřit k záměru kraje opravit 2 kilometry silnice na Semilsku z Podbozkova na Cimbál
Na projednávání záměru obnovy lesního koupaliště se před dvěma roky dostavila také jistá paní N. Tato mladá dáma celkem vehementně a místy, dovolím si