nášLiberec

Search

5. Červen, 2015

O tom, jak dál vylepšovat veřejné a zelené plochy, důležité pro život a volný čas Liberečanů, diskutovali v úterý 2. června odborníci i občané na liberecké radnici. Workshop, nazvaný Veřejný prostor a zdravé město – minulost, přítomnost, budoucnost, připravila Asociace NNO LK a ZO ČSOP Armillaria ve spolupráci s vedením města Liberec….

5. Červen, 2015

Poslední měsíc měli naši čtenáři možnost hlasovat v anketě, která se jich ptala na probíhající změny na liberecké radnici. Ač docházelo v anketě k opakovaným hlasováním, zejména ze strany odpůrců změn, nakonec výsledek nebyl úplně jednoznačný jako jindy. Nyní mohou naši čtenáři hlasovat v anketě nové, která se jich ptá, nakolik má radnice platit soukromá média, aby o…